De maatschappelijke noodzaak om te verduurzamen neemt in rap tempo toe. Om de CO2-uitstoot te verminderen, moeten we anders omgaan met energie. Dat vraagt om aanpassingen en investeringen, maar biedt ook kansen. Om te besparen, door het energieverbruik te verlagen. Of bijvoorbeeld extra inkomsten te genereren, door daken en terreinen te gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Rabobank biedt ondernemers een helpende hand om duurzaam en toekomstbestendig te groeien. Door de uitdagingen van de energietransitie samen te vertalen naar kansen. Door te informeren en verbinden en met passende financieringsoplossingen. Individueel kunnen we weinig doen, maar samen kunnen we grote stappen zetten.

Limburgse uitdaging

Ondernemers bijstaan in het verduurzamen van hun onderneming

Om het grondstoffengebruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zien we in de energietransitie een duurzame oplossingsrichting. Met onze specialistische kennis zoeken we samen naar alternatieve energiemogelijkheden om zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Zo kun je als ondernemer overstappen op schone energie zoals wind- en zonne-energie en biogas. Samen met onze partner Stichting Energieke Regio helpen we bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Om te voorkomen dat gebouwen met een te laag energielabel in de toekomst niet meer financierbaar zijn. Zo draag je als ondernemer bij aan de energietransitie én een beter milieu & helpen we samen Limburg duurzaam te groeien.

Contact

Onze accountmanagers weten wat er speelt op het gebied van de energietransitie. Ook zijn zij vertrouwd met financiële onderwerpen die in het bijzonder voorkomen bij ondernemers die willen verduurzamen. Zet nu de eerste stap.

Michèl Moonen

Michèl Moonen
Accountmanager Grootzakelijk
+31 (0)6 2154 7248

Email LinkedIn