Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Voor de sociale cohesie en maatschappelijke vitaliteit is het van groot belang dat inwoners en verenigingen samen komen tot nieuwe maatschappelijke initiatieven. Initiatieven die wij met een donatie uit het ik doe met je mee fonds helpen om van de grond te komen. Om nadrukkelijk maatschappelijke vernieuwing te stimuleren hanteren we een aantal voorwaarden en uitgangspunten. Een commissie van zes ledenraadsleden toetst de aanvragen op deze voorwaarden en besluit over het al dan niet honoreren van een aanvraag.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Voordat u een aanvraag indient, raden wij u aan eerst de voorwaarden goed door te nemen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project of activiteit kan dus nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvrager moet een organisatie (vereniging of stichting) zijn of een organisatie vertegenwoordigen De organisatie/stichting moet professioneel en betrouwbaar zijn. De organisatie moet klant zijn van Rabobank en bankiert in principe bij Rabobank Peel, Maas en Leudal Het project of activiteit vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Peel, Maas en Leudal. Het initiatief komt tot stand door of leidt tot samenwerking van meerdere partijen. Het project bewijst dat je samen meer bereikt dan alleen. Het initiatief leidt aantoonbaar tot nieuwe maatschappelijk dynamiek in het dorp of de regio. Het project of activiteit vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Peel, Maas en Leudal. Het initiatief komt tot stand door of leidt tot samenwerking van meerdere partijen. Het project bewijst dat je samen meer bereikt dan alleen. Het initiatief leidt aantoonbaar tot nieuwe maatschappelijk dynamiek in het dorp of de regio. Het project of activiteit vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Peel, Maas en Leudal. Het initiatief komt tot stand door of leidt tot samenwerking van meerdere partijen. Het project bewijst dat je samen meer bereikt dan alleen. Het initiatief leidt aantoonbaar tot nieuwe maatschappelijk dynamiek in het dorp of de regio.

Niet in aanmerking komen:

Activiteiten die het milieu belasten. Projecten of organisaties met een politiek of religieus doel. Projecten of organisaties met commerciële doelstellingen of winstoogmerk. Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek. Personen. Landelijke goede doelen. (Club)feesten, buurtfeesten en jubilea. Bordsponsoring en advertenties in (club)bladen. Normale exploitatiekosten of projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting. Vervangingsinvesteringen voor materialen, zoals uniformen, voetballen, lichtmasten etc. Investeringen voor medische of zorgmaterialen. Renovatie, verbouwingen of nieuwbouw van accommodaties. Projecten die al zijn uitgevoerd. Jaarlijks terugkerende evenementen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
31 mei 14 juni
26 juli 9 augustus
27 september 1 oktober
29 november 13 december
Aanvraag indienen