Sponsoring en Rabofondsen

Rabofondsen

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Oosterschelde doneert vanuit het Coöperatiefonds en de Rabo ClubSupport.

Fonds Coöperatief Dividend

Met bijdragen vanuit het Fonds Coöperatief Dividend maken we de regio economisch, sociaal en cultureel beter. Onze steun bestaat niet alleen uit geld. U kunt ook hulp krijgen van:

 • Het netwerk van de bank.
 • De media.
 • Medewerkers van Rabobank Oosterschelde.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 april 2021 tot 1 december 2021. De volgende toekenning Coöperatief Dividend vindt plaats in december 2021.

Voorwaarden

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Aanvragen voor het Fonds Coöperatief Dividend moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvrager is klant van Rabobank Oosterschelde.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie staat ingeschreven op een adres in de gemeente Tholen, Schouwen-Duiveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal of Borsele.
 • De activiteit/ het project vindt plaats in één van deze gemeenten.
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de donatie is gedaan.
 • Het Fonds Coöperatief Dividend steunt maximaal 33,33% van de totale kosten.
 • Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat de activiteit/ het project doorgaat.
 • Een bijdrage uit het Fonds Coöperatief Dividend is eenmalig.
 • De organisatie levert zelf ook een financiële bijdrage of krijgt hulp van anderen.
 • Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • De organisatie komt één keer per drie jaar in aanmerking voor een bijdrage.

Wij steunen geen:

 • Organisaties die in 2019 al een sponsorbijdrage hebben ontvangen.
 • Activiteiten/ projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten/ projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Activiteiten/ projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Activiteiten/ projecten met een politiek of religieus doel.
 • Activiteiten/ projecten met als doel winst maken.
 • Persoonlijke doelen.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen.

Beoordeling

Een commissie beoordeelt uw aanvraag. Iedere kieskring heeft een eigen commissie. Deze bestaat uit:

 • Drie ledenraadsleden
 • Een medewerker Marketing & Communicatie
 • Een marktteamlid

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Oosterschelde doneert vanuit het Coöperatiefonds en de Rabo ClubSupport.

Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker maken. Daarom investeren wij met Rabo ClubSupport, nu meer dan ooit, in lokale clubs en verenigingen. Jullie zijn als club erg waardevol voor ons land. Naast financiële ondersteuning, willen wij clubs en verenigingen ook sterker maken met onze kennis en ons netwerk. Met deze bijdrage van kennis, netwerk en financiën hebben jullie de mogelijkheid mooie maatschappelijke bestedingsdoelen te realiseren. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma's voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine, het aanbieden van re-integratie cursussen of workshops over ledenwerving en digitalisering. Zo zetten we ons netwerk in om clubs van elkaar te laten leren en bieden we onze kennis om van elkaar te leren.

Meer informatie over Rabo ClubSupport

Sponsoring

Rabobank Oosterschelde sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. We zien graag een samenwerking waarbij twee partijen elkaar steunen.

Wij helpen u met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit.

Aanvragen

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Dien uw aanvraag in ieder geval vóór 31 maart in, na deze datum behandelen wij geen aanvragen meer.

Termijn voor het indienen van nieuwe sponsoraanvragen is vanaf 31 maart gesloten.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

Voorwaarden

Aanvragen voor sponsoring moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Oosterschelde of wil dat worden.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar
 • De organisatie staat ingeschreven op een adres in de gemeente Tholen, Schouwen-Duiveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal of Borsele.
 • De activiteit vindt plaats in één van deze gemeenten.
 • De activiteit is voor een (breed) publiek toegankelijk. 
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project sponsort.
 • De organisatie houdt zich bezig met sociale, maatschappelijke, culturele of sportieve activiteiten.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Elke aanvraag wordt apart beoordeeld.
 • Een organisatie ontvangt niet meer dan één keer per jaar een bijdrage.

Niet in aanmerking komen:

 • Organisaties die in 2020 al een sponsorbijdrage hebben ontvangen.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Personen.
 • Activiteiten en organisaties met een winstdoelstelling.
 • Feesten en jubilea zonder maatschappelijk belang.
 • Braderieën en rommelmarkten.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Goede doelen.
 • Kosten die op de normale jaarbegroting van de organisatie horen.
 • Activiteiten waarbij vaste financiële steun van de Rabobank nodig is

Voorbeelden sponsoring

Zuid-Beveland

 • DWO ‘15
 • GMHC
 • Goese Golf
 • Goes Marketing
 • Jumpin’ de Weel
 • Togo
 • Podium Reimerswaal

Schouwen-Duiveland

 • HSD
 • Halve van Renesse
 • Kustmarathon
 • MZC’11 Rabobank Bedrijventoernooi
 • Golfclub Grevelingenhout

Tholen

 • Noad ‘67
 • Rabobank Zevendorpentocht

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur