Ledenraadraadslid Maria Kolossa vertegenwoordigt de leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek

29 november 2023 21:51

Rabobank is een coöperatie met ruim 2 miljoen leden. Dit is uniek in de Nederlandse bankenwereld. De belangen van de leden worden behartigd door de ledenraad. Elke lokale Rabobank heeft een ledenraad. Maria Kolossa vertegenwoordigt de leden in het leefgebied Vaart en Vechtstreek.

Maria Kolossa

Maria Kolossa (37) woont in Ommen. Ze is antropoloog en filmmaker. Daarnaast zit zij in het bestuur van de klimaatdichters, een beweging van Vlaamse en Nederlandse woordkunstenaars.

Je bent sinds begin 2022 ledenraadslid. Wat houdt je rol in? En hoe geef jij hier betekenis aan?

‘Tijdens een hypotheekadvies gesprek bij de Rabobank vroeg de adviseur of de ledenraad niet iets voor mij zou zijn vanwege mijn achtergrond in de energietransitie. Ik ben mij daarin gaan verdiepen en ja, dit is een hele leuke manier om de regio beter te leren kennen en nog meer aangespoord te worden om op zoek te gaan naar wat er leeft. Wat ik zie en hoor koppel ik terug naar de bank. Dat doen we allemaal vanuit onze eigen woonomgeving. Dat is ook de kracht van de ledenraad. Onze groep is een afspiegeling van de samenleving in ons leefgebied. Onze ledenraad bestaat momenteel uit 34 mensen. Er zijn diverse commissies, zoals een agenda- en een HR-commissie. Ik zit zelf niet in een commissie.’

‘Ik ben al heel lang actief in het duurzaamheidsveld. Daarin kan ik van betekenis zijn als ledenraadslid. Ik houd mij bezig met de energietransitie, met de landbouwtransitie en met de uitdagingen in de natuur. Ik ben voor mijn werk actief in verschillende regio’s. Ik onderzoek hoe mensen actief zijn om samen aan vitalere leefgemeenschappen te bouwen. En ben daarbij ook erg nieuwsgierig naar wat de rol van de bank hierbij is. De Rabobank manifesteert zich naar buiten toe met vijf maatschappelijke thema’s en wil hierin een actieve rol spelen.’

Welke ambitie(s) heb je voor jezelf gesteld?

‘Als ledenraadslid ben ik op zoek naar lokale verenigingen, stichtingen en coöperaties die voor hun projecten een aanvraag kunnen indienen voor het Coöperatief Dividend. Als deze projecten binnen de thema’s passen, kunnen zij in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds. Het is harstikke leuk om die clubs te helpen. Er worden nu vooral aanvragen ingediend en goedgekeurd van met name sportclubs die zonnepanelen en ledverlichting willen aanschaffen. Dat is fantastisch! Toch heb ik zelf ambities om op grotere schaal aan verandering bij te dragen.’

‘Ik ben benieuwd naar grotere projecten van voedsel- en energiecoöperaties in onze regio. In Krimpenerwaard draagt de Rabobank bijvoorbeeld via het Coöperatief Dividend bij aan de Voedselfamilie Krimpenerwaard. Daarbinnen worden projecten georganiseerd om de verbinding tussen consument, lokale producenten en regionale organisaties, zoals scholen en zorginstellingen te versterken. Samen bouwen ze aan een lokale en regionale gezondere voedselketen. In onze regio ben ik nog geen dergelijk initiatief tegengekomen. Dus hierbij een oproep aan de leden: mocht je iets kennen of zou je ook hier een Voedselfamilie op willen zetten? Laat het onze lokale ledenraad vooral weten!’

Rabobank is een coöperatie met leden. Hoe kijk je hier tegenaan?

‘Het was nieuw voor mij dat de Rabobank een coöperatie is met leden. Ik was totdat ik toetrad tot de ledenraad geen lid. In mijn werk heb ik geleerd hoe ongelooflijk wezenlijk het is dat de coöperatieve vorm bestaat. Dat een grote bank wortels in het coöperatieve heeft, vind ik uniek. Het is heel waardevol dat je als klant lid kunt worden van de ledenraad en vervolgens niet alleen een inkijkje in de bank krijgt, maar ook zelf ideeën kunt aandragen en heel concreet projecten in de buurt kunt helpen.’

‘Naast het Coöperatief Dividend heb je ook Rabo ClubSupport. Leden van de bank kunnen ieder jaar stemmen op hun favoriete clubs. Dat levert per stem geld op. Ik mocht enkele cheques uitreiken en dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Zo heb ik een cheque uitgereikt bij Molen de Lelie, de bijenvereniging, natuurspeeltuin Ommermars en Kledingbank Ommen. Het persoonlijk uitreiken biedt ook een extra mogelijkheid om te horen waar zo’n club tegen aanloopt. Zo vertelde de kledingbank dat ze een tekort hebben aan jongens- en mannenkleding. Met de lokale sportvereniging FC Ommen is een afspraak gemaakt dat zij daar een keer in de zoveel tijd een container kunnen neerzetten waarin mensen die daar sporten kleren kunnen inleveren. Hoe geweldig is dat!’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Maria, jij bent gekoppeld aan het thema Energietransitie. Welke kansen zie jij in jouw leefgebied voor dit thema?

‘Ik vind het heel belangrijk dat energietransitie een apart thema is en dat de Rabobank dit thema onder de aandacht brengt bij alle verenigingen, stichtingen en coöperaties die bij de bank bankieren. Daarmee krijgen zij een impuls om na te denken hoe zij energie neutraler kunnen worden. Als die clubs zonnepanelen of ledverlichting aanschaffen, is dat ook van invloed op de leefgemeenschap. Mensen die bij die clubs komen, kunnen daardoor zelf ook aan het denken worden gezet om thuis aan de slag te gaan met energiebesparing.’

‘Ik houd mij op mijn werk bezig met gebiedsgedreven innovatie en dat is breed. Ik kijk dus verder, ben niet alleen geïnteresseerd in energietransitie. Wat ik mis bij de thema’s is natuurversterking en aandacht voor natuureducatie. Ik probeer dit als ledenraadslid wel in te brengen in de ledenraad. Waar ik ook mee worstel is dat dergelijke projecten niet aansluiten, terwijl het eigenlijk wel in het maatschappelijk belang is dat zo’n project een bijdrage krijgt.’

Kun je iets meer vertellen over het Coöperatief Dividend?

‘De Rabobank geeft een stukje van de winst terug aan de samenleving in de vorm van een donatie aan lokale initiatieven van verenigingen, stichtingen of coöperaties. Wij noemen dit het Coöperatief Dividend. Zij kunnen een aanvraag doen voor een project dat ze willen realiseren. Een commissie beoordeelt de aanvraag, kijkt of het past binnen een van de thema’s en of het voldoet aan de voorwaarden. Als dat zo is, wordt het goedgekeurd.’

‘In de ledenvergadering heeft de beoordelingscommissie onlangs ingebracht, en daar was niemand op tegen, dat ieder ledenraadslid 1000 euro kan toekennen aan een initiatief waarvoor een aanvraag is ingediend. Dat iedereen in de ledenraad hierover mag beslissen, vind ik een prachtidee.’

Waar kunnen mensen met een initiatief hun aanvraag voor coöperatief dividend indienen?

‘Op de website van Rabobank Vaart en Vechtstreek staat een link om een mailtje te sturen naar de ledenraad. Een van de ledenraadsleden maakt dan een afspraak om het initiatief te bespreken. Als ledenraadslid kan ik ook een initiatief inbrengen en aan de commissie vragen of het kans maakt op een bijdrage. Op de website staan ook de voorwaarden vermeld waaraan een project moet voldoen.’ ’Kijk op: Onze coöperatieve bijdrage - Vaart en Vechtstreek - Rabobank onder het kopje ‘Coöperatief Dividend’.