Organisatie

Organisatie

Rabobank Noord Veluwe wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Gerard Kok is directeur coöperatieve Rabobank Noord Veluwe. Gerard is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Gerard Kok

Gerard Kok

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Ludwig Hoeksema, voorzitter John Zegwaard, vicevoorzitter Frida Hengeveld, secretaris Thomas van Rikxoort Steven Hofenk

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Noord Veluwe denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 36 leden. Zij praten namens de meer dan 24.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Noord-Veluwe.

Lid worden van de ledenraad