Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank Noordoost Friesland de lokale samenleving. 

Sponsoring

Rabobank Noordoost Friesland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van ons logo of het noemen van de Rabobank als sponsor in uitingen.

Voorwaarden

Aanvragen voor sponsoring moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. We noemen hier de belangrijkste.

 • Het project of de activiteit vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Noordoost Friesland.
 • De organisatie/stichting is klant van Rabobank Noordoost Friesland.
 • De organisatie/stichting zorgt voor een duidelijke tegenprestatie.
 • Het evenement moet daadwerkelijk plaatsvinden.
 • De organisatie/stichting legt uit waaraan ze het geld gaan besteden.
 • We nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling.
 • Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project of activiteit is geen garantie.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

We sponsoren geen

 • Activiteiten die het milieu belasten.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten met het doel om winst te maken.
 • Personen.
 • Landelijke goede doelen.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noordoost Friesland doneert vanuit het Fonds Coöperatief dividend. Het gaat hierbij om eenmalige projecten op het gebied van duurzaamheid, economie, wonen en zorg. 

Voorwaarden

Aanvragen voor donaties moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. We noemen hier de belangrijkste.

 • Het project of activiteit vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Noordoost Friesland.
 • Het plan is als geheel nieuw met voldoende nieuwe elementen voor Noordoost Friesland, dan wel nieuw in de manier van samenwerken.
 • Het plan kenmerkt zich door een duurzame/circulaire manier van werken.
 • Het plan richt zich op het collectief van onze klanten/leden.
 • Het plan heeft de intentie om mensen samen te brengen.
 • Normale exploitatiekosten komen niet in aanmerking.
 • Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

De directie en de ledenraad beoordelen meerdere keren per jaar de aanvragen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven