Donatie, sponsoring en fondsen

Samen bereik je meer dan alleen

Rabobank Noordenveld West Groningen is dichtbij, betrokken en toonaangevend. Dat is op veel gebieden zichtbaar. Met sponsoring en donatie versterkt de Rabobank de lokale samenleving en ondersteunen en stimuleren wij vele ambities en initiatieven in de regio.

Aanvragen

De aanvraag periode voor donatie en sponsoring in het jaar 2017 is van 1 januari tot en met 31 maart. Hierna is het in 2017 niet meer mogelijk een bijdrage voor donatie of sponsoring aan te vragen.

Donatie

Een donatie is een bijdrage waarbij wij een geringe tegenprestatie verwachten. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op het aantal leden van uw vereniging of stichting met een maximum van € 500,- en dient als algemene ondersteuning van het verenigingsleven. Organiseert u een bijzonder evenement of activiteit? Doe dan geen donatieaanvraag maar een sponsoraanvraag.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling, voor donatie geldt alle verplichte velden. Zorg ervoor dat uw aanvraag ingediend is voor 1 april 2017. U krijgt voor 1 mei bericht over de eventuele toekenning.

 • De organisatie is klant van de Rabobank
 • Wij ondersteunen alleen organisaties en geen personen.
 • Een eerdere toewijzing is geen garantie.
 • Bij toekenning verwacht de Rabobank naamsvermelding in een uiting.

Sponsoring

Rabobank sponsort lokale evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. We richten ons op lokale activiteiten en evenementen die een bijzondere uitstraling hebben en gericht zijn op een breed publiek. Wanneer wij financieel bijdragen verwachten wij altijd een tegenprestatie. De tegenprestatie varieert per aanvraag.

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Zorg ervoor dat uw aanvraag ingediend is voor 1 april 2017. U krijgt binnen vier weken na het indienen van uw aanvraag bericht over een eventuele toekenning.

 • Het evenement is voor een breed publiek bereikbaar en vindt plaats actief in de gemeenten Grootegast, Leek, Noordenveld, De Marne, Marum, Winsum of Zuidhorn.
 • Het evenement moet plaatsvinden in het jaar 2017.
 • Als tegenprestatie verwachten wij dat de naam Rabobank wordt vermeld.
 • De organisatie/stichting legt uit waaraan ze het geld besteden.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig evenement is geen garantie.

We sponsoren geen:

 • Personen (alleen organisatie).
 • Evenementen die het milieu belasten.
 • Evenementen met een politiek of religieus doel.
 • Evenementen met het doel winst te maken.
 • Landelijk goede doelen.
 • Buurtfeesten.

Coöperatiefonds

Rabobank Noordenveld West Groningen geeft een deel van de winst terug aan de samenleving en doneert dit vanuit het Coöperatie- en Leefbaarheidsfonds. Het Coöperatiefonds ondersteunt projecten die onze regio versterken op de volgende gebieden:

 • economie
 • innovatie
 • maatschappij
 • cultuur

De coöperatiefondscommissie beoordeelt elk kwartaal alle aanvragen voor het Coöperatiefonds. Deze commissie bestaat uit leden en medewerkers van onze bank. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk twee weken voor de volgende vergadering.

Aanvraagdata en vergaderingen commissie 2017

Uiterlijke aanleverdatumVergaderdatum
maandag 13 maartmaandag 27 maart
maandag 15 meimaandag 29 mei
maandag 21 augustusmaandag 4 september
maandag 6 novembermaandag 20 november

Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Voeg hierbij ook een plan van aanpak en een sluitende begroting toe. De donatie is minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000. Voor aanvragen van € 5.000 of meer wordt ook een verantwoording van de kosten verwacht.  Aanvragen voor het Coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De activiteit is voor een breed publiek bereikbaar in de gemeente Grootegast, Leek, Noordenveld, De Marne, Marum, Winsum of Zuidhorn.
 • De activiteit wordt binnen een jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • De organisatie is klant van de Rabobank of wil dit worden.
 • Als tegenprestatie verwachten wij dat de naam van de Rabobank wordt vermeld.
 • Bij aanvragen voor AED's geldt een maximaal bedrag van € 1.000 per dorp of kern.
 • Een bijdrage is eenmalig.
 • Een organisatie ontvangt niet meer dan één keer per twee jaar een bijdrage.
 • De bijdrage beslaat maximaal 50% van de begroting.
 • De bijdrage vervalt als de activiteit niet doorgaat.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Activiteiten met als doel winst maken.
 • Jaarlijks terugkerende activiteiten.
 • Aanvragen voor bouw, onderhoud of renovatie.
 • Aanschaf van zonnecollectoren.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu.
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel.
 • Vaste kosten die op de begroting staan, zoals salariskosten.
 • Prijzen voor loterijen en andere (kans)spelen.
 • Activiteiten die al gesponsord worden.

Contact

Particulieren

ma - vr 8.00 - 22.00

za - zo 8.00 – 17.00

Bedrijven

ma - vr 8.00 – 22.00

za - zo 8.00 – 17.00