Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Fonds Coöperatief Dividend

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die de regio blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvrager is klant van Rabobank Oosterschelde.De aanvraag komt van een vereniging of stichting.De organisatie is professioneel en betrouwbaar.De organisatie staat ingeschreven op een adres in de gemeente Tholen, Schouwen-Duiveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal of Borsele.De activiteit/ het project vindt plaats in één van deze gemeenten.De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de donatie is gedaan.Het Fonds Coöperatief Dividend steunt maximaal 33,33% van de totale kosten.Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit/ het project doorgaat.Een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend is eenmalig.De organisatie levert zelf ook een financiële bijdrage of krijgt hulp van anderen.Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.

Niet in aanmerking komen:

Organisaties die in 2019 al een sponsorbijdrage hebben ontvangen.Activiteiten/ projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.Activiteiten/ projecten die nog in de ideeënfase zitten.Activiteiten/ projecten die al zijn uitgevoerd.Activiteiten/ projecten met een politiek of religieus doel.Activiteiten/ projecten met als doel winst maken.Persoonlijke doelen.Vaste kosten die op de begroting staan.Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen.
Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

De Rabobank is verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op kennisoverdracht aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Wil je graag meer weten over wat Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je jouw club aanmelden?

Ambitie voor je club? Meld je dan aan