Rabobank en Perron038 gaan 2-jarig partnership aan

30 november 2023 16:05

Ondernemers in Regio Midden Oost Nederland staan voor een grote opgave: om concurrerend te blijven, moeten zij mee met de transitie naar een nieuwe economie waarbij thema’s als circulair ondernemen, digitalisering, technologische innovaties, duurzaam bouwen en internationalisering een grote rol spelen. Gelukkig staan de ondernemers er niet alleen voor.

Perron038

“Samen willen we ondernemers helpen bij de uitdagingen én kansen van deze tijd”

De komende twee jaar bundelen Rabobank en Perron038 hun krachten en helpen zij bedrijven en organisaties in de regio bij de uitdagingen én kansen van deze tijd. ‘Het is onze gezamenlijke ambitie om regionale ecosystemen te versterken en ondernemers duurzaam te laten groeien.’

Regionale ecosystemen versterken. Ondernemers duurzaam laten groeien. Dergelijke ambities realiseer je niet in je eentje. Daarom zijn Rabobank en Perron038 een 2-jarig partnership aangegaan. Joram Maan, directeur coöperatieve Rabobank Midden-Oost Nederland, vertelt hoe deze samenwerking is ontstaan. ‘Rabobank en Perron38 zijn ervan overtuigd dat ondernemers (in de maakindustrie) de stap moeten maken naar de nieuwe economie, waarbij onderwerpen als circulair ondernemen, digitalisering, technologische innovaties, duurzaam bouwen en internationalisering bij kunnen dragen aan hun bedrijfsprocessen en onderscheidende kracht. Doen ze dit niet, dan lopen ondernemers het risico dat concurrenten uit andere regio’s een grote voorsprong krijgen. Samen met Perron038 wil Rabobank de ondernemers in onze regio helpen bij deze uiterst belangrijke transitie.’

Nieuwe businessmodellen en opkomende technologieën

Joost Sterenborg is managing director bij Perron038, het innovatiecentrum voor de maakindustrie dat hightechbedrijven met onderwijs- en onderzoeksinstellingen verbindt en innovatieprojecten en kennisontwikkeling faciliteert. Hij legt uit hoe beide partijen invulling geven aan het partnership. ‘Rabobank en Perron038 bundelen de komende twee jaar niet alleen de aanwezige kennis op het gebied van digitalisering, technologische innovaties en duurzaamheid, we delen ook onze netwerken. Daarnaast opent Perron038 begin 2024 haar nieuwe Fabriek van de Toekomst, die nieuwe technologieën beschikbaar maakt en dichtbij brengt voor ondernemers in de regio. Hierdoor kunnen we hen helpen om opkomende technologieën te omarmen, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en zo kansen te grijpen die hun concurrentiepositie versterken.’

Klantprogramma Robotisering & Procesinnovatie

Er zijn diverse manieren waarop Rabobank en Perron038 de regionale ecosystemen willen versterken en ondernemers duurzaam kunnen laten groeien. Zo ontwikkelen de samenwerkende partijen op dit moment het klantprogramma Robotisering & Procesinnovatie, aldus Michiel Bloemendal, Directeur Grootzakelijk Rabobank ‘Het doel van dit programma is om ondernemers mee te nemen in de mogelijkheden die robotisering en procesinnovatie hun bedrijven kunnen bieden. Want vaak hebben ze simpelweg geen tijd om zich in dergelijke onderwerpen te verdiepen.’ In de komende maanden vinden diverse brainstormsessies plaats, zodat ondernemers uit de regio naar verwachting in 2024 aan het klantprogramma Robotisering & Procesinnovatie deel kunnen nemen. Hoewel beide partijen nog maar kort samenwerken, is Joost Sterenborg overtuigd van de toegevoegde waarde van het partnership. ‘Samen kunnen we ondernemers echt helpen bij de uitdagingen en kansen van deze tijd. En uiteindelijk heeft de hele regio daar baat bij.’

Benieuwd naar het klantprogramma wat we samen gaan organiseren? Houdt onze website in de gaten!