Coöperatiefonds 2018

Coöperatiefonds 2018

Uit het Coöperatiefonds van de Rabobank is afgelopen jaar € 187.000 toegezegd aan projecten die de leefbaarheid van Noordenveld en West Groningen versterken. Rabobank laat zo een deel van de winst terugvloeien naar de samenleving.

Projecten in 2018

De coöperatiefondscommissie kende aan 50 projecten een bijdrage toe. Om in aanmerking te komen voor een toezegging moeten aanvragers aantonen dat hun initiatief een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de regio. Het geld gaat naar een diversiteit aan initiatieven.

Coöperatiefondscommissie

De commissie vergadert vier keer per jaar en bespreekt de aanvragen. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden en medewerkers van Rabobank Noordenveld West Groningen die samen besluiten welke initiatieven een bijdrage verdienen. Jaarlijks reserveert Rabobank een deel van de winst voor het Coöperatiefonds. Voor de eerste bijeenkomst in 2019 kan tot 4 maart 2019 een aanvraag worden ingediend.

Leek, 2-1-2019

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn