Sponsoring en donaties

Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving in de Achterhoek. Ondersteuning betekent méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om bij te dragen aan de welvaart en het welzijn in de regio. We zoeken naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen.

We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de Geluksregio Achterhoek. De Achterhoek is een geluksregio met een sterke economie. Dat wordt onderstreept door het hoge niveau van de brede welvaart.

De Achterhoek kenmerkt zich door een hechte samenleving waar sociale contacten (noaberschap) èn een veilige en prettige woonomgeving (regio) hoog scoren.

Hier dragen we als Rabobank graag een steentje aan bij. En naast noaberschap en focus op de regio ligt de nadruk op het ondersteunen van projecten die bijdragen aan:

 • Duurzaam Ondernemen
 • Duurzaam Wonen
 • Financieel Gezond Leven
 • Gezonde Voeding
 • Energietransitie

Cooperatief dividend & sponsoring

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen perspectief geven op een zelfstandig bestaan. Dit betreft bijzondere projecten in Nederland en microkredietprojecten voor agrariërs in ontwikkelingslanden. Rabobank Foundation doet dit met behulp van donaties van lokale banken. Ook Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek levert jaarlijks een bijdrage hieraan.

Rabobank Foundation

Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Daarom draagt Rabobank het verenigingsleven een warm hart toe. Ook dit jaar organiseren we weer Rabo ClubSupport, kijk voor meer info op rabobank.nl/clubsupport.

Sponsoring / Verenigingsondersteuning

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. 

Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio Achterhoek op een duurzame manier te versterken. Deze ambities moeten aansluiten bij de onderstaande thema's.

Jaarlijks vindt een inspiratiesessie plaats m.b.t. verenigingsondersteuning; hiervoor worden alle verenigingen en stichtingen uitgenodigd (zij ontvangen hiervan bericht).

Pitch

Aanvragen voor sponsoring/ verenigingsondersteuning worden beoordeeld aan de hand van een pitch. Samen met NOC*NSF en Achterhoek in Beweging wordt gekeken naar de beste match tussen de verenigingen en stichtingen en het traject. Mocht een vereniging of stichting niet binnen het traject passen wordt er gekeken of er niet een alternatief traject via bijvoorbeeld de gemeente of provincie mogelijk is. Samen de krachten bundelen voor een sterke en vitale Achterhoek.

Coöperatiefonds

Coöperatiefonds

Met dit fonds geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Het Coöperatiefonds heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijk, sociaal en cultureel welzijn voor inwoners van het werkgebied van de bank. We willen niet alleen een financiële dienstverlener zijn, maar ook een actieve bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in de regio. Dat doen we door mensen te stimuleren om zichzelf en elkaar te helpen. Daarbij zetten we onze kennis en ons netwerk in en faciliteren we samenwerking.

Initiatieven die aansluiten bij de thema's op het gebied van duurzaam ondernemen, duurzaam wonen, financieel gezond leven, gezonde voeding (banking 4 food), energietransitie èn die de Geluksregio Achterhoek versterken komen in aanmerking voor ondersteuning (zie tevens onderstaande voorwaarden).

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de aanvragen. Deze commissie bestaat uit een aantal leden en medewerkers uit het gehele werkgebied.

Coöperatiefonds voorwaarden

De aanvragende organisatie geeft in het projectplan aan wat de mogelijkheden zijn in wederkerigheid. Bijvoorbeeld: naamsvermelding Rabobank bij het project, een bijeenkomst door Rabobank laten organiseren, tijdens een activiteit een podium bieden, etc.

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ontvangt jaarlijks een groot aantal aanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Uw aanvraag komt alleen voor behandeling door de commissie in aanmerking als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen alleen met het digitale aanvraagformulier ingediend worden.
 • Het is niet mogelijk om uw initiatief persoonlijk te komen toelichten of presenteren.
 • Aanvullend op het aanvraagformulier dient ook een aantal documenten te worden aangeleverd, te weten: een gedegen plan van aanpak en/of een projectplan, een sluitende begroting, stukken die de begroting onderbouwen (bijvoorbeeld offertes van toeleveranciers).
 • Het project past bij voorkeur binnen één of meerdere thema's van het Coöperatiefonds: duurzaam ondernemen, duurzaam wonen, financieel gezond leven, gezonde voeding (banking 4 food) en energietransitie. Daarnaast draag het initiatief bij aan de Geluksregio Achterhoek.
 • Het project bereikt en/of is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
 • De aanvragende organisatie is een vereniging of stichting die beschikt over een unieke inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvragende organisatie moet gevestigd én actief zijn in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
 • Het project wordt binnen één jaar na het aanvragen van de bijdrage gerealiseerd op basis van een sluitende begroting.
 • De eventuele bijdrage uit het Coöperatiefonds is een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt.
 • Een toegezegde bijdrage wordt pas uitbetaald als de aanvrager overtuigend kan onderbouwen dat er voldoende financiële dekking is voor de realisatie van het project.
 • De commissie hanteert als richtlijn dat een organisatie één keer in een periode van drie jaar een bijdrage mag ontvangen.

Coöperatiefonds vergaderdata

 • Maandag 21 juni 2021 (aanvragen uiterlijk 7 juni aanleveren)
 • Maandag 11 oktober 2021 (aanvragen uiterlijk 26 september aanleveren)
 • Maandag 25 oktober 2021 (aanvragen uiterlijk 11 oktober aanleveren)
 • Maandag 13 december 2021 (aanvragen uiterlijk 29 november aanleveren)

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur