Regiostudie 't Groene Hart Circulair

De totale energievraag van het Groene Hart kan volledig worden ingevuld met lokaal opgewekte schone energie. Ook kunnen ondernemers bijdragen aan een energieneutraal Groene Hart door meer samen te werken, duurzaam te (ver)bouwen en producten meerdere gebruikscycli te geven.

Dat zijn belangrijke conclusies uit het rapport Het Groene Hart Circulair: circulaire kansen voor een veerkrachtig Groene Hart, dat maandagavond 28 november is gepresenteerd in de Stadsschouwburg in Gouda. Het onderzoek van duurzaamheidsbureau Metabolic is uitgevoerd in opdracht van de Rabobank, de Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland.

Groene Hart in unieke positie om voortrekkersrol te pakken

Op basis van een uitgebreide studie naar het Groene Hart concludeert Metabolic dat ‘de regio zich in de unieke positie bevindt om een voortrekkersrol te pakken op weg naar een circulaire economie’. Het rapport specificeert de krachten en de uitdagingen van de streek, die samen leiden tot zes kansen op het gebied van circulair wonen, leven en werken.

Krachten en uitdagingen

De sterke punten van het Groene Hart zijn het open weidelandschap, de centrale ligging en de goed ontwikkelde land- en tuinbouwsector. Tegenover deze sterke punten staan diverse uitdagingen. Zo is de regio in zijn energiebehoefte bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen en worden reststromen niet optimaal benut. Zouden alle reststromen in vrachtwagens worden verzameld, dan mogen er achtduizend voorrijden; een aaneengesloten file van Gouda tot Brussel. Ook bodemdaling door ontwatering vormt een probleem. 

Het rapport moedigt overheden, ondernemers en inwoners aan de krachten van het Groene Hart optimaal te benutten – niet alleen om de uitdagingen het hoofd te bieden, maar ook om verder door te pakken. Met innovatie kunnen ondernemers vooruitgang boeken in circulair (ver)bouwen, produceren en handelen, en daarmee zowel de regio als hun bedrijf versterken.

Kansen voor het Groene Hart

De onderzoekers adviseren ondernemers uit de tuinbouwsector met combinatieteelt en gewasrotatie diversiteit te creëren zoals in natuurlijke ecosystemen. Bedrijven uit de bouwsector zouden moeten inzetten op circulaire en klimaatbestendige woningbouw. En in de landbouw zal het gebruik van natte veenweidegronden moeten worden verbeterd om bodemdaling te voorkomen. 

Daarnaast leent het landschap van het Groene Hart zich uitstekend voor de opwekking van zonne- en windenergie, waarmee de gehele regio van duurzame en lokaal opgewerkte energie kan worden voorzien. Tenslotte kunnen ondernemers slagen maken door het verduurzamen en recyclen van verpakkingsmateriaal, en het overstappen op schoon vervoer.

Presentatie regiostudie tijdens symposium

Het rapport 't Groene Hart Circulair werd maandag gepresenteerd ter gelegenheid van de afsluiting van de Circular Economy Challenge van de Rabobank. Het afgelopen half jaar hebben dertien bedrijven uit de regio – onder begeleiding van Metabolic en de Rabobank – concrete stappen gezet om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Wiebe Draijer overhandigde het rapport deze avond officieel aan Eosta BV en Jan van Dam Transport, beiden deelnemers aan de challenge.

Klink op onderstaande links voor de inhoud van het rapport:

brochure met samenvatting

het volledige rapport op metabolic.nl

Een foto-impressie van het symposium en linkjes naar de filmpjes van de challenge vindt u op de speciale actiepagina 't Groene Hart Circulair.

actiepagina 't Groene Hart Circulair