Samen bereik je meer dan alleen

Sponsoring en Coöperatiefonds

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Het bruist van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij de regio te tonen. Dit doen we onder andere via sponsoring met Rabo ClubSupport, het Coöperatiefonds en verenigingsondersteuning binnen Rabo Versterkt.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.

Informatie Rabo ClubSupport

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo ClubSupport. In 2019 organiseerde Rabobank Noordenveld West Groningen de campagne in het voorjaar. Dit gaat veranderen: de campagne blijft, maar verhuist in 2020 naar het najaar!

Wat is de planning?

In september krijgen clubs een uitnodiging om zich in te schrijven. Vanaf 5 oktober 2020 kunnen de leden tot 25 oktober 2020 hun stem uitbrengen. Uiterlijk 15 november wordt de uitslag bekend gemaakt.

Maak als lid het verschil!

Alle leden ontvangen ieder 5 stemmen om het bedrag te verdelen over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Bent u klant en wilt u bij Rabo ClubSupport ook het verschil maken voor stichtingen en verenigingen in de leefomgeving Noordenveld En West Groningen? Zorg er dan voor dat u (gratis) lid wordt van de Rabobank via onderstaande button.

Coöperatiefonds

Rabobank Noordenveld West Groningen geeft een deel van de winst terug aan de samenleving en doneert dit vanuit het Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds ondersteunt projecten die onze lokale gemeenschap versterken op de volgende gebieden: Duurzamer Wonen, Iedereen Financieel Gezonder, Duurzamer groeien en Duurzamere voeding.

Informatie Coöperatiefonds

De coöperatiefondscommissie beoordeelt elk kwartaal alle aanvragen voor het Coöperatiefonds. Deze commissie bestaat uit leden en medewerkers van onze bank. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk twee weken voor de volgende vergadering.

Data aanvragen en vergaderingen Coöperatiefondscommissie in 2021

Uiterlijke datum aanleveren aanvraagVergaderdatum 2021
8 maart29 maart
24 mei14 juni
16 augustus6 september
1 november22 november

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling met daarbij eveneens een plan van aanpak en een sluitende begroting. De donatie uit het Coöperatiefonds bedraagt maximaal 7.500 euro (m.u.v. een aantal categorieën die hieronder staan weergegeven). Voor aanvragen van 5.000 euro of meer wordt een verantwoording van de kosten verwacht.

Het is belangrijk dat uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • De aanvraag draagt bij aan het versterken van de regio op het gebied van Duurzamer Wonen, Iedereen Financieel Gezonder, Duurzamer groeien en Duurzamere voeding.
 • Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt gedaan, is voor een breed publiek bereikbaar in de gemeenten Het Hogeland, Noordenveld en Westerkwartier.
 • De aanvrager is een vereniging, stichting of coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvrager is klant van de Rabobank.
 • De aanvraag wordt binnen een jaar na toekenning uitgevoerd.
 • Een aanvrager ontvangt niet vaker dan één keer per twee jaar een bijdrage.
 • Een bijdrage is eenmalig per project/ activiteit.
 • De aanvraag beslaat maximaal 50% van de begroting.
 • De toegekende bijdrage vervalt als de activiteit niet doorgaat.
 • Als tegenprestatie verwachten wij dat de naam van de Rabobank wordt vermeld en dat de Rabobank melding mag doen van de donatie in haar communicatie (intern- en extern).
 • Aanvragen van verenigingen of stichtingen die al een bijdrage krijgen door sponsoring, een bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne, Rabo Versterkt of het Leefbaarheidsfonds worden niet expliciet uitgesloten. De commissie kan bij positieve besluitvorming over de aanvraag besluiten de eerder geschonken bijdrage in mindering te brengen.

Voor een aantal bestedingsdoelen zijn maximumbedragen vastgesteld:

 • Maximaal 1000 euro per verzorgingsgebied van een AED.
 • Maximaal 5000 euro voor bestedingsdoelen die bijdragen aan het energiezuinig maken of verduurzamen van de vereniging of stichting.
 • Maximaal 5000 euro voor aanvragen betreffende invulling sportaccommodaties.
 • Maximaal 5000 euro voor muziekinstrumenten.
 • Maximaal 5000 euro voor ‘beweegtuinen’.
 • Maximaal 2500 euro voor aanpassing van schoolpleinen op voorwaarde dat het plein ook na schooltijd open is voor gebruik.

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • Aanvragen met een winstoogmerk.
 • Aanvragen waarbij een bijdrage wordt gevraagd in reguliere exploitatiekosten of loonkosten van derden.
 • Aanvragen van terugkerende activiteiten (m.u.v. evenementen die voor een eerste keer worden georganiseerd en bij succes de intentie hebben om structureel te worden).
 • Aanvragen voor bouw, onderhoud of renovatie aan onroerende goederen.
 • Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Aanvragen met een politiek of religieus doel.
 • Prijzen voor loterijen en andere (kans)spelen.

Rabo Versterkt

Binnen Rabo Versterkt ondersteunen we verenigingen met kennis en mankracht. Dit doen we aan de hand thema’s zoals bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond en maatschappelijk, samen met NOC*NSF en Huis voor de Sport Groningen. Hiermee bouwen we samen aan een welvarend en duurzaam verenigingsleven en maken zo de regio sterker.

Lees hier meer.

Informatie Rabo Versterkt

Samen met de andere Rabobanken in Groningen ondersteunen we binnen Rabo Versterkt in totaal 20 verenigingen in 2018 en 2019.

Voor onze regio zijn dit:

 • Volleybalvereniging Impala uit Leek
 • Gymnastiekvereniging Statera uit Roden
 • Scouting Vinchem uit Winsum
 • Voetbalvereniging Winsum
 • Hockeyvereniging MHCW uit Zuidhorn

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur