Rabobank steekt 1,7 miljoen in de Achterhoek

Rabobank steekt 1,7 miljoen in de Achterhoek

De twee Rabobanken uit de Achterhoek staken in 2019 ruim 1,7 miljoen euro in de Achterhoekse samenleving via coöperatief dividend en sponsoring.

Partner van de Achterhoekse samenleving

De twee Achterhoekse banken – Rabobank Noord- en Oost Achterhoek en Rabobank Graafschap - hebben als missie om bij te dragen aan welzijn en welvaart voor de regio Achterhoek. Hun bijdrage komt tot uiting in kennis, netwerk en geld.

Coöperatief dividend

Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Statutair mag iedere lokale bank een bepaald percentage van de nettowinst aan de samenleving geven; dit wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Het totaal bestede bedrag aan coöperatief dividend in de Achterhoek was in 2019 bijna 1,7 miljoen euro. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het coöperatief dividend kunnen verenigingen of stichtingen een aanvraag indienen op de website van de lokale bank. Jaarlijks komen er vele aanvragen binnen voor bijvoorbeeld verduurzaming van clubgebouwen of projecten om laaggeletterdheid terug te dringen.

Lokale verenigingen en stichtingen

Vanuit het coöperatief dividend verdeelden leden van de Rabobank via Hart voor de Achterhoek en de Rabo Clubkas Campagne een bedrag van 550.000 euro onder verenigingen en stichtingen. Deze campagnes krijgen in 2020 een vervolg onder de naam Rabo ClubSupport. Daarnaast kwam via sponsoring nog eens 863.000 euro ten goede aan het verenigingsleven. In totaal werden meer dan 1.430 verenigingen en stichtingen in de Achterhoek ondersteund.

Onze maatschappelijke impact (PDF)

Maatschappelijke impact voor de regio

Rabobank wil blijvend het verschil maken door klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het versterken van de lokale leefomgeving, bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk.

Bekijk het landelijke jaaroverzicht 2019

10-3-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn