Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Parkstad Limburg sponsort grotere, terugkerende evenementen en/of activiteiten die voor de hele gemeenschap toegankelijk zijn. Sponsoring is voor ons een zakelijke samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Als commerciële tegenprestatie kunt u denken aan publiciteit, promotie, netwerkmogelijkheden of relatiemarketing.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Dien uw aanvraag minimaal twaalf weken vóór de activiteit start bij ons in. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Wij streven ernaar uw aanvraag vier weken na ontvangst te beantwoorden. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

 • De organisatie is een vereniging of stichting.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is bij voorkeur klant van Rabobank Parkstad Limburg.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De aanvraag heeft een sluitende begroting.
 • De aanvraag is minimaal twaalf weken vóór de activiteit start, ingediend.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De activiteit vindt plaats in Brunssum, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade of Landgraaf.
 • De activiteit is vrij toegankelijk.
 • De activiteit is bij voorkeur een meerjarig project of evenement.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtsport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Donateursacties, 'Vrienden van' en 'Club van 100'.
 • Feesten of jubilea.
 • Jaarlijks terugkerende toernooien.
 • Budgetten van onderwijsleermiddelen.
 • Studieprojecten.
 • Gemeenschapshuizen, kerkgenootschappen of buurtverenigingen.
 • Projecten voor bouw, renovatie of aanpassing van de infrastructuur.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Parkstad Limburg doneert vanuit het Coöperatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne.

Coöperatiefonds

Rabobank Parkstad Limburg heeft oog voor de omgeving. Vernieuwende initiatieven die het leven in de lokale gemeenschap versterken, ondersteunen we graag. Elk jaar reserveren we een deel van onze winst voor het Coöperatiefonds. De commissie Coöperatiefonds bestaat uit ledenraadsleden. Vier keer per jaar beslist zij of een activiteit een bijdrage krijgt uit het fonds.
Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een donatie uit het Coöperatiefonds aanvragen. Er is geen tegenprestatie nodig. Wel moet de activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Dien uw aanvraag minimaal twaalf weken vóór de activiteit start bij ons in en uiterlijk negen weken vóór de eerstvolgende commissievergadering.

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Brunssum, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade of Landgraaf.
 • De activiteit is aangevraagd door een vereniging of stichting uit Parkstad.
 • De organisatie is klant van Rabobank Parkstad Limburg.
 • De activiteit maakt het leefklimaat in de lokale samenleving duurzaam sterker.
 • De activiteit valt binnen de normen en waarden van de lokale samenleving.
 • De activiteit brengt mensen samen of stimuleert samenwerking.
 • De activiteit is duurzaam en vernieuwend en heeft mogelijkheden voor de toekomst.
 • De activiteit kan blijven bestaan zonder financiële steun van Rabobank Parkstad Limburg.
 • De activiteit start binnen twee jaar.
 • De activiteit wordt mede gerealiseerd door een eigen bijdrage van de organisatie.
 • De activiteit wordt in belangrijke mate door vrijwilligers uitgevoerd.
 • De activiteit wordt lokaal opgezet en uitgevoerd.

Wij doneren niet aan:

 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Jaarlijks terugkerende toernooien.
 • Het vervangen van uniformen.
 • Feesten en jubilea.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Activiteiten die al zijn uitgevoerd.
 • Activiteiten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten en organisaties met winstdoelstellingen.
 • Investeringen in onroerende goederen en/of de infrastructuur.

Rabobank Clubkas Campagne

In Parkstad bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijk, sociale en culturele leven verbeteren. Wij tonen onze betrokkenheid door het ondersteunen van lokale projecten in ons werkgebied Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Kerkrade. 

De Clubkas Campagne is er voor elke recreatieve vereniging en stichting die klant is bij onze bank en is bedoeld om een mooi bedrag voor de clubkas in de wacht te slapen! Elk lid en klant van onze bank, vanaf 18 jaar, mag zijn stem uitbrengen op die vereniging en stichting die dat verdient. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag is  dat zij ontvangen. Een goede wervings- en promotiecampagne kan dus omgezet worden in klinkende munten.

Op 14 maart is de inschrijvingsperiode gestart voor de verenigingen en stichtingen die willen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. De stemperiode voor leden en klanten start op 8 mei een duurt tot en met 23 mei. Leden mogen vijf stemmen uitbrengen en klanten 3 stemmen. U kunt maximaal 2 keer stemmen op dezelfde vereniging of stichting. U ontvangt voor de start van de stemperiode een persoonlijke stemcode.

Meer informatie en inschrijven deelname Clubkas Campagne:

Voorbeelden sponsoring en donatie

Infographic Coöperatieve Verantwoording

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven