Onze organisatie

Directie

Directievoorzitter Durk Mous geeft leiding aan Rabobank Noordoost Friesland. Samen met het managementteam ontwikkelt hij de strategie en het beleid van de bank. Directie en managementteam zijn ervoor verantwoordelijk dat klanten en leden centraal blijven staan.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Noordoost Friesland  houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Jaap Botma, voorzitter
 • Gerda Bos-Jonkman
 • Marcella Ensel-Boonstra
 • Robert Jan Hageman
 • Haije Talsma

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Noordoost Friesland denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 5.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordoost Friesland.

Ledenraadsleden

 • Durk Bakker
 • Grietje de Boer-Hilarides
 • Chantal Boering
 • Hendrik Jan Bos
 • Ingrid van den Bosch
 • Jelle Bremer
 • Gert Jan Doetjes
 • Hilde Eisma
 • Peter Feenstra
 • Ids de Groot
 • Grytsje Hijlkema
 • Liesbeth ten Hoeve
 • Rimmer Jansma
 • Janette de Jong-Visser
 • Astrid Kienstra-Scherjon
 • Jolanda van der Laag
 • Iris Meindertsma
 • Erna Mulder
 • Rogier Peters
 • Niels Riemersma
 • Regina Schreiber
 • Wander Slomp 
 • Wiebren Talsma
 • René van Valkenhoef
 • Reinder Veenstra
 • Kevin Venema
 • Jacqueline Visser
 • Kees Vlasma
 • Louw van der West
 • Bart van der Zant

Wij staan klaar voor elke klant

U kunt bij Rabobank Noordoost Friesland ook terecht voor:

Interpolis ZorgConsulent

Rabobank heeft een Interpolis ZorgConsulent. U kunt bij dit team medewerkers kosteloos terecht met vragen over de zorg. Ook als u niet bij Interpolis verzekerd bent.

Lees meer over de Interpolis ZorgConsulent

U kunt de Interpolis ZorgConsulent bereiken op telefoonnummer (071) 364 02 48

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven