Hendri Meilink versterkt RvC Rabobank Vaart en Vechtstreek

9 april 2024 12:57

Hendri Meilink maakt sinds eind november 2023 deel uit van de raad van commissarissen van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Leden van de RvC denken en praten mee over de koers van de bank. Ze houden toezicht op de commerciële en maatschappelijke activiteiten en spelen een rol in het verbinden van de leden en de samenleving met de lokale bank. Hendri Meilink (49) werkt als adviseur bij strategisch adviesbureau IJsselvliet, met vestigingen in Zwolle en Hengelo. Samen met zijn vrouw heeft hij drie kinderen. Het gezin woont in Hardenberg.

Foto Hendri Meilink

“Denk groot, kijk breed, wees trots”

Je bent sinds 29 november 2023 lid van de raad van commissarissen. Hoe kijk je tegen deze rol aan en welke doelen heb je voor jezelf gesteld?

‘Ik zag de vacature voor een nieuw lid voor de raad van commissarissen bij Vaart en Vechtstreek voorbijkomen en heb daarop gereageerd. De Rabobank trok altijd al mijn aandacht. Naast mijn werk vind ik het fijn om een sociaal-maatschappelijke rol te hebben. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik heb enige tijd in de raad van toezicht van onderwijsinstelling Chrono gezeten en ben acht jaar lang bestuurslid geweest bij voetbalvereniging HHC Hardenberg. Dat is allebei ook in het leefgebied van Vaart en Vechtstreek.

Ik merk dat het in mijn werk en ook privé veel over geld gaat. Dat is logisch, maar we moeten ook energie steken in het oplossen van de sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. In de opdrachten die ik voor mijn werk doe, laat ik ondernemers nadenken over wat hun taak is om impact te maken op deze aardkloot en wat hun sociaal-maatschappelijke rol is. Het zoeken naar de balans tussen aan de ene kant geld/impact maken en aan de andere kant hoe je als onderneming sociaal-maatschappelijk betrokken kunt zijn, vind ik een boeiend vraagstuk. Ook de Rabobank moet zorgen dat er een goede balans is tussen enerzijds de business, het streven naar het optimaliseren van de resultaten van de organisatie, en anderzijds vanuit het coöperatieve gedachtegoed realiseren dat een deel van de winst wordt geïnvesteerd in de maatschappij.

Die twee kanten, dat levert een mooi spanningsveld op. Vanuit de raad van commissarissen ben ik voorzitter van de ledenraad. De combinatie maakt dat ik de coöperatieve principes goed kan bewaken. Eigenlijk gaat het om drie dingen: denk groot, kijk breed en wees trots. Die drie trappen maken duidelijk hoe ik naar het commissariaat en de ledenraad kijk.

Ik heb mijzelf meerdere doelen gesteld. Zo wil ik de betrokkenheid van de leden bij de coöperatie vergroten, want we moeten de maatschappelijke thema’s samen met elkaar aanpakken. Mijn voorganger heeft hierin al goede stappen gezet, maar je weet wat ze zeggen: vreemde ogen dwingen. En ik vind dat we de coöperatieve mogelijkheden die de Rabobank biedt nóg beter onder een breder publiek onder de aandacht moeten brengen. Rabo ClubSupport is heel bekend. Dit is het portaal waar verenigingen lokaal geld kunnen ophalen voor hun club. Maar als je kijkt naar de agenda die de Rabobank heeft voor de leden, deze is veel breder dan Rabo ClubSupport.

Wat ik ook wil proberen is om de jongere generatie meer bij te betrekken bij wat we organiseren vanuit de bank en de ledenraad. Iedere generatie heeft een andere behoefte en die moet je anders aanvliegen. Dat zie ik ook bij mijn ouders en onze kinderen. De jeugd, dat heb ik bij de voetbal ook gemerkt, is wat vluchtiger. Even een tijd lid, consumeren en weer gaan.’

Wat betekent het voor jou dat de Rabobank een coöperatie is met leden?

‘Het is uniek dat je lid kunt zijn van een bank, en heel bijzonder dat je ook nog een rol mag spelen in de ledenraad, waardoor je zeggenschap hebt over de rol die de bank speelt in de samenleving. Ik vind dat als je ergens lid van bent en je hebt invloed, dan moet je daar ook energie in stoppen, binnen de mogelijkheden die er zijn.

Ik vind het erg leuk om voorzitter te zijn van de ledenraad. De belangrijkste taak als voorzitter is luisteren en verbinden. Ophalen wat er gebeurt, en ik vind dat dit van mij verwacht mag worden, ook leden aanjagen. Gezamenlijk als groep bekijken we: wat is de ambitie van de leden van Vaart en Vechtstreek in het gebied tussen Hardenberg en Hasselt? Hoe kunnen we die ambitie zo formuleren dat we een aantal dingen die specifiek zijn voor deze regio voor elkaar kunnen krijgen, met de middelen die de Rabobank beschikbaar stelt? En dan zou het fijn zijn als we over drie jaar met elkaar in tevredenheid terug kunnen kijken op wat we hebben bereikt.’

Rabobank zet zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu en richt zich daarbij op vijf thema’s: Financieel gezond leven, Duurzaam wonen, Duurzaam ondernemen, Energietransitie en Banking4Food. Hoe kijk je aan tegen de vertaling hiervan naar de lokale gemeenschap en wat zie je hiervan (al) terug in jouw omgeving?

‘Ik ben nog te kort lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de ledenraad om overal een goed beeld van te hebben. Als je de thema’s zo achter elkaar benoemd, komen ze over als containerbegrippen. Wat betekenen deze thema’s? Ik kan mij voorstellen dat mensen daar over na moeten denken. Wat voor de lokale leefomgeving belangrijk kan zijn, is dat je de taal van de omgeving gebruikt.

Thema’s als Duurzaam ondernemen, Duurzaam wonen en Energietransitie zie ik in mijn werk in de opdrachten geregeld voorbijkomen. Veel ondernemers zijn ermee bezig. Ook in mijn leefomgeving zijn mensen bezig met het isoleren van de woning en het financieren van zonnepanelen. Dat de Rabobank een rol wil spelen in deze thema’s begrijp ik heel goed. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen kunnen rondkomen, dat iedereen gezond kan leven, maar daar zit ook een grens aan. De maatschappelijke discussie die we voeren, levert voor de bank een spanningsveld op. Wanneer en op welke wijze verstrek je wel of geen lening? Bij Banking4Food moeten we ook nadenken over of je nu alles van ver moet halen als het dichtbij ook kan. Ik weet van een mooi initiatief, waarbij is gekeken of een deel van de grond van een agrariër kan worden gebruikt om lokaal te produceren.’

Is er iets wat jij zelf nog wilt benoemen?

‘Ja, ik vind het ook belangrijk om te delen wie ik als mens ben. Ik ben de zoon van een veehouder en geboren en getogen in Hardenberg. Voetbal loopt als een rode draad door mijn hele leven. Ik heb zelf gevoetbald en later in het bestuur van de voetbalclub gezeten. De oudste en de jongste van mijn kinderen zitten op voetbal, en ik sta regelmatig langs het voetbalveld. En als ik daar niet ben, loop ik hard. Ik probeer af en toe een wedstrijd te lopen.’

Hendri