Rabobank Clubkas Campagne en Coöperatiefonds

Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. De Rabobank biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door de Rabobank Clubkas Campagne en door het doen van bijdragen uit ons Coöperatiefonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

 • Rabobank Clubkas Campagne: een donatie namens onze leden voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren.
 • Verenigingsondersteuning: intensief tweejarig traject van procesbegeleiding om verenigingen sterker en daarmee toekomstbestendiger en zelfredzaam maken door de inzet van onze kennis, netwerken en expertise.
 • Coöperatiefonds: een donatie voor eenmalige projecten op het gebied van duurzaamheid, voedselvoorziening, educatie, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg.

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Van 15 januari t/m 12 maart 2018 kunnen verenigingen en stichtingen zich inschrijven voor deelname aan onze Rabobank Clubkas Campagne. De particuliere leden van onze bank kunnen van 27 maart t/m 10 april 2018 vijf stemmen uitbrengen op de clubs van wie zij vinden dat die onze steun verdienen!

Klik hier om uw vereniging/stichting aan te melden voor de Clubkas Campagne

Klanten die op peildatum 1 maart 2018 lid zijn van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde ontvangen, rond 27 maart 2018 in de brievenbus automatisch een stemcode. Wij maken u erop attent dat niet alle klanten automatisch lid zijn. Het lidmaatschap van de Rabobank is een (kosteloze) dienst die apart moet worden aangevraagd. Via Rabo Internetbankieren kunt u zelf ook eenvoudig zien of u lid bent van onze bank. Twijfelt u of u lid bent? Neem dan gerust contact met ons op.

Rabobank Clubkas Campagne

Bij de Rabobank Clubkas Campagne brengen leden van onze bank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging. Hoe meer stemmen de deelnemers krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. Met de bijdrage kunnen verenigingen/stichtingen activiteiten realiseren die de leefbaarheid in Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en Heerjansdam ten goede komen.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

De Clubkas Campagne is een middel waarmee wij concreet invulling geven aan ledeninvloed; onze particuliere leden mogen door het uitbrengen van hun stem samen bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage verdienen voor hun clubkas. Voorheen bepaalde de bank zelf welke partijen gesponsord werden, met de Clubkas Campagne bepalen onze leden dat!

Met de introductie van de Clubkas Campagne verandert de wijze waarop de Rabobank sponsoring inzet om verenigingen en stichtingen in het werkgebied financieel te ondersteunen. Het indienen van sponsorverzoeken is niet meer mogelijk. Verenigingen of stichtingen die bij onze Rabobank bankieren èn die voor een specifiek doel financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen jaarlijks meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne. Meerjarige sponsorcontracten zoals de Rabobank die voorheen afsloot horen daarmee in principe tot het verleden. Evenals het sponsoren van losse evenementen en initiatieven.

Voorwaarden deelname Rabobank Clubkas Campagne

Voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne geldt een aantal voorwaarden en criteria. Ook is een aantal typen verenigingen en stichtingen uitgesloten van deelname. Hun (kern)activiteiten passen niet binnen onze kaders voor sponsoring.

Voorwaarden deelname Rabobank Clubkas Campagne

Creativiteitsprijs Rabobank Clubkas Campagne

Clubs die meedoen met onze Rabobank Clubkas Campagne kunnen in aanmerking komen voor de Creativiteitsprijs. Als uw club de Clubkas Campagne, en daarmee ook zichzelf op een ludieke en originele wijze promoot via social media, dan maakt uw club kans op een extra bijdrage van € 500,- (1e prijs), € 250,- (2e prijs) of € 100,- (3e prijs). Ga dus vooral creatief aan de slag met een actie waarmee u via social media op een ludieke en originele wijze zoveel mogelijk stemmen werft voor uw club. Deelname is uiteraard niet verplicht, aanmelding van uw actie is wèl noodzakelijk.

Actievoorwaarden Creativiteitsprijs Clubkas Campagne 2018

Compilatie inzendingen Creativiteitsprijs Clubkas Campagne 2017 op Youtube

In 2017 werden de Creativiteitsprijzen gewonnen door Stichting de Heerjansdames uit Heerjansdam (1e prijs), Tennisvereniging d’Oudelande uit Ridderkerk (2e prijs) en Stichting de Zorgnijverij uit Barendrecht (3e prijs). 

Van de acht inzendingen vond de jury deze initiatieven het meest origineel.

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de Rabobank Clubkas Campagne. In de onderstaande documenten vindt u de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen lidmaatschap Rabobank

Heeft u nog andere vragen over de Rabobank Clubkas Campagne, dan kunt u die naar ons mailen. Vermeld in uw e-mail ook uw contactgegevens.

Stel uw vraag

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017

Op donderdag 20 april 2017 heeft in Theater Het Plein in Ridderkerk de finale-avond van onze eerste Clubkas Campagne plaatsgevonden. Een spannende avond waar de uitslag bekend gemaakt werd!
In totaal stemden 2.258 leden van onze bank. Samen brachten zij 10.532 stemmen uit. Hoeveel stemmen iedere club heeft gekregen en tot welke bedragen dat voor de deelnemende clubs heeft geleid leest u in onderstaand overzicht.

Uitsluitend vanwege de eerste editie van onze Clubkas Campagne heeft de directie besloten om alle clubs die op basis van de stemuitslag een bijdrage van minder dan € 150,00 zouden krijgen, een minimale bijdrage toe te kennen van € 150,00. Deze clubs zijn in de uitslagenlijst gemarkeerd met *. Wij benadrukken dat dit besluit geen vast gegeven is bij de volgende edities van onze Clubkas Campagne.

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2017

Online fotoalbum finale-avond Clubkas Campagne 2017

Filmpje finale-avond Clubkas Campagne 2017 op YouTube

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning is het structureel toekomstbestendiger maken van clubs (stichtingen en verenigingen) vanuit het geloof in de rol van de club in de lokale samenleving. Onze bank biedt Verenigingsondersteuning aan samen met Rabobank Het Haringvliet. In totaal komen maximaal 10 clubs in aanmerking voor deelname aan dit begeleidingstraject.

Klik hier voor de samenvatting van Open Club avond

Wat biedt Verenigingsondersteuning?

We bieden procesbegeleiding aan met als doelstelling de zelfredzaamheid van een club een (nieuwe) impuls te geven. Wat doen we niet? Het dagelijks bestuur van een club overnemen. Of zaken rigoureus wijzigen. Of ons bemoeien met wat een club wel of juist niet moet doen. We ondersteunen clubs bij het zichzelf in de eigen bestaande context te versterken. De geboden ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding om hiermee de ambities van clubs te realiseren via 6 trajecten: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond, maatschappelijk en respect. Dit intensieve begeleidingstraject wordt lokaal verzorgd door Rotterdam Sportsupport.

Wanneer komt een club in aanmerking?

Verenigingsondersteuning kan een club verder helpen om haar ambities te realiseren, toekomstbestendig en zelfredzaam te worden. Echter, dit vraagt ook iets van de club. Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar binnen alle geledingen van de club. De procesbegeleiding die de Rabobank aanbiedt is een intensief traject waar een club uitsluitend voor in aanmerking komt als:

 • De club binnen alle geledingen volledig commitment geeft om van het traject een succes te maken
 • De club zowel financieel als ook bestuurlijk op orde is 
 • De club (potentiële) maatschappelijke impact heeft én het verschil kan maken
 • De club bereid is de overstap te maken naar het huisbankierschap van de Rabobank
 • De club voldoet aan de NOC*NSF richtlijnen omtrent Verklaringen Van Gedrag
 • De club een pitch indient die naar mening van de Rabobank en haar partners voldoende overtuigend is

Planning traject Verenigingsondersteuning in 2018

 • 6 februari 2018: Inspiratiesessie voor de clubs die serieuze interesse hebben in mogelijke deelname aan het traject Verenigingsondersteuning. Tijdens deze sessie informeert Rotterdam Sportsupport clubs over de Open Club gedachte, wat dit begeleidingstraject concreet kan betekenen, welke hulp geboden kan worden en wat nodig is om in aanmerking te komen voor mogelijke deelname.
 • 19 maart 2018: Deadline inleveren pitches. Als een club besluit in aanmerking te willen komen voor het traject, dan dient zij haar ambities en ideëen te pitchen. In een aansprekende, originele en overtuigende pitch maakt zij aan de Rabobank kenbaar wat nut, noodzaak en haalbaarheid van haar ambities zijn. Tijdens de Inspiratiesessie hoort u meer over de pitches. Het is de bedoeling dat de pitches digitaal worden aangeleverd. Clubs hoeven hun pitch niet live te komen presenteren.
 • 30 maart 2018: Definitieve selectie pitches. Alle ingezonden pitches worden door de Rabobank beoordeeld. In totaal kunnen maximaal 10 clubs aan het traject Verenigingsondersteuning deelnemen. Dit betreft 10 clubs uit de werkgebieden van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde (Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en Heerjansdam) en Rabobank Het Haringvliet (Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee).
 • 16 april-25 mei 2018: Planning bestuurlijke intakegesprekken. Met de clubs van wie de pitches zijn uitgekozen vindt een bestuurlijk intakegesprek plaats. Tijdens dit intakegesprek wordt, in overleg met een brede afvaardiging vanuit de club (bestuur, vrijwilligers, leden, trainer, coördinator, etc....), een maatwerk begeleidingstraject samengesteld, gebaseerd op de voornoemde 6 trajecten.
 • 25-29 juni 2018: Bevestiging maatwerk ondersteuningsvoorstel richting de deelnemende clubs.
 • Augustus-september 2018: Start Rabobank Verenigingsondersteuning. Naar verwachting starten de 10 clubs na de zomervakantie (seizoen 2018-2019) met het begeleidingstraject.

U kunt uw vragen over Verenigingsondersteuning naar ons mailen. Vermeld in uw e-mail ook uw contactgegevens.

Stel uw vraag

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde doet dit vanuit het Coöperatiefonds.

Wij ondersteunen initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in de regio Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en Heerjansdam verbeteren. Een tegenprestatie is niet nodig. Wel willen we de activiteit publieke aandacht geven.

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de aanvragen. Dit doet zij vier keer per jaar. Deze commissie bestaat uit negen leden uit het hele werkgebied.

Maak kennis met de commissie Coöperatiefonds

Download de flyer over het Rabobank Coöperatiefonds

Vergaderdata

 • dinsdag 20 maart 2018 - Aanvragen moeten uiterlijk 26 februari binnen zijn!
 • dinsdag 29 mei 2018 - Aanvragen moeten uiterlijk 14 mei binnen zijn!
 • donderdag 20 september 2018 - Aanvragen moeten uiterlijk 3 september binnen zijn!
 • donderdag 13 december 2018 - Aanvragen moeten uiterlijk 26 november binnen zijn!

Coöperatiefonds voorwaarden

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde ontvangt jaarlijks een groot aantal aanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Uw aanvraag komt alleen voor behandeling door de commissie inaanmerking als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen alleen met het digitale aanvraagformulier ingediend worden.
 • Het is niet mogelijk om uw initiatief persoonlijk te komen toelichten of presenteren.
 • Aanvullend op het aanvraagformulier dient ook een aantal documenten te worden aangeleverd, te weten: een sluitende begroting, stukken die de begroting onderbouwen (bijvoorbeeld offertes van toeleveranciers), een gedegen plan van aanpak en/of een projectplan.
 • Het project past bij voorkeur binnen één of meerdere speerpunt(en) van het Coöperatiefonds. De speerpunten zijn leefbaarheid m.b.t. zorg en wonen, educatie en voedselvoorziening.
 • Het project bereikt en/of is toegankelijk voor een breed publiek in Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon en/of Heerjansdam.
 • De aanvragende organisatie is een vereniging of stichting die beschikt over een unieke inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvragende organisatie moet gevestigd én actief zijn in Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon of Heerjansdam.
 • Het project wordt binnen één jaar na het aanvragen van de bijdrage gerealiseerd op basis van een sluitende begroting.
 • Het project legt verbinding, zorgt voor kennisoverdracht en stimuleert vrijwilligerswerk.
 • De eventuele bijdrage uit het Coöperatiefonds is een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt.
 • Een toegezegde bijdrage wordt pas uitbetaald als de aanvrager overtuigend kan onderbouwen dat er voldoende financiële dekking is voor de realisatie van het project.

De commissie hanteert als richtlijn dat een organisatie één keer in een periode van drie jaar een bijdrage mag ontvangen.

U kunt uw vragen over het Coöperatiefonds naar ons mailen. Vermeld in uw e-mail ook uw contactgegevens.

Stel uw vraag

Ondersteunde projecten

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde ondersteunt uiteenlopende projecten en initiatieven. Vanuit het Coöperatiefonds zijn onder meer de volgende initiatieven ondersteund.

Sportvereniging Heerjansdam

Sportvereniging Heerjansdam

Sportvereniging Heerjansdam is een gezellige gymnastiekvereniging. Met een bijdrage uit ons Coöperatiefonds schafte de vereniging een nieuwe tumblingbaan aan. Niet alleen met als doel om de jeugd in beweging te krijgen, maar vooral ook nieuwe jeugdleden te kunnen enthousiasmeren voor de gymnastieksport.

Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulancewens

Stichting Ambulance Wens wil iedere terminale patiënt die aandacht te geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Ruim 200 vrijwilligers zetten zich belangeloos om dit door heel Nederland mogelijk te maken. Voor de aanschaf van nieuwe brancards ontving de stichting een bijdrage uit ons Coöperatiefonds. Met deze brancards verbetert het ligcomfort voor de patiënt en wordt de tildruk voor de vrijwilligers verlaagd.

Stichting Ambulance Wens.nl

Voetbalvereniging Heerjansdam

vv Heerjansdam

Voor de renovatie van de kleedkamers ontving v.v. Heerjansdam een bijdrage uit ons Coöperatiefonds. De oude kleedkamers voldeden in veel opzichten niet meer aan de huidige eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Bij de officiële ingebruikname van de nieuwe kleedkamers lanceerde de vereniging bovendien het gezonde 'Rab(r)oodje'.

v.v. Heerjansdam.nl

Stichting Kalverpad

Stichting Kalverpad

Stichting Kalverpad is opgericht om sport en beweging in de regio zo breed mogelijk te kunnen faciliteren door het beschikbaar stellen van sportaccomodaties. In deze hoedanigheid is zij ook verantwoordelijk voor de accommodatie van hockeyclub RGHC Tempo'34, waarvoor zij, mede dankzij een bijdrage uit ons Coöperatiefonds, een derde hockeyveld realiseerde. Tijdens de officiële ingebruikname werd het veld ingewijd door onze directievoorzitter, Matthé van Tour.

RGHC Tempo'34.nl

Tafeltennisvereniging Barendrecht

Taveba

Tafeltennisvereniging Barendrecht (kortweg: Taveba) ontving ook een bijdrage uit ons Coöperatiefonds. Zij schafte hiermee nieuwe verrijdbare tafeltennistafels aan. Met deze tafeltennistafels gaat de vereniging actief naar buiten (onder meer naar scholen). Enerzijds om de jeugd in beweging te krijgen, anderzijds ook om de tafeltennisport en haar vereniging te kunnen promoten.

Taveba.nl

Stichting Buurtpreventie Bolnes

Stichting Buurtpreventie Bolnes

Deze stichting stelt zich ten doel om criminaliteit terug te dringen, sociale cohesie te bevorderen, saamhorigheid te kweken en zelfredzaamheid te bevorderen. Zij ontving een bijdrage uit ons Coöperatiefonds voor de aanschaf van een electronische surveillantenmobiel.

Stichting Buurtpreventie Bolnes.nl

Exxact Barendrecht

Exxact Barendrecht

Exxact Barendrecht is een lokale omroep die een verbindende factor wil zijn in de media-voorziening op het gebied van informatie, cultuur en educatie (Ice-norm). Zij doet dit met een aantrekkelijke mix van muziek. Om de omroep naar een hoger niveau te kunnen tillen ontving zij een bijdrage uit ons Coöperatiefonds voor de realisatie van een mobiele on-air studio.

Exxact Barendrecht.nl

Stichting De Zorgnijverij

Stichting De Zorgnijverij

De Zorgnijverij is er voor jongeren en jongvolwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis. Onder begeleiding maken zij kleine meubels en trendy accessoires. Met een bijdrage uit het Coöperatiefonds schafte de organisatie nieuwe werkbanken aan.

Zorgnijverij.nl

EHBO-vereniging Heerjansdam

EHBO-vereniging Heerjansdam

Deze EHBO-vereniging geeft voorlichting over EHBO en reanimatie in Heerjansdam en omgeving. Ook zijn zij actief tijdens evenementen. Het Coöperatiefonds gaf een bijdrage voor een mobiele educatiepost.

Ehboheerjansdam.nl

(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een project van het Fonds Gehandicaptensport voor leerlingen van groep 7 en 8. De kinderen ervaren hoe het is om te leven en te sporten met een handicap.

Bekijk (S)Cool on Wheels in Barendrecht op Youtube.com

Bekijk (S)Cool on Wheels in Rhoon op Youtube.com

Bekijk (S)Cool on Wheels in Ridderkerk op Youtube.com

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven