Coöperatiefonds

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek wil niet alleen een financiële dienstverlener zijn, maar ook een actieve bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in de regio. Dat doen we door mensen te stimuleren om zichzelf en elkaar te helpen. Daarbij zetten we onze kennis en ons netwerk in en faciliteren we samenwerking.

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek doet dit vanuit het Coöperatiefonds.

Wij ondersteunen initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in de regio verbeteren. Een tegenprestatie is niet nodig. Wel willen we de activiteit publieke aandacht geven.

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de aanvragen. Deze commissie bestaat uit een aantal leden uit het hele werkgebied.

Coöperatiefonds voorwaarden

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ontvangt jaarlijks een groot aantal aanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Uw aanvraag komt alleen voor behandeling door de commissie in aanmerking als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen alleen met het digitale aanvraagformulier ingediend worden.
 • Het is niet mogelijk om uw initiatief persoonlijk te komen toelichten of presenteren.
 • Aanvullend op het aanvraagformulier dient ook een aantal documenten te worden aangeleverd, te weten: een sluitende begroting, stukken die de begroting onderbouwen (bijvoorbeeld offertes van toeleveranciers), een gedegen plan van aanpak en/of een projectplan.
 • Het project past bij voorkeur binnen één of meerdere speerpunt(en) van het Coöperatiefonds. De speerpunten zijn innovatie & duurzaamheid, werkgelegenheid voor jongeren, banking for food en maatschappelijk (verhogen leefbaarheid regio).
 • Het project bereikt en/of is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
 • De aanvragende organisatie is een vereniging of stichting die beschikt over een unieke inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvragende organisatie moet gevestigd én actief zijn in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
 • Het project wordt binnen één jaar na het aanvragen van de bijdrage gerealiseerd op basis van een sluitende begroting.
 • Het project legt verbinding, zorgt voor kennisoverdracht en stimuleert vrijwilligerswerk.
 • De eventuele bijdrage uit het Coöperatiefonds is een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt.
 • Een toegezegde bijdrage wordt pas uitbetaald als de aanvrager overtuigend kan onderbouwen dat er voldoende financiële dekking is voor de realisatie van het project.
 • De aanvragende organisatie geeft in het projectplan aan wat de mogelijkheden zijn in wederkerigheid. Bijvoorbeeld: naamsvermelding Rabobank bij het project, een bijeenkomst door Rabobank laten organiseren, tijdens een activiteit een podium bieden, etc.

De commissie hanteert als richtlijn dat een organisatie één keer in een periode van drie jaar een bijdrage mag ontvangen.

Coöperatiefonds vergaderdata

 • Maandag 8 maart 2021 (aanvragen moeten uiterlijk 22 februari binnen zijn)
 • Maandag 21 juni 2021 (aanvragen moeten uiterlijk 7 juni binnen zijn)
 • Maandag 25 oktober 2021 (aanvragen moeten uiterlijk 11 oktober binnen zijn)
 • Maandag 13 december 2021 (aanvragen moeten uiterlijk 29 november binnen zijn)

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven