Rabobank en ImpactCity tekenen nieuw partnership!

Rabobank en ImpactCity tekenen nieuw partnership!

“Juist nu willen Rabobank en ImpactCity ondernemers blijven ondersteunen die werken aan de nieuwe duurzame economie.”

In gesprek met Richard van Maurik, directeur bedrijven Rabobank regio Den Haag en Saskia Bruines, wethouder Economie bij de gemeente Den Haag.

1. Wat is je visie op Den Haag als impact- en ondernemersstad?

Van Maurik:
“We weten dat Den Haag een grote concentratie en samenstelling heeft van overheden, internationale organisaties, bedrijven, financiële instituties en kennisinstellingen. Daarmee biedt het interessante mogelijkheden voor startups en bedrijven die zich richten op maatschappelijke en technologische innovaties. Als de belangrijkste stakeholders hun krachten blijven bundelen, dan ontstaat in Den Haag een economie die naast het stimuleren van economisch rendement ook internationaal maatschappelijke impact kan maken en daarmee op een innovatieve en ondernemende manier een bijdrage levert aan een betere wereld. Juist daarom werken wij intensief samen met ImpactCity.”

Wethouder Bruines:
“In de economische visie Den Haag +2030 kiezen we voor een heldere positionering van Den Haag op het gebied van innovatie en technologie: In Den Haag werken we aan innovaties voor een veilige, betere en rechtvaardige wereld. Met ImpactCity bouwen we al enige jaren aan een sterk ecosysteem rond de nieuwe duurzame economie, waarin economisch succes en maatschappelijk rendement hand in hand gaan. Het gaat hierbij om al die bedrijven en organisaties die met hun innovaties bijdragen aan oplossingen voor de zogeheten ‘global challenges’; de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Deze thematiek past heel goed bij het DNA van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht. En deze nieuwe duurzame economie biedt de nodige economische kansen voor onze stad. Die kunnen we benutten als we onze bedrijven de juiste faciliteiten en ondersteuning bieden. Dat kan alleen met sterke partners in de economie en daarom zijn we ook zo blij dat we onze samenwerking met Rabobank op dit vlak nu verlengen en verdiepen.”

2. Wat beoogt het partnerschap tussen Rabobank en ImpactCity bij te dragen voor impact ondernemers?

Van Maurik:
“De missie ‘Growing a better world together’ van Rabobank en ‘Doing good, doing business’ van ImpactCity sluiten goed op elkaar aan. Daarom hebben we als partners ambities uitgesproken en vastgelegd. Dit zal leiden tot een waardevolle samenwerking die van meerwaarde is voor de ondernemers in het groeiende ecosysteem van ImpactCity. Wat doen we dan als partner? Als voorbeeld is het leuk om te vertellen dat we individuele ledenraadsleden uit de ledenraad van Rabobank vanwege hun persoonlijke kennis en ervaring in contact brengen met startups. Deze leden zijn bereid om op persoonlijke titel tijd te investeren om jonge ondernemingen verder op weg te helpen. Ook willen we na de zomer samen met ImpactCity een masterclass organiseren over hoe je als ondernemer een impact investeerder vindt en daarnaast houden we spreekuren voor ondernemers op Apollo 14.”

Wethouder Bruines:
“Dit sluit mooi aan bij de dienstverlening van ImpactCity. Veel activiteiten zijn gericht op het bieden van een netwerk aan ondernemers en het geven van toegang tot financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld tijdens Support XL op Apollo 14, waar ondernemers een paar keer per jaar op één middag aan de juiste organisaties worden gekoppeld die ze kunnen helpen met hun acute vraagstukken. Daarnaast biedt Impact City ondersteuning bij het aanvragen van Europese financiering, stimuleren we innovatie door het organiseren van programma’s als Startup in Residence. Ondernemers die vernieuwende ideeën hebben voor maatschappelijke vraagstukken, bieden we jaarlijks een podium en financiële support met de Haagse Vernieuwers wedstrijd. De winnaars kunnen met het prijzengeld hun product verder doorontwikkelen in de moeilijke vroege fase. Dit jaar organiseren we voor de vijfde keer ImpactFest, op 27-28-29 oktober. Weliswaar in aangepaste vorm grotendeels online, maar ook dit jaar zullen we met ImpactFest voor ondernemers en impactmakers weer waardevolle (inter)nationale verbindingen tot stand laten komen die leiden tot nieuwe klanten, investeringen en kennisdeling.”

3. Rabobank heeft een speciaal startup en scale-up team. Kun je vertellen hoe en waarom dit team en de dienstverlening tot stand is gekomen?

Van Maurik:
“startups en scale-ups zijn van cruciaal belang voor de toekomst van Nederland en dus ook voor de Haagse Regio. Deze - vaak – jonge bedrijven dragen bij aan vernieuwingen en innovatie wat weer leidt tot nieuwe producten, diensten en kennis. En toegepaste succesvolle implementatie van deze innovaties bij de andere bedrijven is weer goed voor onze economie. Om deze reden hebben Startups en Scale-ups een hoge prioriteit bij ons en zijn ze onderdeel van onze strategie. Daarom sluit ImpactCity ook zo goed bij ons aan. Rabobank Regio Den Haag wil de Startup en Scale-up bank zijn in de regio Den Haag”.

Wethouder Bruines:
“Wij hebben ook gezien dat startups en scale-ups een ander soort aanpak vergen. Het gaat om jonge bedrijven met een innovatief product dat binnen korte tijd internationaal kan ‘schalen’, oftewel doorgroeien. Om dat doel te kunnen behalen heeft een startup behoefte aan andere vormen van financieren en investeren dan gebruikelijk. Die jonge bedrijven vragen daarnaast, of juist daarom, vaak ook om andere vormen van netwerken, huisvesting (hubs) en matchmaking met investeerders. Om deze groep vernieuwende ondernemers beter te kunnen faciliteren zijn we 5 jaar geleden gestart met een speciaal programma van waaruit we ImpactCity hebben opgezet. Samenwerking met partijen die hier ook actief een bijdrage aan willen leveren, is essentieel om goede ondersteuning te kunnen bieden aan deze ondernemers. Inmiddels zijn ook partijen als Yes!Delft en The Hague Tech aangesloten en zo werken we samen aan een sterk startup en scale-up ecosysteem in de stad”.

Van Maurik:
“Als startup of scale-up wil je succesvol ondernemen en je zakelijke doelen realiseren. Dit sluit maximaal aan bij de ambitie van ons startup en scale-up team: ondernemers helpen groeien. Als ondernemer is goede begeleiding erg waardevol. Ons team heeft de kennis en kunde in huis om juist deze ondernemers hierbij te begeleiden. Wij helpen graag met het vinden van passende financieringsmogelijkheden. We delen kennis, zodat ondernemers zich kunnen richten op hun onderneming. We kunnen helpen met betalingsverkeer, maar ook met HRuitdagingen. En als laatste punt is het goed om te weten dat we graag ons uitgebreide (internationale) netwerk delen om potentiele klanten of partners te spreken”.

4. De Rabobank missie “Growing a better world together” verwijst duidelijk naar het maken van positieve maatschappelijke impact. Wat betekent de coronacrisis voor jullie missie? Hoe vertaalt zich dat in jullie dienstverlening en wat hebben jullie de afgelopen maanden kunnen doen?

Van Maurik:
“De Rabobank slaat de handen ineen met de Nederlandse overheid en de andere banken om het bedrijfsleven te steunen in deze tijd. We hebben zoveel als mogelijk contact met onze klanten en overleggen vaak met werkgevers- en ondernemersverenigingen, gemeentes en branche-organisaties. Zo kunnen we naast het adviseren over financieringsmogelijkheden en uitstel op aflossingen, ook adviseren over en doorverwijzen naar bijvoorbeeld de overheidsregelingen”.

Wethouder Bruines:
“Het is mooi om te zien dat de Rabobank Regio Den Haag zich blijft inzetten om ondernemers te ondersteunen die in Den Haag en regio werken aan oplossingen die bijdragen aan een betere wereld. Zeker in deze tijden, nu ondernemers het zwaar hebben en hun business soms opnieuw moeten uitvinden. Het partnership met ImpactCity onderschrijft dit nog eens extra en we zijn hier dan ook erg blij mee.”

Van Maurik:
“Als coöperatieve Rabobank kunnen we juist vanuit onze missie ‘Growing a better world together’ het verschil maken. Dat doen we naast het helpen van onze klanten, ook door impactvolle maatschappelijke projecten op te pakken of er een bijdrage aan te leveren. Projecten die een positieve maatschappelijke uitwerking hebben op de lokale samenleving. De afgelopen maanden hebben we onder andere laptops beschikbaar gesteld aan kinderen uit minder bedeelde gezinnen, zodat ook zij thuisonderwijs kunnen volgen en hebben we bijgedragen aan het bezorgen van maaltijden aan kwetsbare ouderen. Onze medewerkers bieden hierbij vaak een helpende hand”.

5. Wat zal je het meest bij blijven uit de gesprekken de afgelopen maanden met ondernemers in de Haagse regio?

Van Maurik:
“De afgelopen maanden zijn voor iedereen heftig geweest en hebben veel impact op alles om ons heen. De maatregelen die in binnen- en buitenland zijn getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te remmen hebben grote gevolgen voor de economie. Dit voelen we allemaal. Mij blijft bij dat mensen in grote onzekerheid verkeerden, maar ook dat mensen houvast vinden bij elkaar en dat ondernemers vaak veel veerkracht blijken te hebben om te reageren op wat er op ons afkomt. Vooral in de eerste maanden van de intelligente lockdown hadden de medewerkers van Rabobank intensieve en soms emotionele gesprekken met ondernemers. We hebben enorm hard gewerkt om onze klanten zo goed als mogelijk te helpen. Gelukkig hebben veel gesprekken met klanten een positieve uitkomst en blijken we daadwerkelijk te kunnen helpen. Ondernemers bijstaan om hun bedrijf overeind te houden was en is grote prioriteit. Als bank, maar ook als maatschappelijk bewuste organisatie.”

Over ImpactCity

ImpactCity is het Haagse ecosysteem van ondernemers en organisaties waarbij alles draait om innovaties voor een betere wereld. Ondernemers die werken aan duurzame oplossingen op het gebied van energie, water, voedsel en klimaat worden actief ondersteund bij het starten en doorgroeien van hun onderneming. ImpactCity biedt toegang tot een breed internationaal netwerk van investeerders, overheden en ngo’s die zich richten op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Den Haag, 17-7-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn