Voordracht nieuwe ledenraadsleden

Zakelijk

Rabobank Noordoostpolder-Urk heeft inmiddels ruim 10.000 leden. De ledenraad is daar een afvaardiging van en heeft verschillende taken en bevoegdheden. Bovenal fungeert de ledenraad als klankbord en als draaischijf tussen de samenleving en de directie van de bank. Zoals eerder bekend gemaakt zochten wij nieuwe ledenraadsleden voor onze bank. De sollicitatieprocedure stond hiervoor open tot 8 maart 2020.

Voordracht nieuwe ledenraadsleden

Inmiddels hebben alle gesprekken met de mogelijke kandidaten plaatsgevonden. Middels dit bericht willen wij u op de hoogte te stellen dat we namens de directievoorzitter van Rabobank Noordoostpolder-Urk, Inge Ezinga, onderstaande kandidaten voordragen:

  • Gerrit Barends (Urk)
  • Hessel Kingma (Tollebeek)
  • Hilde Dragt (Emmeloord)
  • Lauran Hermus (Creil)
  • Monique Boer (Marknesse)
  • Mourad Essahli (Emmeloord)
  • Rianne Teunissen (Emmeloord)
  • Lydia Jensma (Rutten)

Conform het lokale bank statuut hebben leden ook zelf het recht kandidaten voor te dragen. Een dergelijke voordracht dient schriftelijk te geschieden, mede ondertekend door tien of meer leden. Dit is nog mogelijk tot 1 juni 2020. De schriftelijke voordracht inclusief motivatie en CV kan verstuurd worden naar: Rabobank Noordoostpolder-Urk, t.a.v. de directie, Postbus 577, 8000 AN Zwolle. Indien geen nieuwe voordrachten zijn ontvangen, worden bovenstaande kandidaten per 18 juni 2020 benoemd.

Emmeloord, 11-5-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn