Directeur coöperatieve Rabobank

Guul Smeets is directeur coöperatieve Rabobank Peel, Maas en Leudal. Guul is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Guul Smeets

Guul Smeets

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Rabobank Peel, Maas en Leudal houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Peel, Maas en Leudal denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De leden van de ledenraad praten namens de meer dan 23.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Peel, Maas en Leudal.