Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. De formele directie bestaat uit:

 • Eelkje Nicolai, Directeur particulier tevens waarnemend Directievoorzitter
 • Wim Nijp, Directeur Bedrijven

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad. 

Onze RvC bestaat uit:

 • Arné van den Boom (voorzitter)
 • Jan Brouwer
 • Robert Grakist
 • Nelly de Jong
 • Peter Jonker

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad overlegt regelmatig met onze directie over ontwikkelingen in de Friese Zuidwesthoek.

De ledenraad vergadert met regelmaat. Dit jaar is dat op 8 april, 17 juni, 9 september en 2 december 2019.

Ledenraad

 • Jelle Attema, Ferwoude
 • Mark Bolt, Sneek
 • Anne Bosma, Schraard
 • Jan Bosma, Lemmer
 • Wytze Brandsma, Bolsward
 • Maud Cozijnsen, Woudsend
 • Welmoed Deinum, Sondel
 • Merel Detmers, Offingawier
 • Belle Dijkstra, Sneek
 • Frouwkje Dijkstra, Hemelum
 • Toine Dinkelberg, Sneek
 • Tineke Ditmars-Bezemer, Idskenhuizen
 • Rudolf Guys, Warns
 • Hanneke Hanenburg-de Vries, Oppenhuizen
 • Willemina Hazelhof-Feenstra, Haskerhorne
 • Wijtze Hilverda, Joure
 • Jouke Hilverda, Nijland
 • Harmen Tom Jaarsma, Sneek
 • Kees Kat, Sneek
 • Natasja Kesteloo, Sneek
 • Christiaan Koning, Gaast
 • Quintus Lampe, Sneek
 • Christien Lycklama à Nijeholt, Oudega Swf
 • Judith van der Pol, Sneek
 • Henk Siegers, Sneek
 • Barber de Vries, Stavoren
 • Mark Stam, Lemmer
 • Durk Tinga, Sneek
 • Arnold Veenema, Sneek
 • Jan Veenstra, Vegelinsoord
 • Karin Veldhuizen, Heeg
 • Jan Westra, St Nicolaasga
 • Sanne van der Zijl-van Rijs, Vegelinsoord
 • Herre Zonderland, Lemmer

Wij staan klaar voor elke klant

U kunt bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland ook terecht voor:

Interpolis ZorgConsulent

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland heeft een Interpolis ZorgConsulent. U kunt bij dit team medewerkers kosteloos terecht met vragen over de zorg. De ZorgConsulent is er voor onze klanten.

Onze zorgadviseurs:

 • helpen u bij het vinden van goede zorg na doorverwijzing van de huisarts
 • hebben contact met alle zorginstellingen in Nederland
 • weten precies welk ziekenhuis de zorg biedt die u nodig heeft
 • weten waar u het snelst terecht kunt
 • bemiddelen voor ziekenhuiszorg, huisarts en tandarts

U kunt de Interpolis ZorgConsulent bereiken op telefoonnummer (0515) 43 72 92.

Meer informatie over Interpolis ZorgConsulent

Medicidesk

De medicidesk van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland adviseert specialisten in loondienst en zelfstandigen uit de medische wereld in regio Sneek. Onze adviseurs weten wat er speelt in de lokale gezondheidszorg.

De medicidesk biedt een vast aanspreekpunt met:

 • kennis van de medische wereld
 • advies over financiële producten in samenhang met uw praktijk en betalingsverkeer
 • advies over bijvoorbeeld zelfstandige behandelcentra, maatschappen, het oprichten van een bedrijf en zakelijke verzekeringen

U kunt de medicidesk bereiken op telefoonnummer (0515) 43 72 92.

Vermogensmanagement

Echt vermogen vraagt aandacht. Doorvragen. Luisteren. Ook naar wat u niet zegt. We willen weten wat u beweegt. Daarom staat er bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland een eigen team van specialisten voor u klaar.

Vermogensmanagers Kees Veninga en Koen Vreeling weten wat speelt in uw regio en hebben een uitgebreid lokaal netwerk. Zij kennen het verhaal achter uw vermogen. Kees Veninga: "Een lokale bediening van onze relaties is effectief. Veel vermogenden zijn ook ondernemer en hebben vaak al te maken met mensen van de lokale Rabobank. Onze relaties vinden het prettig om te merken dat we samen een team vormen dat goed samenwerkt."

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven