Circulaire Challenge Fryslân: enthousiaste ondernemers gezocht!

circulaire challenge fryslan

De Friese Rabobanken slaan samen met KPMG en MVO Nederland de handen ineen om circulaire actieplannen in het bedrijfsleven aan te jagen. Het doel: samen met ondernemers de circulaire economie versnellen.

Circulaire Challenge Fryslân van start

Veel ondernemers willen graag circulair ondernemen, maar weten vaak niet goed hoe. De Circulaire Challenge Fryslân helpt enthousiaste ondernemers in Fryslân bij hun ambitie van de omschakeling naar een circulair en toekomstbestendig bedrijfsmodel. Daarin worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Daar liggen kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, nieuwe businessmodellen, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Na deelname aan de Challenge weten ondernemers wat ze concreet kunnen doen in hun bedrijf en in hun keten.

Circulair Businessplan

De Challenge begint met de uitvoering van een regioscan van Fryslân. Deze scan brengt de materiële grondstofstromen in beeld en laat zien in welke ketens van bedrijven circulaire mogelijkheden zijn. Een selectie van twintig bedrijven gaat de uitdaging aan om een circulair businessplan op te zetten. Een companyscan maakt inzichtelijk wat de circulaire kansen van de deelnemers zijn. De volgende stap bestaat uit workshops waarin lokale ondernemers concreet naar hun circulaire businessplan kijken: hoe kunnen zij meer circulair gaan ondernemen, wat levert dat op en waar liggen kansen. 

Geen hype

De Circulaire Challenge is geen competitie met een winnaar, maar een project waarin ondernemers serieus worden uitgedaagd. Spreekt de Challenge je aan? Neem dan contact op met jouw accountmanager bij de Rabobank en meld je aan. Circulair denken is al lang geen hype meer, maar een vast onderdeel van succesvolle businessmodellen. Samen moeten we de circulaire economie aanzwengelen!

Damwoude, 3-9-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn