Food en Agri

Rabobank Food en Agri: van oudsher al veel liefde voor de agrarische sector

Van oudsher is de Rabobank betrokken bij de agrarische sector. Zeker in Limburg waar veel agrarische bedrijven gevestigd zijn. Met zeventien specialisten met elk hun eigen expertise helpen wij agrarische ondernemers op financieel vlak en denken we mee over groeien en het verduurzamen van hun bedrijf.

In Limburg zijn er zeventien specialisten met hun eigen expertise Rabobank heeft diepe wortels in de agrarische sector en toont zich betrokken Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de agrarische sector Speciale masterclasses bijvoorbeeld ‘Gezonde Korte Ketens’
Trekker

Van de Zuid-Limburgse heuvels tot aan de grens met Noord-Brabant zet het Limburgse Food & Agri team Limburg zich in om boeren, tuinders, verwerkers, verpakkers en distributeurs in de gehele voedingswaardeketen te ondersteunen. Wij doen dit over de hele wereld: van veld tot vork.

Het noorden van Limburg is een tuinbouwgebied, terwijl in Zuid-Limburg er veel meer akkerbouw is. De provincie Limburg is de tweede grootste regio voor varkenshouderijen, maar ook pluimvee is groot vertegenwoordigd. In elke sector hebben wij onze expertise, zodat wij agrariërs kunnen helpen groeien. Zeventien specialisten werken verdeeld over de regio en hebben elk hun eigen specialisme. Zo is er altijd een expert in de buurt. Ze denken mee over nieuwe kansen, uitdagingen, zien groeimogelijkheden en weten alles over duurzaam ondernemen. Maar ook over het in de markt zetten van een nieuw product.

De wereldbevolking bestaat, in 2050 uit twee miljard monden die extra gevoed moeten worden. Er is dus veel behoefte aan voedsel en dat vraagt veel van het milieu en dus ook de boeren. Het Rabo Food & Agri team helpt agrarische ondernemers en gaat samen met hun de uitdaging aan. Dit doet Rabobank al heel wat jaren, van oorsprong zijn wij een agrarische bank. Veel agrarische ondernemers in Limburg zijn dan ook klant bij ons. Vanwege onze roots voelen wij ons van oudsher al betrokken bij de agrarische sector. We willen daarom ook helpen om het wereldvoedsel probleem aan te pakken en geloven dat we samen een betere toekomst kunnen creëren door de handen ineen te slaan.

  Bekijk de infographic (PDF)
  Icoon van Huis met zonnepanelen

  Hoe kun je je agrarische bedrijf verduurzamen?

  Als marktleider in de Food en Agri sector heeft de Rabobank een verantwoordelijke rol als het gaat om de toekomst van de sector. Als agrarisch ondernemer wil je graag verduurzamen, maar hoe doe je dat nu en op een verantwoorde manier? Daarbij helpen wij jou. We zijn betrokken bij ontzettend veel duurzame en innovatieve initiatieven en kunnen je helpen om de juiste keuzes te maken. Als bank begeleiden wij klanten bij de transitie naar een duurzame voedselproductie. Ook helpen we je bij het bedenken van nieuwe verdienmodellen bijvoorbeeld op het gebied van kinglooplandbouw en verduurzaming. Bij de Rabobank hebben we het Food Forward programma waarin we topics over duurzaamheid in Limburg in kaart brengen, zodat we klanten nog beter kunnen helpen.

  Plantje

  Hoe kun je je bedrijf laten groeien?

  Je wilt je bedrijf groter maken en laten groeien in de toekomst. Hiermee gaan wij samen met jou aan de slag. Bijvoorbeeld met een lease of financiering kijken we naar wat de slimste keuze voor jouw bedrijf is. In Limburg organiseren we daarvoor ook bijeenkomsten waar agrariërs inspiratie kunnen opdoen tijdens de Regionale Duurzame Innovatiedag. Op deze dag kun jij als ondernemer een kijkje nemen bij collega’s die hiermee al bezig zijn. Rabobank beschikt ook over een groot netwerk en is vertegenwoordigd in vele netwerken zoals Brightlands Villa Flora of Tuinbouw Business Club, het project LOF Gezonde Korte Ketens of het AspergeGilde. Hiermee kunnen wij jou kennis laten maken.

  Raket

  Hoe kun je als jonge boer je eigen onderneming starten?

  Je bent een jonge, ambitieuze boer en wilt een bedrijf starten. Dat is een dappere start waarbij je vast wat hulp kunt gebruiken. Hoe doe je dat en wat moet je allemaal weten voordat je kunt beginnen. De Rabobank kan je daarbij helpen. Rabobank hecht grote waarde aan het contact met agrarische jongeren en wil de belangen behartigen van jonge agrariërs in Limburg door middel van een hechte samenwerking met het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK). Deze jonge agrariërs zijn de ondernemers van de toekomst. Rabobank wil deze jongeren stimuleren om in deze sector werkzaam te zijn en te blijven door het creëren van perspectief en het stimuleren van ondernemerschap. Hierdoor zijn we op de hoogte over wat jij moet weten als jonge boer. Ook werken we samen met verschillende opleidingen van HAS.

  Contact

  Accountmanagers Food & Agri

  Onze adviseurs van het team Food & Agri weten wat er speelt in de agrarische sector. Ook zijn zij vertrouwd met financiële onderwerpen die in het bijzonder voorkomen bij boeren, tuinders, verwerkers, verpakkers en distributeurs in de gehele voedingswaardeketen.

  Wil je het verduurzamen van je bedrijf in kaart brengen en ben je benieuwd naar de groeimogelijkheden?

  Maak kennis met het team
  Jacques Vroemen, Sectorspecialist Akkerbouw

  Jacques Vroemen
  Sectorspecialist Akkerbouw
  +31 (0)0629008641

  Email LinkedIn

  Kiki Dirix

  Kiki Dirix
  Accountmanager Food & Agri sectorspecialist paardenhouderij
  +31 (0)6 1076 4862

  Email LinkedIn