Onze organisatie

Directie

Directie en managementteam van Rabobank Noordoost Friesland geven vorm aan de strategie en het beleid van de bank. Samen met alle collega’s van de bank stellen zij de leden en klanten van Rabobank Noordoost Friesland centraal.

Het managementteam bestaat uit:

 • Johan Vaatstra, manager Business Support
 • Baukje de Vries, manager Bedrijven
 • Michel Willebrands, manager Particulieren en Private Banking.

De functie van directievoorzitter van Rabobank Noordoost Friesland is momenteel vacant.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Noordoost Friesland  houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Jaap Botma, voorzitter
 • Gerda Bos-Jonkman
 • Marcella Ensel-Boonstra
 • Robert Jan Hageman
 • Haije Talsma

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Noordoost Friesland denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 5.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordoost Friesland. Momenteel is er één openstaande vacature binnen de ledenraad.

Ledenraadsleden

 • Durk Bakker
 • Grietje de Boer-Hilarides
 • Chantal Boering
 • Hendrik Jan Bos
 • Ingrid van den Bosch
 • Jelle Bremer
 • Gert Jan Doetjes
 • Peter Feenstra
 • Ids de Groot
 • Grytsje Hijlkema
 • Liesbeth ten Hoeve
 • Rimmer Jansma
 • Janette de Jong-Visser
 • Astrid Kienstra-Scherjon
 • Jolanda van der Laag
 • Iris Meindertsma
 • Erna Mulder
 • Rogier Peters
 • Niels Riemersma
 • Regina Schreiber
 • Wander Slomp 
 • Wiebren Talsma
 • René van Valkenhoef
 • Reinder Veenstra
 • Kevin Venema
 • Jacqueline Visser
 • Kees Vlasma
 • Louw van der West
 • Bart van der Zant

Wij staan klaar voor elke klant

U kunt bij Rabobank Noordoost Friesland ook terecht voor:

Interpolis ZorgConsulent

Rabobank heeft een Interpolis ZorgConsulent. U kunt bij de ZorgConsulent kosteloos terecht met vragen over zorg. Ook als u niet bij Interpolis verzekerd bent.
U bereikt de Interpolis ZorgConsulent op telefoonnummer 071 364 02 59.

Lees meer over de Interpolis ZorgConsulent

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven