Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Onze bank sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. U kunt sponsoring aanvragen, als u een creatief idee heeft waar onze bank een aandeel in kan hebben én ons helpt onze doelstellingen te realiseren.

Verenigingen en Stichtingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Peel, Maas en Leudal doneert vanuit de volgende fondsen: 

 • Rabobank Clubkas Campagne
 • Bijdrage voor Goede Doelen Stichtingen
 • Fonds Maatschappelijke Projecten
 • Fonds Economische Projecten

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Peel, Maas en Leudal kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Het is wel belangrijk dat uw vereniging of stichting voldoet aan de voorwaarden.  

Leden beslissen

Bij de Rabobank Clubkas Campagne verdelen wij € 200.000,-. De leden van onze bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt door hun stem uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Alle stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Bijdrage voor Goede Doelen Stichtingen

Verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het welzijn van anderen kunnen een donatie van  € 50,- aanvragen. Als waardering voor het goede werk wat ze voor de samenleving doen. Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor de donatie.  

Vraag een donatie aan

Om de donatie aan te vragen dient u vóór 1 november 2017 het aanvraagformulier in te vullen. U ontvangt dan nog voor het einde van het jaar het bedrag op uw rekening.

Voorwaarden

 • De vereniging / stichting zet zich in voor fondsenwerving voor goede doelen.
 • De vereniging / stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging / stichting heeft haar hoofdrekening bij Rabobank Peel, Maas en Leudal.
 • De vereniging / stichting komt niet in aanmerking voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Fonds Maatschappelijke Projecten

Het Fonds Maatschappelijke Projecten is er voor nieuwe projecten die onze regio sterker maken en de leefbaarheid verbeteren. Een commissie van zes ledenraadsleden beslist over de binnengekomen aanvragen. 

Vergaderingen commissie Maatschappelijke Projecten

De commissie vergadert zes keer per jaar. Een aanvraag moet minimaal één week voor de vergaderdatum zijn ingediend. De vergaderdatums in 2017 zijn:

 • 6 februari
 • 3 april
 • 19 juni
 • 7 augustus
 • 2 oktober
 • 4 december

Voorwaarden

Elk jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties.

 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is klant van Rabobank Peel, Maas en Leudal.
 • Het project is voor een breed publiek in het werkgebied van de bank. Het werkgebied bestaat uit: Baexem, Beegden, Beringe, Buggenum, Egchel, Grashoek, Grathem, Haelen, Heel, Heibloem, Helden, Heythuysen, Horn, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel, Neer, Nunhem, Panheel, Panningen, Roggel, Thorn en Wessem.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • Er zijn meerdere partijen betrokken bij het project. Het project steunt op samenwerking.
 • Het project of de manier waarop het uitgevoerd wordt is vernieuwend voor de regio.
 • Het project is geen evenement dat al vaker is georganiseerd.
 • De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die het project steunt.
 • Als het project bouwen of restaureren van een gebouw inhoudt, kan het alleen een bijdrage krijgen als wordt bewezen dat het leidt tot een nieuwe maatschappelijke beweging.
 • De organisatie brengt op verzoek verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.
 • Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft het recht om haar betrokkenheid bij het project te laten zien in haar communicatie.
 • Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage.
 • De bank heeft het recht om achteraf te controleren waar de bijdrage aan is besteed.
 • Als achteraf blijkt dat de organisatie belangrijke informatie heeft achtergehouden bij de aanvraag, kan de bank de bijdrage terugeisen.
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.
 • Een bijdrage uit het Fonds Maatschappelijke Projecten is eenmalig.
 • De financiële bijdrage die een organisatie ontvangt uit het Fonds Maatschappelijke Projecten is inclusief eventueel verschuldigde btw. De instelling is zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte indien dit van toepassing is.
 • De aanvraag dient minimaal 4 weken voordat het evenement plaatsvindt te zijn ingediend.

Wij doneren niet aan: 

 • Organisaties met het doel om winst te maken.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die slecht zijn voor het milieu.
 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
 • Projecten die gevoelig liggen in de maatschappij.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.
 • Tekorten in de financiering, niet-projectgebonden salariskosten en kosten van levensonderhoud.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.

Fonds Economische Projecten

Vanuit dit fonds steunt Rabobank Peel, Maas en Leudal economische en vernieuwende projecten die extra hulp verdienen. We moedigen projecten aan die de kwaliteit van leven van onze lokale samenleving verbeteren. Dit doen we met menskracht, kennis, netwerken, middelen en geld. Onderwerpen van projecten zijn: 

 • werkgelegenheid
 • techniek
 • kennis delen
 • onderwijs
 • vernieuwing

Beoordeling

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Ze worden beoordeeld door de directie van Rabobank Peel, Maas en Leudal. De directie kan advies vragen aan ledenraadsleden en brengt regelmatig verslag uit aan de ledenraad over toezeggingen.

Voorwaarden

Elk jaar krijgen we veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen.  Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.  

 • Het project richt zich op een doel dat voor meerdere mensen waarde heeft.
 • De organisatie voldoet aan de algemeen geaccepteerde Nederlandse ethiek, wetten en regels.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De organisatie werkt mee aan een mogelijke publiciteitscampagne of andere berichtgeving van Rabobank Peel, Maas en Leudal over het Rabobank Economisch Fonds.
 • Een eerdere toezegging aan een gelijksoortig project is geen garantie op een nieuwe toezegging.
 • Bij toezegging van een bijdrage kan de bank extra voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Vaste kosten die op de begroting staan.

Rabo Versterkt

Rabobank Peel, Maas en Leudal ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. 

Op de landkaart van Rabo Versterkt ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk de kaart op Raboversterkt.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven