Taco Brouwer en Meintje Jonker vertrekken uit de ledenraad van Rabobank Het Nieuwe Land

30 november 2023 8:47

Rabobank is een coöperatie met ruim 2 miljoen leden. Dit is uniek in de Nederlandse bankenwereld. De belangen van de leden worden behartigd door de ledenraad. Elke lokale Rabobank heeft een ledenraad. Taco Brouwer en Meintje Jonker hebben ruim acht jaar de leden van Rabobank Het Nieuwe Land vertegenwoordigd en vertrekken beiden eind van dit jaar.

Meintje Jonker en Taco Brouwer

Taco Brouwer (60) woont in Creil en heeft een akkerbouwbedrijf. Meintje Jonker (67) woont in Emmeloord en is met pensioen. Zij was teammanager bij een tandartsenpraktijk. Meintje is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN).

Jullie zijn allebei sinds mei 2015 ledenraadslid. Hoe kijken jullie terug op die periode? En op jullie rol als ledenraadslid?

Meintje: ‘Ik heb mij destijds aangemeld voor de ledenraad uit betrokkenheid met dit leefgebied, vanuit het gevoel om mee te willen praten wat je aangaat. Voor mij was het een logische stap om toe te treden tot de ledenraad van de Rabobank. Ik heb in de Provinciale Staten gezeten en bij bedrijven in ondernemingsraden en medezeggenschapsraden. We hebben allebei gereageerd op een advertentie, waarin een oproep werd gedaan om je aan te melden voor de ledenraad.’

Taco: ‘De ledenraad was een nieuw fenomeen voor de Rabobank. Ook vanuit de agrarische sector vond ik het belangrijk om mee te kunnen denken en praten. Als boer werd ik gedwongen buiten mijn eigen bubbel te kijken. Mijn netwerk is daardoor ook anders geworden.’

‘Het was een turbulente periode die we samen hebben meegemaakt. Vanaf het begin hadden we een klik en zijn we met elkaar opgetrokken. De rol van een ledenraadslid is gaandeweg veranderd. De structuur is ook anders. De lokale banken zijn niet meer zelfstandig. De ledenraad had eerst een eigenaarsrol, hield toezicht op het beleid en nam als hoogste orgaan beslissingen op de grote lijnen. De besluitvorming is nu verplaatst naar Utrecht, naar de algemene ledenraad. Natuurlijk komen we nog steeds op voor de belangen van de leden en klanten. Maar we hebben nu meer een klankbordfunctie en een signalerende rol. We zijn de schakel tussen de bank en het leefgebied.’

Meintje: ‘Ja, we hebben onze rol behoorlijk zien veranderen. Je had in het begin nog aparte commissies, voor onder andere particulieren, mkb en agri. Met de vijf maatschappelijke thema’s werken we pas twee jaar. Ons leefgebied bestond alleen uit de Noordoostpolder en Urk. We heten nu Het Nieuwe Land, na de fusie met Lelystad, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Het is voor ons als leden nog een beetje zoeken, je moet elkaar ook weer weten te vinden. Een erg leuke kant aan de ledenraad is dat we tegenwoordig vaak vergaderen op locatie bij bedrijven in de regio die klant zijn bij de bank.’

Rabobank is een coöperatie met leden. Hoe kijken jullie hier tegenaan?

Taco: ‘De coöperatieve structuur is erg belangrijk. De Rabobank is ontstaan uit kleine kredietcoöperaties en opgericht door boeren en tuinders. Die geschiedenis moeten we niet vergeten. Bij de Rabobank zijn niet de aandeelhouders leidend, maar de leden. Primair is een bank er voor de klant om tegen redelijke tarieven gebruik te maken van de dienstverlening. Op maatschappelijk niveau weet de Rabobank zich als coöperatieve bank te onderscheiden van andere banken door onder meer de Rabo ClubSupport actie en het Coöperatief Dividend.’

Meintje: ‘Dit jaar voor het eerst hebben ook ledenraadsleden cheques uitgereikt aan clubs die meededen aan de ClubSupport actie. En dat was erg leuk om te doen. Het zijn ook bedragen die soms het verschil maken. Je kunt alleen stemmen op je favoriete club als je lid bent. Sommige mensen denken dat ze automatisch lid zijn als ze bankieren bij de bank, maar dat is dus niet zo.’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Meintje, jij bent gekoppeld aan Financieel gezond leven. En Taco aan Banking4Food. Hoe geven jullie invulling aan deze thema’s?

Meintje: ‘Ik ben door omstandigheden later ingestapt bij de themagroep Financieel gezond leven. We zijn aan het zoeken wat we op kunnen pakken. Er is nog geen concrete invulling.’

Taco: ‘Ook bij ons thema is het zoeken hoe we het concreet kunnen maken. Het doel van Banking4Food is onder meer het versterken van de verbinding tussen maatschappij en platteland. Binnen onze themagroep kijken we nu vooral naar knelpunten die er zijn. We hebben bijvoorbeeld een bijeenkomst gehad over hoe moeilijk het is om nu een melkveehouderij te financieren. Ook hebben we een keer een rollenspel gedaan, waarbij de een zich verplaatste in de melkveehouder en de ander in de relatiebeheerder van de bank. Zo zie je waar elkaars belangen liggen en kan er begrip ontstaan voor elkaars situatie.’

Meintje, je maakte zes jaar deel uit van de commissie Coöperatief Dividend. Kun je er iets meer over vertellen?

‘De bank geeft ieder jaar een deel van het brutoresultaat terug aan de maatschappij. Verenigingen en stichtingen kunnen voor een lokaal initiatief een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Coöperatief Dividend. De aanvraag moet wel aan een aantal criteria voldoen. Je moet bankieren bij de Rabobank, je moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, er moet cofinanciering zijn, het mag niet structureel zijn en mensen moeten er zelf energie insteken. De aanvraag wordt beoordeeld door de commissie Coöperatief Dividend.’

‘Er zijn de afgelopen jaren heel veel projecten goedgekeurd, van buurthuizen, koren, sportverenigingen en podia. In bijna elk dorp is wel een initiatief ondersteund. En als een project wordt afgewezen, dan neemt de commissie vaak contact op met de aanvrager om handvaten te geven om later alsnog in aanmerking te komen. Dan gaat het er bijvoorbeeld om dat de financiële onderbouwing beter moet of er meer cofinanciering nodig is.’

Waar kunnen mensen met een initiatief hun aanvraag voor een bijdrage uit het coöperatief dividend indienen?

Meintje: ‘Mensen kunnen via de link op de website van Rabobank Het Nieuwe Land een mailtje sturen naar de ledenraad. Op de website staan de criteria duidelijk vermeld.’

’Kijk op: Onze coöperatieve bijdrage - Het Nieuwe Land - Rabobank onder het kopje ‘Coöperatief Dividend’.

Jullie stoppen eind 2023 allebei bij de ledenraad. Het Nieuwe Land zoekt nieuwe ledenraadsleden. Waarom moeten mensen solliciteren?

Taco: ‘Als ledenraadslid ben je van betekenis voor klanten en leden en voor de bank. Daarnaast is het goed voor je persoonlijke ontwikkeling. De ledenraad telt nu 32 leden. Het is belangrijk dat de ledenraad een mooie afspiegeling is van de leefomgeving van de bank. De mensen die erin zitten, hebben allemaal een andere achtergrond waardoor je een andere kijk krijgt op bepaalde zaken. Je netwerk wordt groter. Je doet veel kennis op, ook buiten je eigen expertise. Er wordt wel inzet van je gevraagd, het is niet vrijblijvend. We komen vier tot vijf keer per jaar bij elkaar. En daarnaast heb je nog de bijeenkomsten van de themagroep of een commissie.’

Meintje: ‘Ik doe een oproep aan jongeren om reageren. Het zou mooi zijn, gezien de wat hogere leeftijd van veel leden, om verjonging te krijgen in de ledenraad. Überhaupt is het belangrijk dat er nieuwe enthousiaste mensen met een frisse blik in de ledenraad komen. Daarom is het gewoon goed om na acht jaar plaats te maken.’

Maak het verschil en reageer

Ben jij een lokale verbinder? En wil je vanuit onze ledenraad je lokale of regionale leefomgeving versterken? Solliciteer dan via onderstaande link.

Solliciteer nu!