Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank Rijssen-Enter sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsorverzoeken. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring.

 • Het project vindt plaats in Rijssen, Enter, Notter of Zuna.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan een brede groep binnen de lokale gemeenschap.
 • Uw organisatie bankiert bij Rabobank Rijssen-Enter of wil dit gaan doen.
 • Het project past bij de waarden en normen van onze bank.
 • De Rabobank is de enige bank die uw project sponsort.
 • Er is voldoende tijd om sponsoring succesvol in te vullen.

Wij sponsoren geen:

 • Commerciële organisaties.
 • Individuen.
 • Feesten.
 • Risicovolle, gewelddadige of milieubelastende projecten.
 • Politieke of religieuze activiteiten.

Voorbeelden sponsoring

Sport

Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt. Wij sponsoren onder meer:

 • Ronde van Overijssel
 • Theo de Rooij Classic
 • Verschillende voetbalverenigingen waaronder Excelsior '31
 • Gehandicapten Sportvereniging Rijssen
 • Volleybalvereniging RIVO Rijssen
 • Tourclub Rijssen
 • MTB veld- en bosklassieker van Toerclub Enter
 • Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Leijerweerd
 • P.S.V. De Oosterhofruiters

Cultuur

We ondersteunen verschillende lokale, culturele en maatschappelijke evenementen en initiatieven. Dit zijn onder meer:

 • Regionale Stichting Enterse Zomp
 • Internationaal Brandweermuseum Rijssen
 • Rijssens Leemspoor
 • Oudheidkamer Buisjan Enter
 • MFC Parkgebouw Rijssen

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Rijssen-Enter doneert vanuit het Projectenfonds.

Projectenfonds

Elk jaar storten we € 50.000 van onze winst in het Projectenfonds. Met dit geld steunen we verenigingen, stichtingen en scholen in de regio. Op deze manier geven we een deel van de winst terug aan de lokale samenleving.

Commissie Projectenfonds
De commissie beoordeelt de aanvragen en beslist welke projecten een bijdrage krijgen. In maart, juni en december verdeelt zij € 5.000. De Commissie Projectenfonds bestaat uit drie ledenraadsleden en twee bankmedewerkers. 

In oktober is een groter bedrag van € 35.000 te verdelen. De commissie nomineert acht of negen projecten. Tijdens de Kieskringvergadering stemmen onze leden op hun project naar keuze.

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor een donatie uit het Projectenfonds.

 • Het project vindt plaats in Rijssen, Enter, Notter of Zuna.
 • De vereniging, stichting of school dient een maatschappelijk of cultureel doel.
 • Uw organisatie bankiert bij Rabobank Rijssen-Enter of wil dit gaan doen.
 • Het project sluit aan bij de waarden van de Rabobank en de samenleving.
 • Het gaat om een eenmalige bijdrage.

Wij steunen geen projecten:

 • Met een winstoogmerk.
 • Die volledige financiering nodig hebben.
 • Van particulieren.
 • Van individuen.

Aanvraag indienen voor

Bijdrages uit het Projectenfonds worden vier keer per jaar betaald.

Uitbetaling in Aanvragen voor
maart 1 maart
juni 1 juni
oktober 1 september
december 1 december

Voorbeelden donatie

Winnaars 2015

Tijdens de Kieskringvergadering in oktober 2015 ontvingen de volgende partijen een bijdrage.

Klompen- en Zompenmuseum, Enters Erfgoed - € 5.000
Het museum wil de enige opleiding in Nederland behouden waar je leert met de hand klompen te maken. Met een scholenproject betrekt het museum ook de Enterse basisschooljeugd bij dit oude ambacht.

Woonzorgcentrum Eltheto, Rijssen - € 6.652
Eltheto koopt een Tovertafel. Dit is een projector met infrarood sensoren voor mensen met dementie.

Stichting Pelmolen ter Horst, Rijssen - € 7.500
De stichting wil het totale wiekenstelsel (het gevlucht) van de molen vervangen, zodat de molen weer vele jaren vooruit kan.

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten ’t Leijerweerd, Enter - € 5.000
De stichting besteedt het geld aan vervangende hulpmiddelen die paardrijden veiliger maken.

E.H.B.O. Enter - € 5.112,62
Dit bedrag bestaat uit de kosten van een nieuw geraamte, twee reanimatiepoppen met registratie, een schepbrancard, easy setup tent en portofoons.

SV Raduga, Enter - € 6.087
Met het project 'Vaak bij te bange' wil Raduga zorgen dat ouderen die gebruikmaken van rollators en wandelstokken, blijven bewegen en in contact komen met anderen. De bijdrage wordt besteed aan zaalhuur, transportkosten, leiding en materiaal.

St. Vrienden van OBS De Salto, Rijssen - € 1.000
De school vroeg een bedrag van € 8.991,51 voor het kopen van nieuwe speeltoestellen. Als project met de minste stemmen kreeg zij een troostprijs van € 1.000.

Uitgevoerde projecten

Met een bijdrage uit het Projectenfonds kocht St. Evenementenbegeleiding Goed Geregeld nieuwe, beschermende kleding voor haar verkeersregelaars. Jeu de Boulesvereniging ’t Enterse Butje bouwde een terrasoverkapping.

Bekijk meer uitgevoerde projecten op YouTube.com

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven