Stichting Het Utrechts Landschap ontvangt mooie donatie

Stichting Het Utrechts Landschap ontvangt mooie donatie

In het eerste halfjaar van 2021 heeft Rabobank Rijn en Heuvelrug een aantal mooie, lokale initiatieven en projecten een donatie toegezegd vanuit het Rabo Stimuleringsfonds. Vijf projecten hebben een toezegging ontvangen voor in totaal ruim € 15.000,-. Zo ontving Stichting Het Utrechts Landschap een toezegging voor de restauratie van een kraan bij de Steenfabriek de Bosscherwaarden (foto Renk Ruiter).

Het Rabo Stimuleringsfonds steunt grootschalige, langlopende projecten die de regio versterken in de Kromme Rijnstreek en/of op de Utrechtse Heuvelrug. Het fonds richt zich in 2021 voornamelijk op projecten die aansluiten op één van onze maatschappelijke thema's.

 • Financieel Gezonder Leven
  Werken aan je financiële gezondheid
 • Duurzamer ondernemen
  Ondernemers duurzaam helpen groeien
 • Duurzamer wonen
  Bereikbaar voor iedereen
 • Duurzamere voeding
  Op weg naar een duurzame voedselproductie

Heeft jouw maatschappelijke organisatie een mooi project?

Stuur dan een aanvraag in via onze site. Hier vind je ook de voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Alle aanvragen worden in de loop van elke kwartaal beoordeeld. De coöperatieve Rabobank is goed voor onze klanten & goed voor de wereld om hen heen.

Utrecht, 8-7-2021

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn