Voordracht kandidaatleden Ledenraad

De Werving- en Selectiecommissie van de Ledenraad heeft de procedure voor de werving van nieuwe ledenraadsleden voorbereid en in gang gezet. Uitgangspunt voor de procedure was het functieprofiel van de Ledenraad, dat per 1 januari 2016 is herijkt en vervolgens door de Ledenraad is vastgesteld. Met de kandidaten die voldeden aan de profieleisen zijn gesprekken gevoerd om de geschiktheid te toetsen.

Dit heeft geleid tot de kandidatuur van 9 leden voor de Ledenraad. Wij stellen ze graag aan u voor.

Directie Rabobank Regio Den Haag
Augustus 2016

De heer Corné van Waay, 36 jaar, woonachtig in Benthuizen.

Huidige nevenfuncties:

De heer Corné van Waay is lid van de branche advies commissie Hout en Meubilerings College te Rotterdam.

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

De Rabobank is een coöperatieve bank, betrokken bij de samenleving. Vanuit dit principe motiveert het mij om in te zetten in de Ledenraad. Mijn kennis en lokale betrokkenheid van de kern Benthuizen en Zoetermeer te kunnen delen met de bank.

De heer Corné van Waay wordt verbonden aan Rayon Zoetermeer-Benthuizen.

De heer Akbal Mohamed, 64 jaar, woonachtig in Leidschendam.

De heer Akbal Mohamed is mede-eigenaar van Stabij (ondernemersbegeleiders), KCIV (Kennis Centrum Integrale Veiligheid) en eigenaar van Palime (administratiekantoor).

Huidige nevenfuncties:

 • Haags Milieu Centrum (penningmeester) 
 • Stichting Museum van Kleef (penningmeester) 
 • Stichting IISR (penningmeester) 
 • Vrienden van huis van de democratie (penningmeester) 
 • Stichting leergeld (bestuurslid promotie) 
 • Stichting D-support (diabetes patiënten ondersteunen) penningmeester 
 • Sparta Cricket (bestuurslid) 
 • Lid van diverse commissies zowel in het onderwijs als in de politiek

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

De betrokkenheid van Rabobank bij zowel de ondernemers als bij maatschappelijk vraagstukken.
De persoonlijke benadering bij het zoeken naar een oplossing voor de ondernemers.

De heer Akbal Mohamed wordt verbonden aan Rayon Den Haag.

Mevrouw Marie-Louise Kortman, 19 jaar, i.v.m. studie woonachtig in Rotterdam.

Mevrouw Marie-Louise Kortman is i.v.m. met studie woonachtig in Rotterdam, 18 jaar opgegroeid in Leidschendam. Zij is student BSc International Business Administration op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Huidige nevenfuncties/activiteiten:

 • Penningmeester van de XXIVe Rottebokaal der A.R.S.R SKADI, 2016-2017 
 • Voorzitter en penningmeester bij de STAR Skitrip commissie, 2015-2016 
 • Leerlingmentor en begeleider introdagen op de middelbare school 
 • Op uitwisseling geweest naar Helsinki en Barcelona.

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

Ik zou me graag inzetten om de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen.
Mochten deze belangen tegenovergesteld zijn, ben ik gedreven om op zoek te gaan naar een geschikt compromis.
Vanuit het perspectief van een jonge, sportieve studente in een internationale omgeving zou ik graag ook nieuwe ideeën willen voordragen.
Daarbuiten lijkt het mij ook erg interessant om het reilen en zeilen van de Rabobank van dichtbij mee te maken.

Mevrouw Marijke Wolfs, 39 jaar en woonachtig in Den Haag.

Mevrouw Marijke Wolfs is directeur International Chamber of Commerce (ICC) Nederland. ICC Nederland is onderdeel van ICC The world business organization, de mondiale beleids- en standaardmaker van het internationale bedrijfsleven, opgericht in 1919. ICC’s missie is het bevorderen van handel, een internationaal gelijk speelveld en eerlijke concurrentie.

Huidige nevenfuncties:

 • Advisory member of the Steering Committee of UN’s Global Compact Netherlands 
 • Lid Raad van Toezicht en Advies, Nederlands Arbitrage Instituut
 • Lid Raad van Advies, Advanced Master Business Law, Universiteit Leiden 
 • Lid Raad van Advies, Dutch Arbitration Association
 • Lid Raad van Advies, Institute for Financial Crime

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

De Rabobank geeft leden de mogelijkheid ideeën en suggesties aan te dragen en als klankbord van de directie te fungeren. Vanuit de Ledenraad zet ik me graag in voor de verbinding tussen de Rabobank, de veranderende maatschappij en de optimalisering van de dienstverlening van de bank. Mijn maatschappelijke betrokkenheid, bedrijfskundige achtergrond en kennis van internationaal ondernemen komen daarbij goed van pas.

Mevrouw Marijke Wolfs wordt verbonden aan ons Rayon Den Haag.

De heer Paul Paasschens, 51 jaar en woonachtig in Voorburg.

De heer Paul Paaschens is directeur/eigenaar van Balieplus BV in Den Haag, de serviceorganisatie voor de advocatuur.

Huidige nevenfuncties:

 • Penningmeester Ondernemerstafel Sociëteit De Witte
 • Penningmeester Stichting Youth4Youth Cartouche

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

Als inwoner van Voorburg en ondernemer in de regio Den Haag vind ik het belangrijk dat de Rabobank een goede feeling heeft met de regio en haar klanten.

De bank hoort midden in de maatschappij te staan. Niet alleen voor de ondernemers maar zeker ook voor de bewoners.

Het is makkelijk om van de zijlijn kritiek te hebben op het beleid van de bank, beter is het om zelf invloed uit te kunnen oefenen. Of het nu gaat om het signaleren van ontwikkelingen in de regio waar de bank op zou kunnen inspringen of het kritisch bekijken van de plannen van de bank.

Daarnaast dreigt de maatschappij ten onder te gaan aan 'shareholder value' en korte termijn resultaten zonder rekening te houden met de consequenties hiervan voor de samenleving en het milieu op de lange termijn.

Duurzaamheid moet derhalve meer zijn dan alleen een mooi label om klanten te trekken. Een coöperatie als de Rabobank met onder andere een stimulerings- en innovatiefonds voorziet hierin.

Door lid te zijn van de Ledenraad ben ik in de gelegenheid om hierin ook een actieve rol in te spelen.

De heer Paasschens wordt verbonden aan ons Rayon Leidschendam-Voorburg-Leidschenveen.

De heer Thijs de Jong, 35 jaar, woonachtig in Den Haag.

De heer Thijs de Jong is Graphic and Web Designer bij TransIP.

Huidige nevenfuncties:

Art Director bij L1FTbeta.

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

Als je ledenraadslid bent, hoort daar – vind ik – een kleine ambassadeursfunctie bij. Juist daar kan ik echt van genieten. Als ledenraadslid fungeer je als een schakel tussen de bank en de klanten. Ik denk dat mijn kracht ligt in het goed luisteren en het vertalen van abstracte belangen naar concreet aansprekende ideeën. Daarnaast wil ik de jongeren en start-ups vertegenwoordigen.

De heer Thijs de Jong wordt verbonden aan ons Rayon Den Haag.

De heer Wim Huurman, 45 jaar en woonachtig in Zoetermeer.

De heer Wim Huurman is HR adviseur bij (en eigenaar van) Pilatusdam Mens & Organisatie en Pilatusdam Management B.V.

Huidige nevenfuncties / activiteiten:

 • Bestuurslid Stichting Streetlive TV Alphen a/d Rijn
 • Terra Art Projects
 • Zakenraad B.V.
 • Lid van de RvC van Vonk Vleeswaren B.V.

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

Rabobank is herkenbaar verbonden met de maatschappij, wat benadrukt wordt door de coöperatieve vorm. De heer Wim Huurman wil graag een bijdrage leveren aan deze verankering en gelijktijdig aan het transitieproces waarbij het goede van het Rabobank-DNA behouden blijft of zelfs versterkt wordt.

De heer Wim Huurman wordt verbonden aan ons Rayon Zoetermeer-Benthuizen.

De heer Olf van Laar, 61 jaar en woonachtig in Leidschendam.

De heer Olf van Laar is eigenaar van Van Laar Belastingadviseurs.

Huidige nevenfuncties / activiteiten:

 • Voorzitter ICF, afdeling Den Haag II
 • Stichting Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen, penningmeester

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

Inzet van bestuurlijke ervaring voor een maatschappelijk bewust bedrijf in een omgeving van gemotiveerde mensen.

De heer Olf van Laar wordt verbonden aan ons Rayon Leidschendam-Voorburg-Leidschenveen.

De heer Paul Wymenga, 27 jaar en woonachtig in Den Haag.

De heer Paul Wymenga is financieel consultant bij BAS Consultancy.

Huidige nevenfuncties / activiteiten:

Lid activiteitencommissie van Tennisvereniging Thor de Bataaf, Den Haag

Motivatie lidmaatschap van de Ledenraad:

Al enige tijd groeit bij mij de behoefte om mij, naast mijn huidige nevenactiviteiten, op maatschappelijk en/of bestuurlijk vlak in te zetten voor een organisatie. De diverse terreinen waarop de Ledenraad van de Rabobank zich inzet spreken mij hierbij erg aan. Dit heeft mij doen besluiten om mij aan te melden voor de Ledenraad. Ik hoop met mijn lidmaatschap een bijdrage te kunnen leveren aan de Rabobank als organisatie en aan de maatschappelijke betrokkenheid die zij toont, onder andere via haar verschillende fondsen. Daarnaast kijk ik erg uit naar de samenwerking met de overige leden van de raad. Ik verwacht dat deze, door de diverse achtergronden van ieder lid, een zeer interessante dynamiek zal opleveren.

De heer Paul Wymenga wordt verbonden aan ons Rayon Den Haag.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven