Sponsoring en donaties

De samenleving versterken

Samen bereik je meer dan alleen. De Rabobank biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door Rabo ClubSupport, verenigingsondersteuning en door het doen van bijdragen uit ons Coöperatiefonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

 • Rabo ClubSupport: een donatie namens onze leden voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren.
 • Verenigingsondersteuning: intensief tweejarig traject van procesbegeleiding om verenigingen sterker en daarmee toekomstbestendiger en zelfredzamer maken door de inzet van onze kennis, netwerken en expertise. 
 • Coöperatiefonds: een donatie voor eenmalige projecten op het gebied van innovatie & duurzaamheid, werkgelegenheid voor jongeren, banking for food en maatschappelijk (verhogen leefbaarheid regio).

Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Daarom draagt Rabobank het verenigingsleven een warm hart toe. In het najaar van 2020 organiseerden we Rabo ClubSupport.

We stelden een bedrag van maar liefst € 400.000,- beschikbaar. 811 clubs en verenigingen uit Noord en Oost Achterhoek hebben deelgenomen. Na de stemperiode, waarin elk Rabobank-lid via de Rabo App of Internetbankieren-omgeving vijf stemmen kon uitbrengen, werd op donderdagavond 5 november de uitslag online bekendgemaakt.

Uitslag Rabo ClubSupport 2020

ClubSupport 2021

Volgend jaar hopen wij opnieuw Rabo ClubSupport te organiseren. Clubs en verenigingen die in aanmerking komen voor deelname worden hiervan te zijner tijd op de hoogte gebracht.

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning is het structureel toekomstbestendiger maken van clubs (stichtingen en verenigingen) vanuit het geloof in de rol van de club in de lokale samenleving. Onze bank biedt Verenigingsondersteuning aan. In totaal komen maximaal 12 clubs in aanmerking voor deelname aan dit begeleidingstraject.

Verenigingsondersteuning

Wat biedt Verenigingsondersteuning?

We bieden procesbegeleiding aan met als doelstelling de zelfredzaamheid van een club een (nieuwe) impuls te geven. Wat doen we niet? Het dagelijks bestuur van een club overnemen. Of zaken rigoureus wijzigen. Of ons bemoeien met wat een club wel of juist niet moet doen. We ondersteunen clubs bij het zichzelf in de eigen bestaande context te versterken. De geboden ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding om hiermee de ambities van clubs te realiseren via 6 trajecten: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond, maatschappelijk en respect. Dit intensieve begeleidingstraject wordt lokaal verzorgd door NOC*NSF.

Wanneer komt een club in aanmerking?

Verenigingsondersteuning kan een club verder helpen om haar ambities te realiseren, toekomstbestendig en zelfredzaam te worden. Echter, dit vraagt ook iets van de club. Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar binnen alle geledingen van de club. De procesbegeleiding die de Rabobank aanbiedt is een intensief traject waar een club uitsluitend voor in aanmerking komt als:

 • De club binnen alle geledingen volledig commitment geeft om van het traject een succes te maken
 • De club zowel financieel als ook bestuurlijk op orde is 
 • De club (potentiële) maatschappelijke impact heeft én het verschil kan maken
 • De club bereid is de overstap te maken naar het huisbankierschap van de Rabobank
 • De club voldoet aan de NOC*NSF richtlijnen omtrent Verklaringen Van Gedrag
 • De club een pitch indient die naar mening van de Rabobank en haar partners voldoende overtuigend is

Pitch Verenigingsondersteuning

Aanvragen voor Verenigingsondersteuning worden beoordeeld aan de hand van een pitch. Samen met NOC*NSF en Achterhoek in Beweging wordt er gekeken naar de beste match tussen de verenigingen en stichtingen en het traject. Mocht een vereniging of stichting niet binnen het traject passen wordt er gekeken of er niet een alternatief traject via bijvoorbeeld de gemeente of provincie mogelijk is.

Samen de krachten bundelen voor een sterke en vitale Achterhoek.

Coöperatiefonds

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek wil niet alleen een financiële dienstverlener zijn, maar ook een actieve bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in de regio. Dat doen we door mensen te stimuleren om zichzelf en elkaar te helpen. Daarbij zetten we onze kennis en ons netwerk in en faciliteren we samenwerking.

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek doet dit vanuit het Coöperatiefonds.

Wij ondersteunen initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in de regio  verbeteren. Een tegenprestatie is niet nodig. Wel willen we de activiteit publieke aandacht geven.

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de aanvragen. Deze commissie bestaat uit een aantal leden uit het hele werkgebied.

Coöperatiefonds voorwaarden

De aanvragende organisatie geeft in het projectplan aan wat de mogelijkheden zijn in wederkerigheid. Bijvoorbeeld: naamsvermelding Rabobank bij het project, een bijeenkomst door Rabobank laten organiseren, tijdens een activiteit een podium bieden, etc.

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ontvangt jaarlijks een groot aantal aanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Uw aanvraag komt alleen voor behandeling door de commissie in aanmerking als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen alleen met het digitale aanvraagformulier ingediend worden.
 • Het is niet mogelijk om uw initiatief persoonlijk te komen toelichten of presenteren.
 • Aanvullend op het aanvraagformulier dient ook een aantal documenten te worden aangeleverd, te weten: een sluitende begroting, stukken die de begroting onderbouwen (bijvoorbeeld offertes van toeleveranciers), een gedegen plan van aanpak en/of een projectplan.
 • Het project past bij voorkeur binnen één of meerdere speerpunt(en) van het Coöperatiefonds. De speerpunten zijn innovatie & duurzaamheid, werkgelegenheid voor jongeren, banking for food en maatschappelijk (verhogen leefbaarheid regio).
 • Het project bereikt en/of is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
 • De aanvragende organisatie is een vereniging of stichting die beschikt over een unieke inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvragende organisatie moet gevestigd én actief zijn in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
 • Het project wordt binnen één jaar na het aanvragen van de bijdrage gerealiseerd op basis van een sluitende begroting.
 • Het project legt verbinding, zorgt voor kennisoverdracht en stimuleert vrijwilligerswerk.
 • De eventuele bijdrage uit het Coöperatiefonds is een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt.
 • Een toegezegde bijdrage wordt pas uitbetaald als de aanvrager overtuigend kan onderbouwen dat er voldoende financiële dekking is voor de realisatie van het project.

De commissie hanteert als richtlijn dat een organisatie één keer in een periode van drie jaar een bijdrage mag ontvangen.

Coöperatiefonds vergaderdata

 • Maandag 8 maart 2021 (aanvragen moeten uiterlijk 22 februari binnen zijn)
 • Maandag 21 juni 2021 (aanvragen moeten uiterlijk 7 juni binnen zijn)
 • Maandag 25 oktober 2021 (aanvragen moeten uiterlijk 11 oktober binnen zijn)
 • Maandag 13 december 2021 (aanvragen moeten uiterlijk 29 november binnen zijn)

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen perspectief geven op een zelfstandig bestaan. Dit betreft bijzondere projecten in Nederland en microkredietprojecten voor agrariërs in ontwikkelingslanden. Rabobank Foundation doet dit met behulp van donaties van lokale banken. Ook Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek levert jaarlijks een bijdrage hieraan.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur