Onze bijdrage aan een vitale leefomgeving

Rabobank gelooft in de kracht van het collectief. Daarom helpen we niet alleen particulieren om financieel gezond te leven of ondernemers om financieel gezond te groeien, maar werken we ook samen met anderen aan een vitale regio. Dat doen we door verenigingen en stichtingen structureel te ondersteunen met Rabo ClubSupport én door nieuwe maatschappelijke initiatieven te ondersteunen vanuit het Ik doe met je mee fonds. Meerjarige sponsorovereenkomsten gaan we enkel aan op eigen initiatief.

Rabo ClubSupport

Om bij te dragen aan de leefbaarheid in de regio ondersteunen we met Rabo ClubSupport een bruisend verenigingsleven. Jaarlijks stellen we een bedrag beschikbaar van waaruit honderden verenigingen ondersteund worden. Rabobankleden kunnen stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen.

Planning 2020

Inschrijven voor de editie 2020 is mogelijk vanaf juni 2020. Verenigingen en stichtingen worden hierover per e-mail geïnformeerd. Check in Rabo Internetbankieren of het juiste e-mailadres van jouw club bekend is, zodat je de informatie niet mist.

Lidmaatschap

Als klant ben je niet automatisch ook lid. Je kunt controleren of je al lid bent via Rabobank Internetbankieren. Bij ‘uw gegevens’ staat dan de laatste tabel van ‘persoonlijke gegevens’ of je lid bent van de Rabobank of niet. Wil je voortaan meebeslissen over de verdeling van het bedrag? Vraag dan het lidmaatschap zo snel mogelijk aan!

Ik doe met je mee fonds

Voor de sociale cohesie en maatschappelijke vitaliteit is het van groot belang dat inwoners en verenigingen samen komen tot nieuwe maatschappelijke initiatieven. Initiatieven die wij met een donatie uit het ik doe met je mee fonds helpen om van de grond te komen. Om nadrukkelijk maatschappelijke vernieuwing te stimuleren hanteren we een aantal voorwaarden en uitgangspunten. Een commissie van zes ledenraadsleden toetst de aanvragen op deze voorwaarden en besluit over het al dan niet honoreren van een aanvraag.

kernen PML

Wij doneren niet aan:

 • Actiecomités en bonden
 • Beheerstichtingen en stichtingen derdengelden
 • Belangenbehartigerinitiatieven (adviesorganen, huurdersverenigingen, ouderverenigingen, vereniging van eigenaren etc.)
 • Bibliotheken
 • Particuliere initiatieven (bijvoorbeeld: uitgave boeken/dvd/etc.)
 • Personeels-, bedrijfs-, winkeliers-, en ondernemersverenigingen
 • Politieke partijen
 • Recordpogingen
 • Religieuze verenigingen, stichtingen en instellingen
 • Spaar- en beleggingsclubs
 • Supportersclubs, vrienden van..-verenigingen, vriendenclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/etc.
 • Verenigingen en stichtingen die initiatieven in het buitenland steunen
 • Verenigingen en stichtingen met een commercieel karakter
 • Zorginstellingen

Voorbeelden sponsoring en donaties

Samen met onze klanten en partners werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maak kennis met de vele maatschappelijke initiatieven die wij ondersteunen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven