De vraag naar eerlijke producten en de zekerheid van voedselvoorziening en raakt ons allen. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking, zijn er in 2050 twee miljard monden extra te voeden. Ondernemers in de landbouw en voedselketens moeten dus meer gaan produceren, met minder grondstoffen. Alleen zo kunnen ze zorgen voor een duurzame voedselproductie en economische situatie op de langere termijn. Rabobank steunt de duurzame voedings- en landbouwsector. Door onze manier van voedsel produceren, verwerken en consumeren in vraag te durven stellen. En te investeren in een duurzame voedselketen. We bouwen samen aan een betere wereld, en dat begint lokaal.

Limburgse uitdaging
Trekker

Innoveren voor een betere toekomst

Meer dan ooit hebben we samenwerking nodig om de wereldwijde voedseluitdagingen aan te gaan. De vraag naar voedsel neemt toe, terwijl tegelijkertijd beperkingen ontstaan in de beschikbaarheid van land en natuurlijke hulpbronnen. Dit zijn grote uitdagingen voor iedereen. Hoe kunnen we zorgen dat de aarde minder zwaar wordt belast? Welke nieuwe manieren van werken, welke innovaties dragen bij aan meer stabiliteit en een lagere impact op het milieu? Als internationaal leidende bank in food en agri zijn we vastbesloten bij te dragen aan oplossingen hiervoor. Door samen te werken aan duurzame landbouw. En onze specialistische expertise in tal van sectoren in te zetten om agrarische ondernemers te helpen duurzaam en toekomstbestendig te groeien. Zo werken we samen aan gezamenlijke oplossingen voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Goed voor jou & goed voor de wereld.

Bekijk de infographic (PDF)

Contact

Accountmanagers Duurzame Voeding

Onze adviseurs van het team Duurzame Voeding weten wat er speelt in de agrarische sector. Ook zijn zij vertrouwd met financiële onderwerpen die in het bijzonder voorkomen bij boeren, tuinders, verwerkers, verpakkers en distributeurs in de gehele voedingswaardeketen.

Wil je het verduurzamen van je bedrijf in kaart brengen en ben je benieuwd naar de groeimogelijkheden?

Maak kennis met het team
Jacques Vroemen, Sectorspecialist Akkerbouw

Jacques Vroemen
Sectorspecialist Akkerbouw
+31 (0)0629008641

Email LinkedIn