Gulpener

Zorg met de warmte van thuis

Proteion heeft een innovatieve zorgformule geïntroduceerd die de zorg terugbrengt naar de kern. De zorginstelling stimuleert particuliere zorgondernemers om in de kleine dorpskernen van Limburg kleinschalige woon/zorgvoorzieningen voor verpleeghuiszorg te realiseren met de ondersteuning van Proteion.

Een innovatief concept in verpleeghuiszorg

Elke dag bieden circa 3.500 professionals en 1.500 vrijwilligers van Proteion zorg en ondersteuning aan ongeveer 10.000 cliënten in Noord- en Midden-Limburg. Afhankelijk van de zorgvraag varieert het aanbod van de meest laagdrempelige vorm van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp aan huis, tot 24-uurs verpleeghuiszorg. Deze meest intensieve vorm van zorg biedt Proteion in huizen die wonen en zorg combineren op een centrale expertlocatie voor een groot verzorgingsgebied. Op dit laatste vlak lanceerde de bijna 100 jaar oude zorgorganisatie een gloednieuwe zorgformule die de zorg terugbrengt naar de kern, naar de mensen die de zorg nodig hebben: Powered by Proteion. Hiermee stimuleert en ondersteunt Proteion particuliere zorgondernemers om in de kleine dorpskernen van Limburg kleinschalige woon/zorgvoorzieningen voor verpleeghuiszorg te realiseren. De zorgondernemers kiezen zelf hun locatie, concept en de look & feel van de voorziening, Proteion loodst hen langs de wirwar van wet- en regelgeving bij het haalbaarheidsonderzoek, het bouw- of renovatieplan, de vastgoedexploitatie, het ondernemersplan en de zorgexploitatie.

Han Laumen: “Door verpleeghuiszorg kleinschalig en lokaal te organiseren, kunnen mensen tot het laatste moment in hun vertrouwde omgeving de zorg krijgen die zij nodig hebben.”

Rabobank klantverhaal Proteion

Vergrijzing

Het mes van deze formule snijdt aan beide kanten. Proteion biedt ondernemers de kans om te ondernemen in een sector die jaarlijks met 4 tot 5% groeit. En de cliënt kan zelfs als hij intensieve verpleeghuiszorg nodig heeft in zijn vertrouwde woonomgeving blijven wonen. Na een succesvolle pilot zijn acht zorghuizen verspreid over Noord- en Midden-Limburg geopend; dit aantal zal zich snel vermeerderen.

Ook start in 2020 een pilot in Zuid-Limburg.In ons land is het gemeengoed dat mensen aan het einde van hun zorgcarrière, als verpleeghuiszorg nodig is, hun vertrouwde woonomgeving moeten verlaten”, licht Proteion-directeur Han Laumen toe. “Dat is zeker het geval als je in een dorp woont waar verpleeghuiszorg niet voorhanden is. Naast het feit dat wij deze situatie schrijnend vinden, zien we door de vergrijzing een groot probleem op ons afkomen. Elk jaar groeit het aantal 75-plussers in onze regio met 4 tot 5%. Het overheidsbeleid en de wens van de meeste senioren is erop gericht om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. De meeste mensen kunnen zich met enige ondersteuning aan huis ook heel goed redden. De vergrijzing wordt echter een probleem als er verpleeghuiszorg nodig is, want aan die grote vraag kunnen we niet voldoen. Ons concept voor strategische samenwerking met kleinschalige zorgondernemers is daar een antwoord op. Door verpleeghuiszorg kleinschalig en lokaal te organiseren, kunnen we ervoor zorgen dat mensen tot het laatste moment in hun vertrouwde omgeving de zorg krijgen die zij nodig hebben. Alleen als er zeer specialistische zorg nodig is, zal iemand zijn dorp straks nog moeten verlaten.”

Ontzorgen

“Het mooie van het concept is dat de zorgondernemers en -teams zich volledig kunnen focussen op de cliënt en hun benodigde zorg en welzijn, Proteion regelt de rest”, vult formulemanager Jolanda Wijen aan. Het vinden van gedreven ondernemers met een grote passie voor zorg is een kunst op zich. De gemeentelijke procedures vragen de nodige energie en ook de financiering is geen eenvoudig proces. Gelukkig is de Rabobank als partner in het project gestapt. Samen vullen we elkaar aan in een model waarin de vastgoedinvesteerder zich over de stenen buigt, de Rabobank de financiering regelt, de zorgondernemer de zorg levert en Proteion de partijen ontzorgt. Zo verbinden we lokale pracht aan centrale kracht.”

Roy Janissen werkt als Accountmanager Grootzakelijk en adviseur van de Medicidesk van de Rabobank Kring Limburg nauw samen met Proteion. “Net zoals Proteion kijkt en werkt de Rabobank lokaal, met de steun van een grote centrale organisatie achter ons. Daarbij zien wij het grote voordeel van het terugbrengen van belangrijke voorzieningen naar de lokale kernen om leefbaarheid ook lokaal te stimuleren. Waar vroeger alleen geld onze toegevoegde waarde was, zijn we via Medicidesk ook als kennispartner van waarde. Samen dragen we het motto ‘growing a better world together’ uit en zorgen we voor maatschappelijk rendement: goede lokaal georganiseerde 24-uurs zorg, dichtbij onze klanten.”

Hoe kunnen we jou ondersteunen?

In Limburg bankiert 60% van de zorgaanbieders (verpleeg- en verzorgingstehuizen) bij Rabobank. We helpen en ondersteunen medici en zorgondernemers op financieel vlak waardoor zij zich kunnen richten op de gezondheid van mensen.

Lees hier meer over Zorg

Contact

Bijdragen aan een duurzame leefomgeving is onlosmakelijk met modern ondernemerschap.

Neem contact op met onze adviseur Roy Janissen of kijk hoe wij je kunnen ondersteunen op het gebied van Ondernemen in de zorg.

Roy Janissen

Roy Janissen
Accountmanager Grootzakelijk en adviseur Medicidesk
+31 (0)6 1051 6516

Email LinkedIn