Donaties aan lokale clubs vanuit het Lokaal Coöperatief Dividend

30 november 2023 16:05

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Het ondersteunen van lokale projecten door inzet van het Lokaal Coöperatief Dividend is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid te tonen.

RCS

De afgelopen maand heeft de commissie Lokaal Coöperatief Dividend, wat bestaat uit ledenraadsleden van Rabobank Vaart & Vechtstreek, een aantal projecten ondersteund.

· Tennisclub De Reest; vervanging van lampen door ledverlichting (€5.000,-).

· CMV Hardenberg; het energiezuiniger maken van het gebouw (€15.000,-).

· Stichting Bergentheim Veur Mekaar; aanschaf en installatie van zonnepanelen (€7.000,-).

· Algemene Mortuariumvereniging Slagharen e.o.; verduurzaming van het mortuarium (€15.000,-).

· Stichting Maatjes voor Ommen; het opleiden van 15 maatjes gedurende drie jaar die hulpvragers bijstaan in hun weg naar zelfredzaamheid en een schulden – en zorgenvrij leven (€7.500,-).

Meer weten over ons lokaal Coöperatief Dividend? Op: Onze coöperatieve bijdrage - Vaart en Vechtstreek - Rabobank vind je meer informatie.