Regioscan Rotterdam (2016)

Regioscan Rotterdam

Rabobank wil een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Dit doen we door de economische verdienkracht van bedrijven te stimuleren en te ondersteunen, door klanten gedurende hun levensloop bij te staan met advies en middelen op financieel gebied en door ons in te zetten voor een aangename leefomgeving. Omdat de bestaansmogelijkheden, de omvang en de samenstelling van de bevolking en het woon- en leefklimaat van plaats tot plaats verschillen, kent ook de inzet van de Rabobank in ieder gebied zijn eigen accenten.

Nieuw: de Regioscan

De Rabobank heeft onderzocht welke kennis nodig is om hier adequaat op in te kunnen spelen. Deze kennis is bijeengebracht in een nieuw product: de Regioscan. De Regioscan is een infographic met begeleidende tekst waarin de belangrijkste kenmerken, krachten en uitdagingen van het lokale gebied zijn beschreven. Daarnaast geeft de Regioscan ook de samenhang tussen deze kenmerken weer en wordt een vergelijking gemaakt van het gebied met Nederland. Samen geven deze onderdelen een totaalbeeld van de krachten en uitdagingen.

Bekijk de Regioscan van Rotterdam (PDF)

Vragen over de Regioscan

Heeft u vragen over de scan of wilt u ons een terugkoppeling geven, neem dan contact met ons op via communicatie.rotterdam@rabobank.nl.

Rotterdam, 9-3-2017

Deel via TwitterDeel op FacebookDeel op Google+Deel op LinkedInDoorsturen via GmailDoorsturen via HotmailDoorsturen via e-mail