Rabobank Clubkas Campagne en Coöperatiefonds

Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. De Rabobank biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door de Rabobank Clubkas Campagne en door het doen van bijdragen uit ons Coöperatiefonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

 • Rabobank Clubkas Campagne: een donatie namens onze leden voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren.
 • Verenigingsondersteuning: intensief tweejarig traject van procesbegeleiding om verenigingen sterker en daarmee toekomstbestendiger en zelfredzaam maken door de inzet van onze kennis, netwerken en expertise.
 • Coöperatiefonds: een donatie voor eenmalige projecten op het gebied van duurzaamheid, voedselvoorziening, educatie, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg.

Rabobank Clubkas Campagne

Bij de Rabobank Clubkas Campagne brengen leden van onze bank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging. Hoe meer stemmen de deelnemers krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. Met de bijdrage kunnen verenigingen/stichtingen activiteiten realiseren die de leefbaarheid in Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en Heerjansdam ten goede komen.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

De Clubkas Campagne is een middel waarmee wij concreet invulling geven aan ledeninvloed; onze particuliere leden mogen door het uitbrengen van hun stem samen bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage verdienen voor hun clubkas. Voorheen bepaalde de bank zelf welke partijen gesponsord werden, met de Clubkas Campagne bepalen onze leden dat!

Met de introductie van de Clubkas Campagne verandert de wijze waarop de Rabobank sponsoring inzet om verenigingen en stichtingen in het werkgebied financieel te ondersteunen. Het indienen van sponsorverzoeken is niet meer mogelijk. Verenigingen of stichtingen die bij onze Rabobank bankieren èn die voor een specifiek doel financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen jaarlijks meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne. Meerjarige sponsorcontracten zoals de Rabobank die voorheen afsloot horen daarmee in principe tot het verleden. Evenals het sponsoren van losse evenementen en initiatieven.

Voorwaarden deelname Rabobank Clubkas Campagne

Voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne geldt een aantal voorwaarden en criteria. Ook is een aantal typen verenigingen en stichtingen uitgesloten van deelname. Hun (kern)activiteiten passen niet binnen onze kaders voor sponsoring.

Voorwaarden deelname Rabobank Clubkas Campagne

Creativiteitsprijs Rabobank Clubkas Campagne

Clubs die meedoen met onze Rabobank Clubkas Campagne kunnen in aanmerking komen voor de Creativiteitsprijs. Als een club de Clubkas Campagne, en daarmee ook zichzelf op een ludieke en originele wijze promoot en deze actie deelt via social media, met gebruik van de #RaboClubkas, dan maakt een club kans op een extra bijdrage van € 500,- (1e prijs), € 250,- (2e prijs) of € 100,- (3e prijs). Ga dus vooral creatief aan de slag met een actie waarmee u, via social media, op een ludieke en originele wijze zoveel mogelijk stemmen werft voor uw club. Deelname is uiteraard niet verplicht, aanmelding van uw actie is wèl noodzakelijk.

Actievoorwaarden Creativiteitsprijs Clubkas Campagne

Compilatie inzendingen Creativiteitsprijs Clubkas Campagne 2017 op Youtube

In 2017 werden de Creativiteitsprijzen gewonnen door Stichting de Heerjansdames uit Heerjansdam (1e prijs), Tennisvereniging d’Oudelande uit Ridderkerk (2e prijs) en Stichting de Zorgnijverij uit Barendrecht (3e prijs). Van de 8 inzendingen vond de jury deze initiatieven het meest origineel.

Compilatie inzendingen Creativiteitsprijs Clubkas Campagne 2018 op Youtube

In 2018 werden de Creativiteitsprijzen gewonnen door Toneelvereniging Barendrecht (1e prijs), Stichting Building Arts uit Ridderkerk (2e prijs) en Vereniging De Zonnebloem, afd. Ridderkerk (3e prijs). Van de 17 inzendingen vond de jury deze initiatieven het meest origineel.

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de Rabobank Clubkas Campagne. In de onderstaande documenten vindt u de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen lidmaatschap Rabobank

Heeft u nog andere vragen over de Rabobank Clubkas Campagne, dan kunt u die naar ons mailen. Vermeld in uw e-mail ook uw contactgegevens.

Stel uw vraag

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017

Van 16 januari t/m 13 maart 2017 konden verenigingen en stichtingen zich inschrijven voor deelname aan onze Rabobank Clubkas Campagne. In 2017 deden 73 clubs mee. 

Particuliere leden van onze bank konden van 28 maart t/m 11 april 2017 vijf stemmen uitbrengen op de clubs van wie zij vonden dat die onze steun verdienen. Onze bank verdeelde in 2017 totaal
€ 50.000,- onder alle deelnemende clubs. Hoe meer stemmen een club kreeg, hoe hoger de financiële bijdrage is die zij ontvangen heeft. In totaal stemden 2.258 leden van onze bank. Samen brachten zij 10.532 stemmen uit. Hoeveel stemmen iedere club heeft gekregen en tot welke bedragen dat voor de deelnemende clubs heeft geleid leest u in onderstaand overzicht.

De directie heeft besloten om alle clubs die op basis van de stemuitslag een bijdrage van minder dan € 150,00 zouden krijgen, een minimale bijdrage toe te kennen van € 150,00. Deze clubs zijn in de uitslagenlijst gemarkeerd met *. Wij benadrukken dat dit besluit geen vast gegeven is bij eventuele volgende edities van onze Clubkas Campagne.

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017

Online fotoalbum finale-avond Clubkas Campagne 2017

Filmpje finale-avond Clubkas Campagne 2017 op YouTube

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2018

Van 15 januari t/m 12 maart 2018 konden verenigingen en stichtingen zich inschrijven voor deelname aan onze Rabobank Clubkas Campagne. In 2018 deden 103 clubs mee! 

Particuliere leden van onze bank konden van 27 maart t/m 10 april 2018 vijf stemmen uitbrengen op de clubs van wie zij vonden dat die onze steun verdienen! Zo vloeit een deel van onze winst terug naar initiatieven van lokale stichtingen en verenigingen die onze leden belangrijk vinden. Onze bank verdeelde in 2018 totaal € 75.000,- onder alle deelnemende clubs. Hoe meer stemmen een club kreeg, hoe hoger de financiële bijdrage is die zij ontvangen heeft.

In totaal stemden 2.657 leden van onze bank. Samen brachten zij 13.285 stemmen uit. Hoeveel stemmen iedere club heeft gekregen en tot welke bedragen dat voor de deelnemende clubs heeft geleid leest u in onderstaand overzicht.

De directie heeft besloten om alle clubs die op basis van de stemuitslag een bijdrage van minder dan € 150,00 zouden krijgen, een minimale bijdrage toe te kennen van € 150,00. Deze clubs zijn in de uitslagenlijst gemarkeerd met *. Wij benadrukken dat dit besluit geen vast gegeven is bij eventuele volgende edities van onze Clubkas Campagne.

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2018

Online fotoalbum finale-avond Clubkas Campagne 2018

Filmpje finale-avond Clubkas Campagne 2018 op YouTube

Marktteams reiken cheques Clubkas Campagne 2018 uit

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning is het structureel toekomstbestendiger maken van clubs (stichtingen en verenigingen) vanuit het geloof in de rol van de club in de lokale samenleving. Onze bank biedt Verenigingsondersteuning aan samen met Rabobank Het Haringvliet. In totaal komen maximaal 10 clubs in aanmerking voor deelname aan dit begeleidingstraject.

Klik hier voor de samenvatting van Open Club avond

Wat biedt Verenigingsondersteuning?

We bieden procesbegeleiding aan met als doelstelling de zelfredzaamheid van een club een (nieuwe) impuls te geven. Wat doen we niet? Het dagelijks bestuur van een club overnemen. Of zaken rigoureus wijzigen. Of ons bemoeien met wat een club wel of juist niet moet doen. We ondersteunen clubs bij het zichzelf in de eigen bestaande context te versterken. De geboden ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding om hiermee de ambities van clubs te realiseren via 6 trajecten: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond, maatschappelijk en respect. Dit intensieve begeleidingstraject wordt lokaal verzorgd door Rotterdam Sportsupport.

Wanneer komt een club in aanmerking?

Verenigingsondersteuning kan een club verder helpen om haar ambities te realiseren, toekomstbestendig en zelfredzaam te worden. Echter, dit vraagt ook iets van de club. Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar binnen alle geledingen van de club. De procesbegeleiding die de Rabobank aanbiedt is een intensief traject waar een club uitsluitend voor in aanmerking komt als:

 • De club binnen alle geledingen volledig commitment geeft om van het traject een succes te maken
 • De club zowel financieel als ook bestuurlijk op orde is 
 • De club (potentiële) maatschappelijke impact heeft én het verschil kan maken
 • De club bereid is de overstap te maken naar het huisbankierschap van de Rabobank
 • De club voldoet aan de NOC*NSF richtlijnen omtrent Verklaringen Van Gedrag
 • De club een pitch indient die naar mening van de Rabobank en haar partners voldoende overtuigend is

Traject Verenigingsondersteuning in 2018 en 2019

Tijdens de Open Club avond in november 2017 hebben wij aan stichtingen/verenigingen de nieuwe visie van de Rabobank op sponsoring toegelicht. Naast deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne wordt aan een select aantal clubs het traject Rabobank Verenigingsondersteuning aangeboden. Dit intensieve tweejarige begeleidingstraject helpt clubs om een Open Club te worden en specifiek daardoor ambities te realiseren. Tijdens een Inspiratiesessie in februari 2018 is door onze lokale partner, Rotterdam Sportsupport toegelicht wat de Open Club gedachte precies inhoudt en wat ervoor nodig is om een Open Club te kunnen worden. Ook is uitgelegd hoe een stichting of vereniging mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor deelname aan Verenigingsondersteuning. 

Samenwerking

Onze bank werkt voor Rabobank Verenigingsondersteuning samen met Rabobank Het Haringvliet. In 2018 en 2019 kunnen, voor beide banken samen, maximaal 10 clubs aan het traject Verenigingsondersteuning deelnemen. Dit betreft 10 clubs uit de werkgebieden van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde (Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en Heerjansdam) en Rabobank Het Haringvliet (Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee). De exacte verdeling wordt bepaald door de kwaliteit van de ingediende pitches.

Pitchtraject

Stichtingen of verenigingen die in aanmerking wilden komen voor een mogelijk aanbod vanuit Verenigingsondersteuning, dienden hun ambities en ideëen te pitchen. In een aansprekende, originele en overtuigende pitch maakten zij aan de Rabobank kenbaar wat nut, noodzaak en haalbaarheid van hun ambities zijn. In totaal dienden 11 clubs een pitch in; 5 clubs uit het werkgebied van onze bank; 6 clubs uit het werkgebied van Rabobank Het Haringvliet. Na een kritische beoordeling van alle pitches is besloten om in totaal 6 clubs het traject Verenigingsondersteuning aan te bieden.

Van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde neemt het Ridderkerks Symfonie Orkest deel. Ook doet een combinatie mee van drie clubs bestaande uit s.v. Bolnes, tennisvereniging RLTC en rashondenvereniging VDH Kringgroep Ridderkerk, allen gevestigd én actief op sportpark Bolnes, maar met één gezamenlijke ambitie. 

Van Rabobank Het Haringvliet nemen deel: v.v. NSVV, Hockeyclub De Hoeksche Waard, Hockeyclub Goeree Overflakkee (HCGO) en Maasmuziek. 

Kick-off bijeenkomst

Op donderdag 27 september 2018 waren vertegenwoordigers van beide Rabobanken én de zes verenigingen te gast bij Hockeyclub De Hoeksche Waard. Daar ondertekenden zij een tweejarige overeenkomst waarmee de Rabobank én Rotterdam Sportsupport hen gaan helpen om hun ambities te realiseren. Per deelnemende club zijn die ambities overigens heel uiteenlopend; van het willen opzetten van een omni-vereniging, tot het goed opzetten van een vrijwilligersbeleid. En van ledengroei onder de jeugd tot de wens om een eigen accommodatie te realiseren.

Toekomst

Of en zo ja, wanneer een volgend selectieproces voor Rabobank Verenigingsondersteuning wordt opgestart is op dit moment nog niet bekend.

U kunt uw vragen over Verenigingsondersteuning naar ons mailen. Vermeld in uw e-mail ook uw contactgegevens.

Stel uw vraag

Verenigingsondersteuning

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde doet dit vanuit het Coöperatiefonds.

Wij ondersteunen initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in de regio Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en Heerjansdam verbeteren. Een tegenprestatie is niet nodig. Wel willen we de activiteit publieke aandacht geven.

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de aanvragen. Dit doet zij vier keer per jaar. Deze commissie bestaat uit negen leden uit het hele werkgebied.

Maak kennis met de commissie Coöperatiefonds

Download de flyer over het Rabobank Coöperatiefonds

Coöperatiefonds voorwaarden

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde ontvangt jaarlijks een groot aantal aanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Uw aanvraag komt alleen voor behandeling door de commissie inaanmerking als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen alleen met het digitale aanvraagformulier ingediend worden.
 • Het is niet mogelijk om uw initiatief persoonlijk te komen toelichten of presenteren.
 • Aanvullend op het aanvraagformulier dient ook een aantal documenten te worden aangeleverd, te weten: een sluitende begroting, stukken die de begroting onderbouwen (bijvoorbeeld offertes van toeleveranciers), een gedegen plan van aanpak en/of een projectplan.
 • Het project past bij voorkeur binnen één of meerdere speerpunt(en) van het Coöperatiefonds. De speerpunten zijn leefbaarheid m.b.t. zorg en wonen, educatie en voedselvoorziening.
 • Het project bereikt en/of is toegankelijk voor een breed publiek in Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en/of Heerjansdam.
 • De aanvragende organisatie is een vereniging of stichting die beschikt over een unieke inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvragende organisatie moet gevestigd én actief zijn in Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon of Heerjansdam.
 • Het project wordt binnen één jaar na het aanvragen van de bijdrage gerealiseerd op basis van een sluitende begroting.
 • Het project legt verbinding, zorgt voor kennisoverdracht en stimuleert vrijwilligerswerk.
 • De eventuele bijdrage uit het Coöperatiefonds is een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt.
 • Een toegezegde bijdrage wordt pas uitbetaald als de aanvrager overtuigend kan onderbouwen dat er voldoende financiële dekking is voor de realisatie van het project.

De commissie hanteert als richtlijn dat een organisatie één keer in een periode van drie jaar een bijdrage mag ontvangen.

Vergaderdata

 • dinsdag 12 februari 2019 - Aanvragen moeten uiterlijk 14 januari binnen zijn!
 • donderdag 13 juni 2019 - Aanvragen moeten uiterlijk 20 mei binnen zijn!

U kunt uw vragen over het Coöperatiefonds naar ons mailen. Vermeld in uw e-mail ook uw contactgegevens.

Stel uw vraag

Ondersteunde projecten

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde ondersteunt uiteenlopende projecten en initiatieven. Vanuit het Coöperatiefonds zijn onder meer de volgende initiatieven ondersteund.

BelevenisTafel voor Het Jasmijnhuis

BelevenisTafel voor Het Jasmijnhuis

Zorg waarbij 'beleving' centraal staat wordt steeds belangrijker om bewoners van woonzorgcentra actief te houden. Een BelevenisTafel voorziet in die behoefte. Deze verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel kan op elke gewenste plek neergezet kan worden. Het belangrijkste kenmerk is dat mensen samen aan de BelevenisTafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. De tafel biedt ontspanning, beleving én stimulering van het geheugen. Bovendien helpt de software de apathie van dementerende ouderen te doorbreken. Met een bijdrage ons Coöperatiefonds schafte de Stichting Vrienden van Dagelijks Leven een BelevenisTafel aan voor Het Jasmijnhuis in Ridderkerk.

Productiehuis BLOKPUNT

Productiehuis BLOKPUNT

Het productiehuis is een plek waar jongeren zich welkom mogen voelen, waar zij verbindingen kunnen leggen, geïnspireerd raken en zich kunnen ontwikkelen op het gebied van Kunst en Cultuur. Met een bijdrage uit ons Coöperatiefonds wordt mogelijk gemaakt dat de voorstelling 'Vrijdag' opgevoerd kan worden op de middelbare scholen in Barendrecht en Ridderkerk. Deze theatervoorstelling is gebaseerd op verhalen van jongeren over pesten en gepest worden, haat, liefde, vriendschap en zijn of niet zijn.   

Sportvereniging Heerjansdam

Sportvereniging Heerjansdam

Sportvereniging Heerjansdam is een gezellige gymnastiekvereniging. Met een bijdrage uit ons Coöperatiefonds schafte de vereniging een nieuwe tumblingbaan aan. Niet alleen met als doel om de jeugd in beweging te krijgen, maar vooral ook nieuwe jeugdleden te kunnen enthousiasmeren voor de gymnastieksport.

Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulancewens

Stichting Ambulance Wens wil iedere terminale patiënt die aandacht te geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Ruim 200 vrijwilligers zetten zich belangeloos om dit door heel Nederland mogelijk te maken. Voor de aanschaf van nieuwe brancards ontving de stichting een bijdrage uit ons Coöperatiefonds. Met deze brancards verbetert het ligcomfort voor de patiënt en wordt de tildruk voor de vrijwilligers verlaagd.

Stichting Ambulance Wens.nl

Tafeltennisvereniging Barendrecht

Taveba

Tafeltennisvereniging Barendrecht (kortweg: Taveba) ontving ook een bijdrage uit ons Coöperatiefonds. Zij schafte hiermee nieuwe verrijdbare tafeltennistafels aan. Met deze tafeltennistafels gaat de vereniging actief naar buiten (onder meer naar scholen). Enerzijds om de jeugd in beweging te krijgen, anderzijds ook om de tafeltennisport en haar vereniging te kunnen promoten.

Taveba.nl

Stichting Buurtpreventie Bolnes

Stichting Buurtpreventie Bolnes

Deze stichting stelt zich ten doel om criminaliteit terug te dringen, sociale cohesie te bevorderen, saamhorigheid te kweken en zelfredzaamheid te bevorderen. Zij ontving een bijdrage uit ons Coöperatiefonds voor de aanschaf van een electronische surveillantenmobiel.

Stichting Buurtpreventie Bolnes.nl

Exxact Barendrecht

Exxact Barendrecht

Exxact Barendrecht is een lokale omroep die een verbindende factor wil zijn in de media-voorziening op het gebied van informatie, cultuur en educatie (Ice-norm). Zij doet dit met een aantrekkelijke mix van muziek. Om de omroep naar een hoger niveau te kunnen tillen ontving zij een bijdrage uit ons Coöperatiefonds voor de realisatie van een mobiele on-air studio.

Exxact Barendrecht.nl

Stichting De Zorgnijverij

Stichting De Zorgnijverij

De Zorgnijverij is er voor jongeren en jongvolwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis. Onder begeleiding maken zij kleine meubels en trendy accessoires. Met een bijdrage uit het Coöperatiefonds schafte de organisatie nieuwe werkbanken aan.

Zorgnijverij.nl

EHBO-vereniging Heerjansdam

EHBO-vereniging Heerjansdam

Deze EHBO-vereniging geeft voorlichting over EHBO en reanimatie in Heerjansdam en omgeving. Ook zijn zij actief tijdens evenementen. Het Coöperatiefonds gaf een bijdrage voor een mobiele educatiepost.

Ehboheerjansdam.nl

(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een project van het Fonds Gehandicaptensport voor leerlingen van groep 7 en 8. De kinderen ervaren hoe het is om te leven en te sporten met een handicap.

Bekijk (S)Cool on Wheels in Barendrecht op Youtube.com

Bekijk (S)Cool on Wheels in Rhoon op Youtube.com

Bekijk (S)Cool on Wheels in Ridderkerk op Youtube.com

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven