Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds dragen we bij aan het mooier, sterker en leefbaarder maken van de regio Peel Noord.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Peel Noord kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van onze bank mogen dit jaar online hun stem uitbrengen op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen en zo € 100.000,- verdelen. De stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze club krijgt.

Lees hier de veelgestelde vragen

Inschrijving Rabobank Clubkas Campagne 2018

Verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank Peel Noord kunnen zich van 1 tot en met 31 maart 2018 inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Natuurlijk alleen als de club voldoet aan de voorwaarden.

Lees hier de voorwaarden

Stemmen

Alle leden van Rabobank Peel Noord kunnen stemmen. Zij ontvangen per post een persoonlijke stemcode waarmee ze kunnen stemmen. Van 4 tot en met 30 april 2018 brengen zij via een online stemmodule hun stem uit op de clubs die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen stemmen, waarvan maximaal één stem op dezelfde club mag worden uitgebracht. Alleen klanten die vóór 1 februari 2018 lid zijn geworden van onze bank kunnen stemmen.

Uitslag

Tussen 28 oktober en 12 november 2017 maakten we tijdens de uitreikingen van de Rabobank Clubkas Campagne de uitslag bekend. Benieuwd naar het bedrag en het aantal stemmen per deelnemende club? Bekijk de uitslag hieronder.

Coöperatiefonds

Rabobank Peel Noord is een maatschappelijk betrokken bank. Een deel van onze winst geven we daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen we onder andere via ons Coöperatiefonds waarmee we NIEUWE initiatieven financieel ondersteunen die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap versterken en verbeteren. 

Alleen organisaties in de vorm van een vereniging of een stichting kunnen een initiatief bij het Coöperatiefonds indienen. Deze initiatieven dragen zichtbaar bij aan het leefklimaat in ons werkgebied. Er kan een bijdrage van € 100 tot maximaal € 10.000 worden gevraagd.

Het rendement voor de samenleving is het belangrijkste uitgangspunt van het Coöperatiefonds. De samenleving wordt er primair beter van. Bij het Coöperatiefonds gaat het dus niet om sponsoring waarbij prestaties en tegenprestaties contractueel worden vastgelegd. Wel wordt de aanvrager gevraagd om publiciteit te genereren over de steun en betrokkenheid van de Rabobank, maar dit is niet het primaire doel.

Commissie Coöperatiefonds

De ledenraad van Rabobank Peel Noord is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie, bestaande uit leden van de ledenraad, beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Zij maken hun eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

Vergaderdata: Aanvraag inleveren vóór:
Maandag 19 maart:  Aanvragen indienen vóór 1 maart
Maandag 28 mei:  Aanvragen indienen vóór 1 mei
Maandag 20 augustus:   Aanvragen indienen vóór 1 augustus
Maandag 19 november:  Aanvragen indienen vóór 1 november

Lees hier de voorwaarden van het Coöperatiefonds Rabobank Peel Noord

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven