Samen bereik je meer dan alleen

Sponsoring en Coöperatiefonds

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Het bruist van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij de regio te tonen. Dit doen we onder andere via sponsoring met de Rabobank Clubkascampagne, het Coöperatiefonds en verenigingsondersteuning binnen Rabo Versterkt.

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Noordenveld West Groningen is in 2018 gestart met de Rabobank Clubkas Campagne. Met deze campagne komt het regulier aanvragen van sponsoring en donatie te vervallen. Nu hebben leden invloed op de bijdrage die in de vorm van sponsoring wordt gegeven. 

Informatie Rabobank Clubkas Campagne

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank stelt een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Noordenveld West Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Meld je club aan!

Leden mogen stemmen

Leden van Rabobank Noordenveld West Groningen mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete club(s). Hiervoor ontvangen zij in februari een stemcode. Via onze website kan dan gestemd worden (5 stemmen per lid, met maximaal 2 op dezelfde club). 

Lidmaatschap

Als klant bent u niet automatisch ook lid. U kunt controleren of u al lid bent via Rabobank Internetbankieren. Bij ‘uw gegevens’ staat dan de laatste tabel van ‘persoonlijke gegevens’ of u lid bent van de Rabobank of niet. Wilt u in 2019 meestemmen? Vraag dan uw lidmaatschap zo snel mogelijk aan!

Lid worden?

Coöperatiefonds

Rabobank Noordenveld West Groningen geeft een deel van de winst terug aan de samenleving en doneert dit vanuit het Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds ondersteunt projecten die onze regio versterken op de volgende gebieden: economie, innovatie, maatschappij en cultuur.

Informatie Coöperatiefonds

De coöperatiefondscommissie beoordeelt elk kwartaal alle aanvragen voor het Coöperatiefonds. Deze commissie bestaat uit leden en medewerkers van onze bank. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk twee weken voor de volgende vergadering.

Data aanvragen en vergaderingen Coöperatiefondscommissie in 2018

Uiterlijke aanleverdatum Vergaderdatum
5 maart 26 maart
7 mei 28 mei
13 augustus 4 september
29 oktober 19 november

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling met daarbij eveneens een plan van aanpak en een sluitende begroting. De donatie uit het Coöperatiefonds bedraagt maximaal 7.500 euro (m.u.v. een aantal categorieën die hieronder staan weergegeven). Voor aanvragen van 5.000 euro of meer wordt een verantwoording van de kosten verwacht.

Het is belangrijk dat uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • De aanvraag draagt bij aan het versterken van de regio op het gebied van economie, maatschappij, innovatie of cultuur.
 • Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt gedaan, is voor een breed publiek bereikbaar in de gemeente Grootegast, Leek, Noordenveld, De Marne, Marum, Winsum of Zuidhorn.
 • De aanvrager is een vereniging, stichting of coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvrager is klant van de Rabobank.
 • De aanvraag wordt binnen een jaar na toekenning uitgevoerd.
 • Een aanvrager ontvangt niet vaker dan één keer per twee jaar een bijdrage.
 • Een bijdrage is eenmalig per project/ activiteit.
 • De aanvraag beslaat maximaal 50% van de begroting.
 • De toegekende bijdrage vervalt als de activiteit niet doorgaat.
 • Als tegenprestatie verwachten wij dat de naam van de Rabobank wordt vermeld en dat de Rabobank melding mag doen van de donatie in haar communicatie (intern- en extern).
 • Aanvragen van verenigingen of stichtingen die al een bijdrage krijgen door sponsoring, een bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne, Rabo Versterkt of het Leefbaarheidsfonds worden niet expliciet uitgesloten. De commissie kan bij positieve besluitvorming over de aanvraag besluiten de eerder geschonken bijdrage in mindering te brengen.

Voor een aantal bestedingsdoelen zijn maximumbedragen vastgesteld:

 • Maximaal 1000 euro per verzorgingsgebied van een AED.
 • Maximaal 5000 euro voor bestedingsdoelen die bijdragen aan het energiezuinig maken of verduurzamen van de vereniging of stichting.
 • Maximaal 5000 euro voor aanvragen voor kunstgrasvelden.
 • Maximaal 5000 euro voor muziekinstrumenten.
 • Maximaal 5000 euro voor ‘beweegtuinen’.
 • Maximaal 2500 euro voor aanpassing van schoolpleinen op voorwaarde dat het plein ook na schooltijd open is voor gebruik.

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • Aanvragen met een winstoogmerk.
 • Aanvragen waarbij een bijdrage wordt gevraagd in reguliere exploitatiekosten of loonkosten van derden.
 • Aanvragen van jaarlijks terugkerende activiteiten (m.u.v. evenementen die voor een eerste keer worden georganiseerd en bij succes de intentie hebben om structureel te worden).
 • Aanvragen voor bouw, onderhoud of renovatie aan onroerende goederen.
 • Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.
 • Aanvragen met een politiek of religieus doel.
 • Prijzen voor loterijen en andere (kans)spelen.

Rabo Versterkt

Binnen Rabo Versterkt ondersteunen we verenigingen met kennis en mankracht. Dit doen we aan de hand thema’s zoals bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond en maatschappelijk, samen met NOC*NSF en Huis voor de Sport Groningen. Hiermee bouwen we samen aan een welvarend en duurzaam verenigingsleven en maken zo de regio sterker.

Informatie Rabo Versterkt

Samen met de andere Rabobanken in Groningen ondersteunen we binnen Rabo Versterkt in totaal 20 verenigingen in 2018 en 2019.

Voor onze regio zijn dit:

 • Volleybalvereniging Impala uit Leek
 • Gymnastiekvereniging Statera uit Roden
 • Scouting Vinchem uit Winsum
 • Voetbalvereniging Winsum
 • Hockeyvereniging MHCW uit Zuidhorn

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven