Geef ons uw mening

Uw feedback is belangrijk voor ons. Rabobank Oss Bernheze doet op verschillende manieren voortdurend onderzoek naar de mate van tevredenheid van haar klanten. Geef uw mening waarmee wij tot een optimale dienstverlening komen. Dankzij uw suggesties kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Het onderzoek

Eén van de onderzoeken wordt online uitgevoerd. Ook u kunt hiervoor benaderd worden. U ontvangt dan van onze bank een e-mail met daarin een link naar de online vragenlijst. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.

Zo geeft u feedback

Ook als u niet benaderd wordt voor een onderzoek is uw feedback altijd welkom. Geef uw suggestie of klacht aan ons door op de volgende wijze:

 • Rechtstreeks bij een van onze medewerkers
 • Telefonisch

0412-45 77 77 (particulieren)
0412-45 78 00 (bedrijven)

 • Via onderstaande button

Uw mening telt

Hieronder leest u wat wij met uw suggesties hebben gedaan. 

U gaf ons de volgende tips in 2017

Rabobank Kennisbank

Rabobank is een kennisbank bij uitstek. U geeft aan het belangrijk te vinden dat wij onze kennis met u delen en verbindingen leggen. Als kennisbank willen wij als geen ander kennis delen en creëren.

Wij gaan dit in 2018 verder professionaliseren. Hiervoor starten we met het 'Kennislokaal'. Met grote regelmaat organiseren we Kennislokaal-events rond thema’s als:

 • Bedrijfsoverdracht
 • Duurzaamheid binnen commercieel vastgoed
 • Informatiebijeenkomsten in samenwerking met externe deskundigen zoals accountants, notarissen, makelaars, advocaten, etc
 • Sectorkennis - diverse branches kunnen aan bod komen

Privacy op de kantoren

De privacy op een aantal van onze kantoren wordt niet door iedereen als optimaal beleefd. Wij vinden het erg belangrijk om voor een goede privacy te zorgen en proberen daar onze kantoren op in te richten.

 • Privacy gevoelige zaken kunnen ook in onze spreekkamer worden besproken. U mag altijd aangeven als u het prettig vindt om even apart te zitten. Onze medewerkers nemen u dan mee naar een spreekkamer om de zaken te bespreken. Andersom dragen wij zorg dat  anderen ook in alle privacy hun verhaal kunnen doen zonder dat  dit u ter ore komt. 
 • De computerschermen van de internet PC waarop u kunt internetbankieren zijn inmiddels voorzien van speciale voorzetschermen. Deze schermen zorgen voor privacy omdat alleen diegene die recht voor het scherm staat iets kan zien. Er kan niemand van achter u of naast u meekijken.
 • Wij blijven alert om uw privacy op onze kantoren nog meer te waarborgen en passen daar aan waar nodig is.

Coöperatie

Soms is het voor een aantal van u nog onduidelijk wat het lidmaatschap van de Rabobank inhoud. Verder geeft u aan dat u het belangrijk vindt dat jongeren zich aan Rabobank binden.

 • Bent u klant bij Rabobank? Dan hebt u de mogelijkheid om (kosteloos) lid te worden. Dit doet u door op onderstaande button ‘Lidmaatschap’ te klikken. Daar leest u ook welke voordelen u hebt als lid van de bank. 
 • Jongeren zijn de toekomst. Daar hoort voor u, als ouder, financiële opvoeding bij. Ook als  Rabobank  vinden wij dit erg belangrijk en dragen daar graag een steentje aan bij.  Zo zijn er tal van initiatieven en acties om jongeren, passende bij hun leeftijdsgroep, te helpen goed om te leren te gaan met geld en daarbij ‘zelfredzaam’ te worden/zijn. Wat wij zoal doen:
  • Verjaardagskaart 
   Jonge spaarders ontvangen een verjaardagskaart met als cadeautje een uitje.
  • Spaarweek/maand
   Elk jaar organiseren wij dit event voor onze jonge spaarders
  • Informatieavonden
   Tijdens de week van de Coöperatie hebben ouders tips en tricks gekregen tijdens de bijeenkomst ‘Pubers en poen, wat kun je als ouder het beste doen’
  • Gastlessen
   Tijdens de Week van het Geld worden deze door onze medewerkers op de basisscholen gegeven en doorlopend kunnen uw kinderen ons treffen bij diverse middelbare scholen. 

Contact

Er zijn klanten die het prettig vinden om een vast aanspreekpunt (adviseur) te hebben terwijl er aan de andere kant werd aangegeven dat bij het online regelen van bankzaken dit niet van belang is. Ook verwacht u van ons pro actief te zijn in contacten.

 • Een bekend gezicht op elk kantoor. Dat is waar wij ons best voor doen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Belangrijke informatie leggen wij digitaal vast zodat wij u, ongeacht welke adviseur u dan aantreft, altijd goed kunnen helpen.
 • Wij willen er voor u zijn op momenten die er voor u toe doen. Dan kan altijd in overleg met u virtueel, telefonisch of face to face zijn.  Neemt u dus gerust, in welke vorm dan ook, contact met ons op als u daar behoeft aan hebt. Bij complexere producten nemen wij altijd contact met u op als het relevant is.

Mobiele Adviseurs

Deze vorm van gratis service is niet bij alle klanten bekend.

 • Speciaal voor klanten die hulp nodig hebben bij het doen van hun dagelijkse bankzaken en niet in staat zijn om naar één van onze kantoren te komen is deze service bedoeld. Wij gaan bekijken hoe we ,door bijvoorbeeld communicatie,  hier meer bekendheid aan kunnen geven. 

Terugkoppeling klantpanel Food & Agri

Uw accountmanager

U wilt graag een vaste accountmanager die uw bedrijf kent en met wie u kunt sparren. Er hebben diverse wisselingen plaats gevonden en dit vindt u jammer. Ook is het niet altijd duidelijk wie uw aanspreekpunten nog meer zijn, buiten uw accountmanager. Zichtbaarheid speelt hierbij een rol.

 • Op vertrek van accountmanagers hebben wij helaas geen invloed, waardoor onbedoelde wisselingen kunnen ontstaan. Onze aandacht gaat hierbij uit naar een goede overdracht. Dit doen wij allereerst door intern alles goed vast te leggen zodat de nieuwe accountmanager goed op de hoogte is van uw bedrijf. Wij streven ernaar om bij wisseling dit intensiever met u te communiceren. Daarbij is het ook belangrijk dat u dan ook geïnformeerd wordt  wie verder uw aanspreekpunten zijn. 
 • Zichtbaarheid willen wij graag verbeteren door nog vaker aanwezig te zijn in uw netwerken, met name studieclubs en ZLTO.

Adviesgesprek en managen van verwachtingen

Met het voeren van een gesprek vindt u het belangrijk dat u dit doet met een strategisch gesprekspartner waarbij visie en strategie besproken wordt. Verder dat bij het aanleveren van uw jaarcijfers deze op korte termijn verwerkt wordt en dat er dan een afspraak met u ingepland wordt.

 • Net als voor u is het voor ons ook belangrijk om in het gesprek alle facetten van uw bedrijf te bespreken. Daarbij mag u van ons een pro actieve houding verwachten. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld looptijd van leningen en rentetypes bespreken wij dan ook graag met u.
 • Nadat u de jaarcijfers bij ons hebt aangeleverd dragen wij zorg dat binnen vier weken met u een afspraak is gemaakt met uw accountmanager.

Managen van verwachtingen

Net als bij de jaarcijfers wilt u ook graag snel duidelijkheid bij bijvoorbeeld een doorlooptijd van een financieringsaanvraag of aankoop van grond. Ook spreekt u de wens uit dat, als alle gegevens die Rabobank nodigt heeft en dit in één keer compleet is aangeleverd, u binnen vier weken duidelijkheid krijgt van ons.

 • Zo snel mogelijk duidelijkheid geven is voor u maar ook voor ons belangrijk. Wij zijn ons hier altijd van bewust en streven er naar dit zo snel mogelijk te geven. Wij houden u graag op de hoogte van de status van het proces en geven aan wanneer u iets van ons mag verwachten.

Rabobank Kennisbank

Rabobank beschikt over veel informatie die gebruikt kan worden voor benchmark. U stelt het op prijs als Rabobank meer van haar kennis met u deelt.

 • Rabobank Nederland is bezig de informatie die wij hebben vanuit uw jaarrapporten beter te rubriceren en van daaruit als benchmarkinformatie aan u beschikbaar te stellen. Onder de naam ‘mijn bedrijfskompas’ wordt dit in 2018 allereerst uitgerold voor de melkveehouderij. Daarna volgen successievelijk ook de andere sectoren.
 • Ieder kwartaal vindt u kwartaalberichten in uw IN-box van Internetbankieren en Mobiel Bankieren (onder het kopje 'berichten'). Hierin leest u de meest actuele zaken en ontwikkelingen van uw branche.
 • Ook vindt u veel informatie over uw sector op Rabobank.nl. Klik op onderstaande button 'Cijfers en trends' en u treft informatie aan over de diverse sectoren.

Online financiering

De aanvraagmodule voor online financieringen ervaart u niet als makkelijk. U bent bang dat, als er een fout zou sluipen in uw online aanvraag, dit grote gevolgen kan hebben voor uw onderneming. U zou graag willen sparren met uw accountmanager voordat u een aanvraag invoert.

 • Rabobank Nederland is zich, net als wij, bewust van het feit dat het online aanvragen als moeilijk wordt ervaren. Zij is bezig om het online aanvragen makkelijker te maken voor u. Hiervoor loopt er op dit moment een pilot. Zodra hier meer over bekend is zullen wij hierover communiceren.
 • Op het moment dat u een online aanvraag doet, komt deze altijd eerst uit bij uw accountmanager. U hoeft geen zorgen te hebben dat, als er iets niet goed is ingevoerd, dit meteen gevolgen heeft voor de aanvraag. De accountmanager staat desgewenst ook voor u klaar om van te voren met u te sparren over een aanvraag.
 • Wij hebben de tip, die wij tijdens dit klantpanel hebben gekregen over het inrichten van een helpdesk, doorgegeven aan Rabobank Nederland.

Aftersales

Nazorg vindt u belangrijk. Het geeft een gevoel dat u, als agrarische klant, en de bank samen aan een doel heeft gewerkt. Dat Rabobank uw bedrijf blijft volgen, na bijvoorbeeld een financiering, vindt u prettig.

 • Nazorg bij sleutelmomenten is ook voor ons een belangrijk contactmoment. U mag van ons verwachten dat wij bij deze momenten altijd contact met u opnemen om het gelopen proces met u te bespreken en uw stappen te blijven volgen.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren


Bedrijven