Sponsoring en Rabofondsen

Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. We zien graag een samenwerking waarbij twee partijen elkaar steunen.

Wij helpen u met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit.

Aanvragen

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Dien uw aanvraag in ieder geval vóór 31 maart in, na deze datum behandelen wij geen aanvragen meer.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

Voorwaarden

Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Oosterschelde of wil dat worden.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar
 • De organisatie staat ingeschreven op een adres in de gemeente Tholen, Schouwen-Duiveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal of Borsele.
 • De activiteit vindt plaats in één van deze gemeenten.
 • De activiteit is voor een (breed) publiek toegankelijk.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie houdt zich bezig met sociale, maatschappelijke, culturele of sportieve activiteiten.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Een organisatie ontvangt niet meer dan één keer per jaar een bijdrage.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Personen.
 • Activiteiten en organisaties met een winstdoelstelling.
 • Feesten en jubilea zonder maatschappelijk belang.
 • Braderieën en rommelmarkten.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Goede doelen.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Activiteiten waarbij vaste financiële steun van de Rabobank nodig is.

Voorbeelden sponsoring

Goes/Borsele

 • DWO ‘15
 • GMHC
 • Goese Golf
 • Goes Marketing
 • Jumpin’ de Weel
 • Togo

Kapelle/Reimerswaal

 • Podium Reimerswaal
 • Rabobank Reimerswaalcup
 • ZRTC Theo Middelkamp

Schouwen-Duiveland

 • Bruse Boys
 • HSD
 • Halve van Renesse
 • Kustmarathon
 • MZC’11 Rabobank Bedrijventoernooi
 • Golfclub Grevelingenhout

Tholen

 • Noad ‘67
 • Rabobank Zevendorpentocht
 • Stavoord 6

Rabofondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Oosterschelde doneert vanuit het Fonds Coöperatief Dividend en de Clubkas Campagne.  

Fonds Coöperatief Dividend

Met bijdragen vanuit het Fonds Coöperatief Dividend maken we de regio economisch, sociaal en cultureel beter. Onze steun bestaat niet alleen uit geld. U kunt ook hulp krijgen van:

 • Het netwerk van de bank.
 • De media.
 • Medewerkers van Rabobank Oosterschelde.

U kunt uw aanvraag indienen tot en met 1 maart 2019. 

Voorwaarden

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Een sluitende begroting is een verplichte bijlage. Aanvragen voor het Fonds Coöperatief Dividend moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie staat ingeschreven op een adres in de gemeente Tholen, Schouwen-Duiveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal of Borsele.
 • De activiteit/ het project vindt plaats in één van deze gemeenten.
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de donatie is gedaan.
 • Het Fonds Coöperatief Dividend steunt maximaal 33,33% van de totale kosten.
 • Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit/ het project doorgaat.
 • Een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend is eenmalig.
 • De organisatie levert zelf ook een financiële bijdrage of krijgt hulp van anderen.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage.
 • Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.

Wij steunen geen:

 • Organisaties die in 2017 al een sponsorbijdrage hebben ontvangen. Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen. de volgende zin toevoegen: Alle toegekende bedragen zijn inclusief btw en eventueel verschuldigd schenkingsrecht.
 • Activiteiten/ projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten/ projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Activiteiten/ projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Activiteiten/ projecten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten/ projecten met als doel winst maken.
 • Persoonlijke doelen.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen.

Beoordeling

Een commissie beoordeelt uw aanvraag. Iedere kieskring heeft een eigen commissie. Deze bestaat uit:

 • Drie ledenraadsleden
 • Een medewerker Marketing & Communicatie
 • Een marktteamlid

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Oosterschelde doneert vanuit het Coöperatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Zij versterken de lokale samenleving en zijn van belang voor de leefbaarheid in onze regio. Al jaren organiseren we de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. Met deze campagne beslissen de leden mee in de verdeling van het budget.

Een nieuw jasje

De afgelopen jaren konden clubs zich in december aanmelden voor de campagne. In 2019 krijgt de Clubkas Campagne een nieuw jasje. Hiermee verandert ook de periode waarin de campagne gehouden wordt: oktober 2019. Op deze manier vindt de campagne bij alle Rabobanken tegelijk plaats.

Via deze website houden we je op de hoogte van de planning en actuele informatie.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven