Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne en het Coöperatiefonds dragen we bij aan het mooier, sterker en leefbaarder maken van de regio Peel Noord.

Rabobank Clubkas Campagne

Via de Rabobank Clubkas Campagne stellen wij een deel van onze winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Dit is de ruggengraat van onze lokale samenleving en heeft een belangrijke, verbindende functie. Rabobank Peel Noord levert daar graag een bijdrage aan. Het budget voor de Rabobank Clubkas Campagne is afkomstig uit ons coöperatief dividend. Met optimale invloed van onze leden, want bij onze bank telt de mening van leden mee. Ook als het om de verdeling van donatiegelden gaat.

Rabobank Clubkas Campagne 2019

De Rabobank Clubkas Campagne 2019 was weer een daverend succes. De cheques zijn van 16 tot en met 18 mei uitgereikt in de verschillende dorpen. In totaal heeft Rabobank Peel Noord maar liefst € 125.000 verdeeld over de verenigingen en stichtingen die mee hebben gedaan. Een paar cijfers op een rijtje:

Deelnemende clubs: 311 (284 in 2018)
Stemmende leden: 6026 / 50% van alle leden (5055 / 47% in 2018)
Aantal unieke stemmen per lid: 5
Uitgebrachte stemmen: 30.130 (25.273 in 2018)
Te verdelen bedrag: € 125.000 (€ 100.000 in 2018)
Waarde per stem: € 4,15 (€ 3,76 in 2018)

Klik hier voor de uitslag per vereniging en stichting

Rabobank ClubSupport

De Rabobank Clubkas Campagne wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe campagne heet Rabobank ClubSupport. Alhoewel er andere banken zijn die in 2019 al overstappen op het nieuwe concept, hebben wij als Peel Noord ervoor gekozen om in 2019 voor de laatste keer de Rabobank Clubkas Campagne in deze vorm te doen. Op zich verschilt de opzet niet zoveel van elkaar. Wat wel verschilt, is de naam, systeem om in te schrijven en stemmen en de periode. Volgend jaar is de uitreiking naar verwachting in oktober en kunnen clubs zich tijdens de zomerperiode inschrijven. We houden jullie hierover op de hoogte.

Coöperatiefonds

Rabobank Peel Noord is een maatschappelijk betrokken bank. Een deel van onze winst geven we daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen we onder andere via ons Coöperatiefonds. Met dit fonds ondersteunen we initiatieven die zichtbaar bijdragen aan het leefklimaat in ons werkgebied en die zo de lokale gemeenschap versterken en verbeteren.

Alleen organisaties in de vorm van een vereniging of een stichting kunnen een initiatief bij het Coöperatiefonds indienen. Deze initiatieven dragen zichtbaar bij aan het leefklimaat in ons werkgebied. Er kan een bijdrage van € 100 tot maximaal € 10.000 worden gevraagd.

Het rendement voor de samenleving is het belangrijkste uitgangspunt van het Coöperatiefonds. De samenleving wordt er primair beter van. Bij het Coöperatiefonds gaat het dus niet om sponsoring waarbij prestaties en tegenprestaties contractueel worden vastgelegd. Wel wordt de aanvrager gevraagd om publiciteit te genereren over de steun en betrokkenheid van de Rabobank, maar dit is niet het primaire doel.

Vergader- en aanleverdata 2019

De ledenraad van Rabobank Peel Noord is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie, bestaande uit leden van de ledenraad, beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Zij maken hun eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

Vergaderdata: Aanvraag insturen vóór:
18 maart 2019 1 maart 2019
Juli 2019 1 juni 2019

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven