Onze bijdrage aan een vitale leefomgeving

Rabobank gelooft in de kracht van het collectief. Daarom helpen we niet alleen particulieren om financieel gezond te leven of ondernemers om financieel gezond te groeien, maar werken we ook samen met anderen aan een vitale regio. Dat doen we door verenigingen en stichtingen structureel te ondersteunen met Rabo ClubSupport én door nieuwe maatschappelijke initiatieven te ondersteunen vanuit het Ik doe met je mee fonds. Meerjarige sponsorovereenkomsten gaan we enkel aan op eigen initiatief.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport investeren we in een bruisend verenigingsleven. Als coöperatieve bank hechten we veel waarde aan de leefbaarheid in onze regio. Daarom stellen we jaarlijks een deel van onze winst beschikbaar voor honderden verenigingen en stichtingen. Zodat we met elkaar onze regio, buurt voor buurt sterker maken. In 2020 is er een bedrag van € 200.000,- beschikbaar voor Rabo ClubSupport. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Maak als lid het verschil

Als klant ben je niet automatisch ook lid. Ben je klant maar nog geen lid en wil je voortaan bij Rabo ClubSupport meebeslissen over de verdeling van het bedrag? Zorg er dan voor dat je (gratis) lid wordt van de Rabobank via onderstaande button.

Ik doe met je mee fonds

Voor de sociale cohesie en maatschappelijke vitaliteit is het van groot belang dat inwoners en verenigingen samen komen tot nieuwe maatschappelijke initiatieven. Initiatieven die wij met een donatie uit het ik doe met je mee fonds helpen om van de grond te komen. Om nadrukkelijk maatschappelijke vernieuwing te stimuleren hanteren we een aantal voorwaarden en uitgangspunten. Een commissie van zes ledenraadsleden toetst de aanvragen op deze voorwaarden en besluit over het al dan niet honoreren van een aanvraag.

kernen PML

Wij doneren niet aan:

 • Actiecomités en bonden
 • Beheerstichtingen en stichtingen derdengelden
 • Belangenbehartigerinitiatieven (adviesorganen, huurdersverenigingen, ouderverenigingen, vereniging van eigenaren etc.)
 • Bibliotheken
 • Particuliere initiatieven (bijvoorbeeld: uitgave boeken/dvd/etc.)
 • Personeels-, bedrijfs-, winkeliers-, en ondernemersverenigingen
 • Politieke partijen
 • Recordpogingen
 • Religieuze verenigingen, stichtingen en instellingen
 • Spaar- en beleggingsclubs
 • Supportersclubs, vrienden van..-verenigingen, vriendenclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/etc.
 • Verenigingen en stichtingen die initiatieven in het buitenland steunen
 • Verenigingen en stichtingen met een commercieel karakter

Voorbeelden sponsoring en donaties

Samen met onze klanten en partners werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maak kennis met de vele maatschappelijke initiatieven die wij ondersteunen.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur