Zuyd Hogeschool

Talent dat Limburg vorm geeft

Zuyd Hogeschool draagt al meer dan honderd jaar bij aan de ontwikkeling van Limburg. Thema’s als duurzaamheid, vitaliteit en circulariteit zijn verweven in de onderwijsprogramma’s. Vanuit hieruit wordt een concrete vertaalslag gemaakt naar projecten om Limburg en de wereld duurzamer te maken. Een extra uitdaging in een nieuwe maatschappelijke en economische wereldorde.

De grootste hbo-opleiding van Limburg is medebepalend voor de ontwikkelingen van de regio

Zuyd Hogeschool draagt al meer dan 100 jaar bij aan de ontwikkeling van Limburg. De hogeschool is sterk verankerd in de regio en heeft met 50 Bachelor-, Master- en Associate Degree-opleidingen, en circa 25 lectoraten voor circa 14.000 studenten (11% vanuit het buitenland) op 12 locaties in Heerlen, Maastricht en Sittard, een groot bereik. Zuyd is ook een belangrijke werkgever; er werken circa 1.700 medewerkers. En met jaarlijks zo’n 7.000 stages en 2.500 afstudeerprojecten levert de grootste hbo-instelling van Limburg een substantiële bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in onze regio.

De Rabobank en Zuyd Hogeschool trekken sinds jaar en dag met elkaar op. In 2016 is de samenwerking officieel bezegeld met een strategisch partnership. Samen willen de partners invulling geven aan de uitdagingen waar Limburg voor staat op het gebied van vitaliteit, participatie, innovatie, digitalisering, leefbaarheid en duurzaamheid. De opleiding van professionals met die kennis en vaardigheden waar de regio behoefte aan heeft, is een belangrijk instrument om dit doel te bereiken. Zo dragen beide partners fundamenteel bij aan de vier Brightlands-campussen waar jong talent zich in een innovatieve bedrijfsomgeving kan ontwikkelen op het snijvlak van onderwijs en beroepspraktijk. Ook studenten van Zuyd zijn hier aan het werk.

“De Rabobank en Zuyd Hogeschool willen samen invulling geven aan de uitdagingen waar Limburg voor staat op het gebied van vitaliteit, participatie, innovatie, digitalisering, leefbaarheid en duurzaamheid.”

Rabobank klantverhaal Zuyd Hogeschool

Innovatieve kracht zit vooral in samenwerking

Ook binnen andere curricula en lectoraten zoekt Zuyd de verbinding met partners op om in interactie met de regionale context impact te maken. Onder de titel ‘Superlocal’ vindt een onderzoek plaats naar het hergebruik van materialen van oude hoogbouwflats voor de nieuwbouw van woningen. De opleiding International Business focust waar mogelijk op duurzaam ondernemerschap. En in Parkstad, Maastricht en Sittard werken studenten vanuit verschillende opleidingen mee aan innovatieve oplossingen voor de verbetering van de leefbaarheid en het vergroten van de sociale cohesie in wijken. Door studenten al in de opleiding te verbinden aan hun omgeving, anticipeert Zuyd praktijkgericht op de behoefte aan professionals van morgen, waarin de innovatieve kracht vooral zit in samenwerking, de combinatie van kennis én vaardigheden, en een integrale benadering van vraagstukken.

Klaar voor de toekomst

“Bij Zuyd zit de ambitie om bij te dragen aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio in ons DNA”, geeft Olaf van Nugteren, vice-voorzitter van Zuyd, aan. “Diezelfde drive om constant impact te willen maken, zien we terug bij de Rabobank. Allebei zijn wij even gedreven om onze expertise en kracht te delen in het belang van een duurzame en vitale toekomst voor Limburg. Dat is prettig. Onze ambitie is dat onze studenten een state of the art opleiding krijgen en klaar zijn voor de toekomst. Thema’s als duurzaamheid, vitaliteit en circulariteit zijn verweven in onze programma’s. De Rabobank is op alle mogelijke manieren bij Zuyd betrokken, vice versa zijn wij ook betrokken bij de bank. Professionals van de Rabobank geven bijvoorbeeld gastcolleges op de economische en financiële opleidingen van Zuyd, ons team van Zuyd Professional verzorgt trainingen voor medewerkers van de Rabobank. We trekken samen op bij ‘De Dag van de Limburgse Financial’. De bank jureert bij en investeert in talrijke projecten op het gebied van talentontwikkeling. En ook buiten het onderwijs om vinden we elkaar in de ambitie om talent voor Limburg te behouden. De betrokkenheid bij Limburg bindt ons.”

Peter Frissen, accountmanager Grootzakelijk bij de Rabobank Zuid-Limburg Oost, is blij met de strategische samenwerking met Zuyd. “Met Zuyd Hogeschool hebben wij niet louter een bancaire of dienstverlenende relatie maar zitten we als partner aan tafel: we denken met elkaar mee, leren van elkaar en stimuleren elkaar.”

Hoe kunnen we jou ondersteunen?

In Limburg bankiert 62% van de grootzakelijke ondernemers bij Rabobank. We investeren in ondernemers om samen ambities te realiseren en ondersteunen, en ontplooien spraakmakende maatschappelijk initiatieven.

Lees hier meer over Ondernemen

Contact

Bijdragen aan een duurzame leefomgeving is onlosmakelijk met modern ondernemerschap.

Neem contact op met onze adviseur Peter Frissen of kijk hoe wij je kunnen ondersteunen op het gebied van Ondernemen.

Peter Frissen

Peter Frissen
Accountmanager Grootzakelijk
06 13394731

Email LinkedIn