Rabo ClubSupport Ondersteuning is gestart

1 mei 2024 16:34

Verenigingen vervullen voor veel mensen een belangrijke functie. Jong en oud worden hier verbonden door dezelfde interesse: sport, cultuur of een andere sociale activiteit. Rabo ClubSupport wil zorgen dat die clubs kunnen blijven doen waar ze voor zijn opgericht. Rabobank stimuleert als partner van het verenigingsleven samen met NOC*NSF en cultureel kennisinstituut LKCA de dromen en ambities van verenigingen.

Kick-off

Clubondersteuning op maat

Rabo ClubSupport bestaat uit twee onderdelen. Allereerst kunnen verenigingen financieel worden ondersteund via de jaarlijkse Stemcampagne, waarbij Rabobank-leden stemmen op hun drie favoriete clubs. Daarnaast kunnen verenigingen met Rabo ClubSupport Ondersteuning structurele begeleiding of advies krijgen bij een bepaald vraagstuk. Dat kan bijvoorbeeld verduurzaming zijn, vrijwilligerswerving of ledenbinding. Deze ondersteuning op maat bestaat uit een 1-op-1 begeleidingstraject met een expert, masterclasses of workshops, bovendien stimuleert Rabo ClubSupport dat clubs van elkaar leren.

Dit jaar nemen 40 verenigingen deel aan Rabo ClubSupport Ondersteuning. De Kick-off voor dit traject werd op dinsdag 9 april op het Rabobankkantoor in Elst georganiseerd.
“De avond staat in het teken van verbinding leggen en leren van elkaar”, zo heette Cris van Arkelen, directeur coöperatieve Rabobank, de clubs welkom. “Er zijn heel diverse verenigingen aanwezig, maar uiteindelijk hebben we allemaal met dezelfde vraagstukken te maken.”

Clubs aan het woord

Penningmeester Jos Bijman van scouting Die Wiltgraeff had Rabo ClubSupport opgezocht omdat een nieuw scoutinggebouw nodig is. “Dat moet volgens onze begroting meer dan een half miljoen gaan kosten”, vertelt Bijman. “De grootste uitdaging ligt dan ook op financieel vlak, de primaire hulpvraag voor Rabo ClubSupport is om te helpen bij fondsenwerving. “Ik had geen specifieke verwachtingen van deze kick-off, maar het is voor ons een uitstekend startpunt”, aldus een enthousiaste Bijman. “Danny Meuken (procesbegeleider NOC*NSF, red.) heeft me direct al een paar goede ideeën aangereikt.” Ook het contact met andere clubs heeft voor nieuwe inzichten gezorgd.

Die ervaring had ook Frans Peters, die aanwezig was namens alle Groesbeekse voetbalverenigingen. Vijf verenigingen willen samen een meidenteam gaan vormen en het meidenvoetbal verder uitbouwen. “We hebben als club al stappen gezet”, licht Peters toe. “We worden ondersteund door de KNVB, hebben al een workshop voor ouders en betrokkenen georganiseerd. We hebben al een coach en de communicatie is op orde.” In gesprek met mensen van Rabo ClubSupport en andere clubs merkte Peters echter dat de hulpvraag nog kan worden aangescherpt. “Zo willen we uiteindelijk méér meiden werven, spelers niet alleen uit de bestaande gemengde teams halen”, aldus Peters. “Want anders kannibaliseer je die teams, zowel op het vlak van leden als vrijwilligers. Ik ga op basis van alle input die ik vanavond heb gekregen, overleggen met het bestuur en ons doel met Rabo ClubSupport bijstellen. Het is daarbij prettig om te ervaren dat we niet de enige zijn die met zulke problemen worstelen en dat we opgedane kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen

Na een mini-workshop communicatie en een afsluitende netwerkborrel gingen de clubs tevreden naar huis met een missie voor de club; namelijk hun droom realiseren!


Ga voor meer informatie naar: www.raboclubsupport.nl