circulariteit en energietransitie

Ondernemers bijstaan in het verduurzamen van hun onderneming

Rabobank heeft het Business Innovatie Team Limburg opgericht om ondernemers te helpen met het verduurzamen van hun onderneming en zo bij te dragen aan het verminderen van grondstoffengebruik en de uitstoot van broeikasgassen in Limburg. Deze tijd bevestigt de urgentie en het belang van circulair ondernemen. Het Business Innovatie Team Limburg bekijkt hoe we jou afhankelijk van je ambitie of innovatievraag het beste kunnen helpen. Het Business Model Canvas is daarbij een prima tool die we veelvuldig inzetten om samen met jou de roadmap uit te stippelen. Deze roadmap kent de volgende stappen: (1) inventariseren, (2) analyseren, (3) doelstellingen bepalen, (4) uitwerken en als laatste (5) afronden en evalueren. Dit doen onze Business Innovatie Managers door op de volgende vier pijlers in te zetten:

Uitdagen | Breng je kansen en uitdagingen in beeld Coachen | Van idee naar uitvoering Verbinden | Innoveren doe je samen Financieren | Bundelen van de optimale mix van middelen
Windmolen

In de zomer van 2018 is het Business Innovatie Team Limburg opgezet om ondernemend Limburg duurzaam verder te helpen. Hiermee willen we de economie in Limburg vooruit helpen in omzet en werkgelegenheid. Dit doet het Business Innovatie Team Limburg voor klanten en niet-klanten van de Rabobank. Maar ook voor ondernemingen binnen het midden- en kleinbedrijf, in de foodsector en agrarische sector, start-ups en scale-ups om hiermee Limburg duurzaam te helpen groeien.

Om het grondstoffengebruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zien we als Business Innovatie Team Limburg twee mogelijke oplossingsrichtingen: de energietransitie en de circulaire economie. Fossiele brandstoffen vormen de grootste bron van uitstoot van broeikasgassen. De energietransitie richt zich dan ook op het gebruiken van zo min mogelijk fossiele brandstoffen en in plaats daarvan zo veel mogelijk alternatieve energie. De circulaire economie gaat over het sluiten van de grondstofkringlopen, het behouden en creëren van meervoudige waarden, een complete systeemverandering en een andere manier van denken en werken.

Bekijk de infographic (PDF)
Stuiterend muntje

Hoe kun je het beste investeren?

In 2050 wil Nederland honderd procent circulair zijn. Om dit te realiseren zal er een transitie moeten plaatsvinden waarbij we anders omgaan met onze grondstoffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sluiten van de keten van grondstoffen zodat minder grondstoffen nodig zijn en/of dat grondstoffen langer gebruikt kunnen worden. Maar de waarde van de keten moet wel behouden blijven en niet verloren gaan. Samenwerken is hierbij cruciaal. Wij kunnen jou als ondernemer met ons netwerk in contact brengen met relevante partijen. Om tot een circulaire economie te komen zijn er nieuwe bedrijfsmodellen nodig. Door samen te kijken naar alternatieven hoe je afval als grondstof voor nieuwe producten kunt gebruiken, zetten we een belangrijke stap.

Ook op het gebied van energietransitie denken we met je mee. Hoe kun je zo min mogelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen en maximaal gebruikmaken van alternatieve energie?

De energietransitie dient als mogelijke oplossingsrichting om het grondstoffenverbruik te verminderen en CO2-uitstoot te reduceren. De snelst groeiende vormen van schone energie zijn wind- en zonne-energie.

Kopjes koffie

Waarmee kunnen we jou ondersteunen?

Met specialisatie binnen het team vanuit sector of thema kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden het grondstoffengebruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit doen we samen met onze specialisten die kennis hebben in het zo min mogelijk gebruiken van fossiele brandstoffen. We gaan samen met jou op zoek naar alternatieve energie mogelijkheden.

Vraagteken

Meer weten?

Het Business Innovatie Team Limburg is er voor jou als onderneming. Samen maken we het verschil. Ons team staat klaar om haar expertise in te zetten en daar waar mogelijk de verbinding of financieringsoplossing aan te reiken. Heb je interesse? Kijk op onze website voor meer informatie of bel ons op voor het maken van een afspraak!

Maak kennis met het Business Innovatie Team Limburg

Computer met plantje

Kun je grondstofgebruik en uitstoot van broeikasgassen verminderen?

Als ondernemer wil je meer door voor alternatieve energie te kiezen. Je wilt je bedrijfsvoering verduurzamen. Maar hoe doe je dat en wat heb je daar bij nodig. Vaak hangt het oppakken en uitvoeren van een goed idee samen met durf en kennis. Bij het Business Innovatie Team Limburg willen we je graag helpen. Door een complete systeemverandering en een andere manier van denken en werken kun je als ondernemer bijdragen aan een beter milieu.

Laptop

Hoe gebruik je als ondernemer zo min mogelijk fossiele brandstoffen?

Als ondernemer wil je zo min mogelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen en je maximaal inzetten om alternatieve energie te gebruiken. Hoe doe je dat? Als Business Innovatie Team Limburg kunnen we je daarbij helpen. Dit doen we door oplossingsgericht te denken. De energietransitie zet in om grondstof verbruik te verminderen en CO2-uitstoot te reduceren. Dit kun je onder meer doen door als ondernemer over te stappen op schone energie zoals wind- en zonne-energie. Zo lever jij je bijdrage in de energietransitie.

Contact

Onze Business Innovatie Managers weten wat er speelt op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Ook zij zijn vertrouwd met financiële onderwerpen die in het bijzonder voorkomen bij ondernemers die willen verduurzamen. Wil jij je bedrijfsvoering verduurzamen? Zet dan nu de eerste stap.

Maak kennis met het team
Remon Plummen

Remon Plummen
Business Innovatie Manager
+31 (0)6 2340 6442

Email LinkedIn