Onze organisatie

Directie

Directie en managementteam van Rabobank Noordoost Friesland geven vorm aan de strategie en het beleid van de bank. Samen met alle collega’s van de bank stellen zij de leden en klanten van Rabobank Noordoost Friesland centraal.

Contactpersoon is Baukje de Vries, directeur Bedrijven.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Noordoost Friesland  houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Jaap Botma, voorzitter
 • Gerda Bos-Jonkman
 • Marcella Ensel-Boonstra
 • Robert Jan Hageman
 • Haije Talsma

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Noordoost Friesland denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit circa 30 leden. Zij praten namens de meer dan 5.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Noordoost Friesland.

Ledenraadsleden

 • Berend Bakker
 • Grietje de Boer-Hilarides
 • Chantal Boering
 • Martine Borstlap-Anjema
 • Jelle Bremer
 • Gert Jan Doetjes
 • Herbert Groenevelt
 • Ids de Groot
 • Esther Haagen
 • Grytsje Hijlkema
 • Liesbeth ten Hoeve
 • Rimmer Jansma
 • Janette de Jong-Visser
 • Astrid Kienstra-Scherjon
 • Jolanda van der Laag
 • Iris Meindertsma
 • Erna Mulder
 • Jeanette Ridder-Visser
 • Niels Riemersma
 • Loke Smit
 • Bart van ’t Veer
 • Vera Velstra
 • Kevin Venema
 • Jacqueline Visser
 • Henri Vlasma
 • Kees Vlasma
 • Sjarine Weidenaar
 • Louw van der West
 • Marjanne Zuidema-van der Woude

Wij staan klaar voor elke klant

U kunt bij Rabobank Noordoost Friesland ook terecht voor:

Interpolis ZorgConsulent

Rabobank heeft een Interpolis ZorgConsulent. U kunt bij de ZorgConsulent kosteloos terecht met vragen over zorg.
U bereikt de Interpolis ZorgConsulent op telefoonnummer 071 364 02 59.

Lees meer over de Interpolis ZorgConsulent

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven