Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad Rabobank

Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’. Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Rijk van Nijmegen zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie.

De ledenraad, bestaande uit 45 leden van de bank, behartigt het belang van klanten en leden. Zij zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Rijk van Nijmegen. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats. Voor de invulling van nieuwe en openstaande vacatures draagt de directie de volgende kandidaten voor:

 • De heer Mark Beumer uit Millingen aan de Rijn (herbenoeming)
 • Mevrouw Jessica van Blitterswijk uit Beuningen (herbenoeming)
 • Mevrouw Cathy van den Brink uit Malden (herbenoeming)
 • De heer Güven Erkaslan uit Nijmegen (herbenoeming)
 • De heer John Geluk uit Nijmegen
 • De heer Ronald Goorden uit Nijmegen (herbenoeming)
 • Mevrouw Kayleigh Jacobs uit Beek-Ubbergen
 • De heer Berry Roelofs uit Malden (herbenoeming)
 • De heer Edwin Sengers uit Alverna
 • Mevrouw Jolande Siemerink uit Nijmegen (herbenoeming)
 • De heer Martijn Sijbers uit Heilig Landstichting (herbenoeming)

Het staat leden van Rabobank Rijk van Nijmegen vrij om, met de steun van tien leden, zelf ook kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 15 maart 2021 een e-mail naar directie.rvn@rabobank.nl. Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, organiseert Rabobank Rijk van Nijmegen in april een kieskringvergadering. Via www.rabobank.nl/rijk-van-nijmegen houden we je op de hoogte.

Meer informatie

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kun je mailen naar directie.rvn@rabobank.nl of telefonisch contact opnemen via (088) 726 71 01.

Nijmegen, 12-2-2021

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn