Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Fonds Coöperatief Dividend

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die regio Roermond-Echt blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging of stichting bankiert bij Rabobank (Roermond-Echt). Het evenement of initiatief heeft een lokale uitstraling. Het evenement of initiatief is openbaar toegankelijk. De Rabobank is de enige bank, verzekeraar en hypotheekverstrekker die uw evenement steunt. De sponsorbedragen en donaties zijn altijd inclusief btw en schenkbelasting. U bent zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte. Het evenement moet nog plaatsvinden. Voor sponsoring geldt bovendien: U zorgt voor een tegenprestatie in de vorm van foto’s, flyers of posters met ons logo, het uithangen van een (geleende) Rabobankvlag, social media posts of een kort verslag van het evenement.

Niet in aanmerking komen:

Evenementen met een commercieel doel. * Evenementen met een politiek of religieus doel. Evenementen waarbij de opbrengst is bestemd voor een ander goed doel. * Individuen. Recordpogingen. Sporten die extreem gevaarlijk kunnen zijn voor deelnemers. Sporten die het milieu onnodig belasten, zoals motor- en autosport. Overheids- en semioverheidsinstanties. * Bouw-, renovatie- en inrichtingsprojecten. * Exploitatietekorten.
Aanvraag indienen