Komt u onze ledenraad versterken?

Ledenraad

In de ledenraad van onze bank zijn meerdere vacatures ontstaan doordat enkele leden aftreden en niet herkiesbaar zijn. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe ledenraadsleden.

De juiste afspiegeling

In de ledenraad zitten leden uit ons hele werkgebied: gemeentes Gemert-Bakel en Laarbeek. Wij vinden het belangrijk dat de samenstelling van de ledenraad een goede afspiegeling is van het totale ledenbestand. We willen graag mensen uit de verschillende kernen, mannen en vrouwen, in verschillende leeftijdscategorieën. Ook is het belangrijk dat er in de ledenraad een goede balans is tussen particulieren, agrariërs en ondernemers. In verband met de huidige samenstelling van de ledenraad nodigen wij de volgende groepen nadrukkelijk uit om te solliciteren: kandidaten tot 35 jaar, kandidaten uit de agrarische sector en vrouwelijke kandidaten. 

Wat vragen we van een ledenraadslid?

  • U bent lid van Rabobank Peel Noord;
  • U bent een goede gesprekspartner voor de directie en raad van commissarissen van de bank;
  • U houdt actualiteiten uit deze regio bij en koppelt belangrijke ontwikkelingen vanuit de samenleving terug aan de bank;
  • U bevordert de invulling van het sociaal maatschappelijke karakter van de bank;
  • U vindt het leuk om actief deel te nemen binnen diverse werkvormen (waaronder brainstormsessies, klankbord- of projectgroepen);
  • U bent herkenbaar en daarom makkelijk aanspreekbaar voor onze klanten en leden in hun omgeving.

Selectieprocedure

De directie maakt op basis van de ingezonden reacties een selectie uit deze geïnteresseerde leden. Deze leden worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad. Doel van dit gesprek is nader kennis maken en de verwachtingen over en weer te delen. Op basis van dit groepsgesprek kiest de selectiecommissie uiteindelijk de kandidaten die zij zullen voordragen aan de ledenraad.

Ik wil me kandidaat stellen

Gemert, 28-6-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn