Ben jij ons nieuwe ledenraadslid?

Ben jij ons nieuwe ledenraadslid?

Rabobank Noordenveld West Groningen is op zoek naar drie nieuwe ledenraadsleden. Wil jij je sterk maken voor zaken die zowel jezelf, je omgeving én Rabobank Noordenveld West Groningen aangaan? Ben jij een kritisch en betrokken lid van de bank? En wil jij je lokale netwerk versterken? Kom dan bij de ledenraad!

Naar wie zijn we op zoek?

Ledenraadsleden die zich breed oriënteren en interesseren voor uiteenlopende thema’s. Denk aan bancaire dienstverlening, de coöperatieve organisatie, de ontwikkeling van onze omgeving en de rol van de bank daarin. De ledenraad van Rabobank Noordenveld West Groningen bestaat uit 30 leden die een evenwichtige afspiegeling zijn van de samenleving.

Ons ledenaadslid

  • Is geïnteresseerd in de wensen en opvattingen van leden en klanten, gezien vanuit de markt en vanuit maatschappelijke ontwikkelingen
  • Actief is in de lokale gemeenschap
  • De rol en bevoegdheid van de ledenraad begrijpt
  • Bereid is om vanuit deze positie bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van Rabobank Noordenveld West Groningen.
  • In staat is om zijn/haar opvattingen goed te verwoorden
  • Zijn/haar kennis effectief kan benutten en delen
  • Actief deelneemt in ledenraadsvergaderingen en zijn/haar mening over de moderne bank niet onder stoelen of banken steekt
  • Goed kan samenwerken, een positief kritische houding toont en coöperatieve affiniteit heeft
  • Afstand kan nemen van zijn/haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden 

De ledenraad vergadert ongeveer eenmaal per kwartaal. Daarnaast zijn er een aantal commissies, waarin leden vrijblijvend zitting nemen. Deze commissies bepalen zelf wanneer en in welke mate men de vergaderingen van de ledenraad wil voorbereiden. Ledenraadsleden ontvangen op basis van hun aanwezigheid een vergoeding.  

Interesse gewekt en wil je komen kennismaken?

Stuur dan vóór 25 oktober een e-mail met een korte motivatie en CV naar directie.nwg @rabobank.nl. De selectiecommissie bestaat uit twee ledenraadsleden, directievoorzitter en een medewerker van de bank. De kennismakingsgesprekken vinden plaats in november. 

Leek, 17-1-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn