Met voeding een verschil maken in de zorg

Hypotheek Inloopspreekuur

Gezond, duurzaam en lokaal eten in het ziekenhuis. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor medewerkers. Dat is waar het Radboudumc voor gaat.

Voedselverspilling terugdringen

Het Radboudumc biedt haar patiënten dagelijks zes kleinere porties eten aan in plaats van drie grote maaltijden. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de opmaak van het eten en het gebruik van duurzame producten uit de regio. Volgens Jaap Buis, contractmanager facilitaire regie, is namelijk gebleken dat patiënten moeite hebben de grote porties die ze voorheen kregen opgediend weg te krijgen. Dit nieuwe concept heeft als doel voedselverspilling terug te dringen en daarnaast patiënten een gezonder menu te bieden. Ook aan de eigen medewerkers wordt gedacht. Zo’n 40 procent van het eten wordt lokaal ingekocht en er is een diëtist ingeschakeld om te adviseren over welke producten vervangen moeten worden voor een gezondere maaltijd.

Nauwe samenwerking met Diverzio en Rabobank

Het Radboudumc is al in 2013 gestart met ‘de beweging’ en werkt hierin nauw samen met Stichting Diverzio en Rabobank Rijk van Nijmegen. Dit nieuwe initiatief van het ziekenhuis overtreft echter de eerder behaalde resultaten: ‘Patiënten eten beter en onze voedselverspilling is van 37 naar 12 procent teruggebracht,’ vertelt Jaap Buis. Rabobank Rijk van Nijmegen heeft bijgedragen door toeleveranciers (agrarische bedrijven) en afnemers (zorginstellingen) dichter bij elkaar te brengen via matchmaking, kennis en expertise op het gebied van o.a. food en agri in te brengen en een bijdrage te leveren om het hele programma mogelijk te maken.

Focus op food in de regio

Bjorn Claus, accountmanager Grootzakelijk, vertelt dat de Rabobank zich van oudsher richt op agri en food. ‘Ons motto is niet voor niets “Growing a better world together". Ook in de regio Nijmegen zetten we hier op in. Onder meer door de RvN@Food Community, waarvan Bjorn Claus initiatiefnemer is. Veertien voedselbedrijven die leveren aan winkels, groothandel en horeca in het Rijk van Nijmegen wisselen hierin ervaringen uit en discussiëren over actuele onderwerpen omtrent food. De Rabobank deelt haar netwerk en kennis met de community, om diens initiatieven te ondersteunen. Deelnemers leren van elkaar, onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop en verdergaande samenwerking.

Nijmegen, 11-9-2018

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn