Méér muziek in de klas

Muziekschool Hoeksche Waard gaat met hulp van regionale partners de uitdaging aan om voor 7500 kinderen op de basisscholen in de Hoeksche Waard muziekonderwijs te realiseren.

Muziekakkoord

Onder toeziend oog van Koningin Máxima is op 16 juni 2020 het Muziekakkoord Hoeksche Waard ondertekend door lokale partners, waaronder Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden. Muziekschool Hoeksche Waard wil muziekonderwijs verzorgen via een poule van professionele muziekdocenten en studenten. Elk schooljaar kunnen 10 lokale basisscholen deelnemen aan het project 'Méér Muziek in de Klas'.

Waarom we helpen

Het project 'Méér Muziek in de Klas' gaat uit van muzieklessen voor groep 1 t/m 8. Kinderen maken kennis met alle instrumentgroepen door zelf te spelen en te ontdekken hoe de instrumenten werken. Ook wordt er een actieve samenwerking gezocht met lokale muziekverenigingen. De lokale verbinding en samenwerking spreekt de Rabobank erg aan.

Wat kun jij doen?

Wil jij ook iets betekenen voor het project 'Méér Muziek in de Klas', bijvoorbeeld vanuit jouw muziekvereniging? Neem dan contact op met Muziekschool Hoeksche Waard.