Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds dragen we bij aan het mooier, sterker en leefbaarder maken van de regio Peel Noord.

Rabobank Clubkas Campagne

Via de Rabobank Clubkas Campagne stellen wij een deel van onze winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Dit is de ruggengraat van onze lokale samenleving en heeft een belangrijke, verbindende functie. Rabobank Peel Noord levert daar graag een bijdrage aan. Het budget voor de Rabobank Clubkas Campagne is afkomstig uit ons coöperatief dividend. Met optimale invloed van onze leden, want bij onze bank telt de mening van leden mee. Ook als het om de verdeling van donatiegelden gaat.

Lokale clubs en leden doen mee

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Peel Noord en aan de voorwaarden voldoen, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden mogen online hun stem uitbrengen op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen. Iedere stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze club krijgt. In 2019 verdelen we maar liefst € 125.000,- via de Rabobank Clubkas Campagne.

Lees hier de voorwaarden en veelgestelde vragen

Inschrijven clubs

Verenigingen en stichtingen die willen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne, kunnen zich tussen 1 maart en 31 maart 2019 inschrijven via onderstaande link.

Inschrijven Rabobank Clubkas Campagne

Stemmen door leden

Leden van Rabobank Peel Noord (vóór 1 februari 2019 lid geworden) ontvangen per post een persoonlijke stemcode. Tussen 4 en 30 april 2019 kunnen zij via een online stemmodule vijf stemmen uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Maximaal mag er één stem op dezelfde club uitgebracht worden.

Planning roadshows

Na 30 april worden de stemmen geteld en de cheques gemaakt. Met een speciale caravan gaan wij naar de verschillende kernen om de cheques uit te reiken.

Woensdag 15 mei | 19.00 - 20.30 uur
Uitreiking: Aarle-Rixtel, grasveld kruising Wilhelminalaan - Dorpsstraat
Voor de dorpen: Lieshout, Mariahout, Aarle-Rixtel

Donderdag 16 mei | 19.00 - 20.30 uur
Uitreiking: Milheeze, Kerkplein (aan Kerkeind)
Voor de dorpen: Bakel, Milheeze, De Rips

Vrijdag 17 mei | 20.00 - 21.30 uur
Uitreiking: Handel, Kerkplein (aan Onze Lieve Vrouwestraat)
Voor de dorpen: Elsendorp, Handel, De Mortel

Zaterdag 18 mei
Beek en Donk: Heuvelplein | 11.00 - 12.30 uur
Gemert: Ridderplein | 14.00 -15.30 uur

Kuppens

Coöperatiefonds

Rabobank Peel Noord is een maatschappelijk betrokken bank. Een deel van onze winst geven we daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen we onder andere via ons Coöperatiefonds. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die zichtbaar bijdragen aan het leefklimaat in ons werkgebied en die zo de lokale gemeenschap versterken en verbeteren.

Alleen organisaties in de vorm van een vereniging of een stichting kunnen een initiatief bij het Coöperatiefonds indienen. Deze initiatieven dragen zichtbaar bij aan het leefklimaat in ons werkgebied. Er kan een bijdrage van € 100 tot maximaal € 10.000 worden gevraagd.

Het rendement voor de samenleving is het belangrijkste uitgangspunt van het Coöperatiefonds. De samenleving wordt er primair beter van. Bij het Coöperatiefonds gaat het dus niet om sponsoring waarbij prestaties en tegenprestaties contractueel worden vastgelegd. Wel wordt de aanvrager gevraagd om publiciteit te genereren over de steun en betrokkenheid van de Rabobank, maar dit is niet het primaire doel.

Vergader- en aanleverdata 2019

De ledenraad van Rabobank Peel Noord is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie, bestaande uit leden van de ledenraad, beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Zij maken hun eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

Vergaderdata: Aanvraag insturen vóór:
18 maart 2019 1 maart 2019
Juli 2019 1 juni 2019

Voorwaarden

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven