Stichting Bureau Bousa helpt kinderen bij ontwikkeling en zelfvertrouwen

dame met twee kinderen op de achtergrond

In Bodegraven-Reeuwijk helpt Bureau Bousa sinds 2013 kinderen die dat nodig hebben met een steuntje in de rug. Kinderen waarvan de ouders laaggeletterd, anderstalig of tijdelijk minder beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door ziekte of echtscheiding. Met positieve aandacht en gerichte hulp bij bepaalde vaardigheden groeien kinderen in hun ontwikkeling en zelfvertrouwen.

 Zo is er de VoorleesExpress waarbij kinderen met een taalachterstand thuis worden voorgelezen. In de OKÉ-klas (ouder-kind-educatie) maken leerlingen huiswerk, oefenen ze met begrijpend lezen en leren ze van gastsprekers en educatieve excursies. Voor ouders zijn er bijeenkomsten om ze te versterken in hun rol als opvoeder. Voor brugklassers is er School’s cool, waarbij een thuismentor hulp biedt bij de spannende overgang naar het middelbaar onderwijs. De kinderen worden bij de stichting aangemeld door scholen, kinderopvangorganisaties, logopedisten en het Sociaal Team. Bij de stichting zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief, naast 3 betaalde medewerkers.

In de OKÉ-klas zijn digitale hulpmiddelen belangrijk. Bij de verhuizing naar een nieuwe locatie van de klas in het schooljaar 2019 – 2020 waren er nieuwe Chromebooks nodig. De stichting deed met succes een beroep op het Rabo Dichtbijfonds voor een bijdrage in de aanschaf van 15 nieuwe Chromebooks. Die worden nu ingezet om de kinderen, die een middag na schooltijd naar de OKÉ-klas komen, te ondersteunen bij hun spreekbeurten, werkstukken, boekbesprekingen en algemene ontwikkeling.

Directeur Wieneke Icke: “We zijn heel blij dat we deze lokale ondersteuning hebben gekregen voor ons materiaal. Ook persoonlijke hulp is belangrijk voor Bureau Bousa. In onze OKÉ-klassen op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag kunnen we altijd nieuwe begeleiders gebruiken. Vrijwilligers zijn van harte welkom om eens kennis te komen maken om te zien hoe wij kinderen helpen groeien in de OKÉ-klas!”

Neem een kijkje op de website

Bodegraven, 23-11-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn