circulariteit en energie

Circulariteit en Energie

In 2050 wil Nederland honderd procent circulair zijn. Om dit te realiseren moeten we anders omgaan met grondstoffen en broeikasgassen verminderen. Maar wat heb je daarbij nodig? Samenwerken is hierbij cruciaal. Het Business Innovatie Team Limburg ondersteunt ondernemers bij het verduurzamen van hun onderneming. We dagen jou als ondernemer uit om te kijken naar alternatieven en nieuwe bedrijfsmodellen. We zetten onze specialistische kennis in om mee te denken over oplossingsrichtingen. We coachen je van idee naar uitvoering. Brengen partijen die elkaar versterken samen of reiken financieringsoplossingen aan. Individueel kunnen we weinig doen, maar samen kunnen we grote stappen zetten.

Ondernemers bijstaan in het verduurzamen van hun onderneming

Om het grondstoffengebruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zien we als Business Innovatie Team Limburg twee mogelijke oplossingsrichtingen: de energietransitie en de circulaire economie. Met durf en specialistische kennis zoeken we samen naar alternatieve energiemogelijkheden om zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Zo kun je als ondernemer overstappen op schone energie zoals wind- en zonne-energie. We werken samen aan oplossingsrichtingen om de grondstofkringloop te sluiten. Aan een andere manier van denken en werken. Zo draag je als ondernemer bij aan de energietransitie én een beter milieu & helpen we samen Limburg duurzaam te groeien.

Contact

Onze Business Innovatie Managers weten wat er speelt op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Ook zij zijn vertrouwd met financiële onderwerpen die in het bijzonder voorkomen bij ondernemers die willen verduurzamen. Wil jij je bedrijfsvoering verduurzamen? Zet dan nu de eerste stap.

Maak kennis met het team
Remon Plummen

Remon Plummen
Business Innovatie Manager
+31 (0)6 2340 6442

Email LinkedIn