Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds dragen we bij aan het mooier, sterker en leefbaarder maken van de regio Peel Noord.

Rabobank Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Peel Noord kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van onze bank mogen dit jaar online hun stem uitbrengen op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen en zo € 100.000,- verdelen. De stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze club krijgt.

Lees hier de veelgestelde vragen

Inschrijving 2018

Verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank Peel Noord kunnen zich van 1 tot en met 31 maart 2018 inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018. Natuurlijk alleen als de club voldoet aan de voorwaarden.

Lees hier de voorwaarden

Stemmen

Alle leden van Rabobank Peel Noord kunnen stemmen. Zij ontvangen per post een persoonlijke stemcode waarmee ze kunnen stemmen. Van 4 tot en met 30 april 2018 brengen zij via een online stemmodule hun stem uit op de clubs die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen stemmen, waarvan maximaal één stem op dezelfde club mag worden uitgebracht. Alleen klanten die vóór 1 februari 2018 lid zijn geworden van onze bank kunnen stemmen.

Data uitreiking cheques 2018

Dit jaar reiken we op 18, 19 en 20 mei de cheques uit voor de Rabo Clubkas Campagne. Één van de voorwaarden is dat de cheque met het gewonnen bedrag voor uw club tijdens een van de uitreikingen door een vertegenwoordiger van uw club in ontvangst wordt genomen. Doet uw club dit niet, dan wordt het gewonnen bedrag niet uitgekeerd.
Dus kijk hieronder wanneer uw club aan de beurt is en maak alvast een gaatje vrij in uw agenda.

 • Gemert: vrijdag 18 mei van 19.00 tot 20.30 uur op het Ridderplein in Gemert.
 • Bakel, Milheeze en De Rips: zaterdag 19 mei van 12.00 tot 13.30 uur op het Kerkplein in Bakel.
 • Elsendorp, Handel en De Mortel: zaterdag 19 mei van 15.00 tot 16.00 uur op het Kerkplein in Handel.
 • Beek en Donk: zondag 20 mei van 12.00 tot 13.00 uur op het Piet van Thielplein in Beek en Donk.
 • Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel: zondag 20 mei van 14.30 tot 16.00 uur op de parkeerplaats van Bavaria in Lieshout.

Terugblik 2017

Tussen 28 oktober en 12 november 2017 maakten we tijdens de uitreikingen van de Rabobank Clubkas Campagne de uitslag bekend. Benieuwd naar het bedrag en het aantal stemmen per deelnemende club? Bekijk de uitslag hieronder.

Bekijk de impressiefilm van onze Rabo Clubkas Campagne 2017

Kuppens

Coöperatiefonds

Rabobank Peel Noord is een maatschappelijk betrokken bank. Een deel van onze winst geven we daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen we onder andere via ons Coöperatiefonds waarmee we NIEUWE initiatieven financieel ondersteunen die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap versterken en verbeteren. 

Alleen organisaties in de vorm van een vereniging of een stichting kunnen een initiatief bij het Coöperatiefonds indienen. Deze initiatieven dragen zichtbaar bij aan het leefklimaat in ons werkgebied. Er kan een bijdrage van € 100 tot maximaal € 10.000 worden gevraagd.

Het rendement voor de samenleving is het belangrijkste uitgangspunt van het Coöperatiefonds. De samenleving wordt er primair beter van. Bij het Coöperatiefonds gaat het dus niet om sponsoring waarbij prestaties en tegenprestaties contractueel worden vastgelegd. Wel wordt de aanvrager gevraagd om publiciteit te genereren over de steun en betrokkenheid van de Rabobank, maar dit is niet het primaire doel.

Vergader- en aanleverdata 2018

De ledenraad van Rabobank Peel Noord is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie, bestaande uit leden van de ledenraad, beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Zij maken hun eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

Vergaderdata: Aanvraag insturen vóór:
Maandag 19 maart:  1 maart 2018
Maandag 28 mei:  1 mei 2018
Maandag 20 augustus:   1 augustus 2018
Maandag 19 november:  1 november 2018

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op een nieuw initiatief; dat betekent concreet dat het een nieuwe activiteit of voorziening is dat nog niet eerder in hetzelfde dorpskern is gefaciliteerd.
 • De vereniging/stichting heeft een zakelijke rekening bij Rabobank Peel Noord;
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • De vereniging/stichting is gevestigd in de gemeente Gemert-Bakel en/of Laarbeek en heeft een lokaal karakter;
 • De activiteit of het project van de vereniging/stichting vindt plaats in de gemeente Gemert-Bakel en/of Laarbeek;
 • De vereniging/stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid;
 • Het doel en handelen van de vereniging/stichting moet passen bij de identiteit van de Rabobank (dus ethisch verantwoord zijn).

Algemene spelregels

 • Het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in een kern;
 • Er is/wordt zelfwerkzaamheid in het initiatief gestoken;
 • Het initiatief kan slechts in aanmerking komen voor één van de fondsen van het Coöperatief Dividend;
 • De bijdrage aan het initiatief bedraagt maximaal € 10.000 (inclusief BTW);
 • Een donatie wordt pas uitbetaald als het initiatief definitief doorgaat;
 • De uitbetaling is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring door de Commissie Coöperatiefonds;
 • De donatie voor het initiatief is eenmalig. Er mogen geen rechten aan worden ontleend.

De volgende verenigingen/stichtingen komen niet in aanmerking voor het Coöperatiefonds Rabobank Peel Noord:

 • Particuliere initiatieven;
 • Advies- en overkoepelende organen;
 • Verenigingen/stichtingen die een sponsor-/ samenwerkingsovereenkomst hebben met Rabobank Peel Noord;
 • Verenigingen/stichtingen met een beroep gerelateerd en/of commercieel doel (zoals zorginstellingen, sportparken, gymzalen, maneges, kinderdagverblijven en scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen: basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen en ouderverenigingen);
 • Belangenbehartigersinitiatieven (bijv. ZLTO, huurdersvereniging, vereniging van (huis)eigenaren, bonden, winkeliers-, ondernemersvereniging, personeels- en bedrijfsverenigingen);
 • Subafdelingen of subcommissies, vrienden van -verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/etc., verenigingen/stichtingen ter promotie van, zijn ondergeschikt aan de hoofdvereniging;
 • Verenigingen/stichtingen die initiatieven buiten de gemeenten Gemert-Bakel en/ of Laarbeek steunen;
 • Verenigingen/ stichtingen met een politiek of religieus karakter;
 • Serviceclubs, studieclubs, spaarclubs, beleggingsclubs en sociëteiten;
 • Beheerstichting of –vereniging, stichting derdengelden;
 • Actiecomités;
 • Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan;
 • Milieubelastende, gevaarlijke en risicovolle activiteiten;
 • Doelen gericht op feesten en/of reizen.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven