Organisatie

Organisatie

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Renate Venema-Zomer, Directeur coöperatieve Rabobank, ontwikkelt samen met haar team het beleid van de bank en is er verantwoordelijk voor dat onze leden en klanten centraal blijven staan.

Renate Venema-Zomer

Renate Venema-Zomer

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze raad van commissarissen bestaat uit

Peter Jonker (voorzitter) Nelly de Jong Erik van der Ende

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad overlegt regelmatig met onze directie over ontwikkelingen in de Friese Zuidwesthoek.

De ledenraad vergadert met regelmaat. Verslagen van de ledenraadsvergaderingen liggen na vaststelling ter inzage voor leden bij de receptie van kantoor Sneek. Wil je het verslag liever inzien op een andere vestiging, neem dan even contact met ons op via Communicatie.FRL@rabobank.nl. Heb jij aantoonbare betrokkenheid bij ons werkgebied en wil je hiermee onze regio versterken? Neem dan contact met ons op via Communicatie.FRL@rabobank.nl voor meer informatie.

Onze ledenraad bestaat uit

Elle Attema, Ferwoude Jan-Peter Bekema, Echten Mark Bolt, Sneek Aart de Boon, Joure Jan Bosma, Lemmer Wytze Brandsma, Bolsward Grietje Captein, Exmorra Maud Cozijnsen, Woudsend Welmoed Deinum, Sondel Merel Detmers, Offingawier Belle Dijkstra, Sneek Frouwkje Dijkstra, Hemelum Toine Dinkelberg, Sneek Anno Galema, Kimswerd Sytze Holtrop, Joure Harmen Tom Jaarsma, Sneek Edwin Jellesma, Heerenveen/Sint Nicolaasga Kees Kat, Sneek Natasja Kesteloo, Sneek Christian Koning, Gaast Jilke Kooijker, Joure Quintus Lampe, Sneek Christien Lycklama à Nijeholt, Oudega Swf Judith van der Pol, Sneek Henk Siegers, Sneek Mark Stam, Lemmer Durk Tinga, Sneek Arnold Veenema, Sneek Jan Veenstra, Vegelinsoord Karin Veldhuizen, Heeg Afke Visser, Workum Sanne van der Zijl-van Rijs, Vegelinsoord

Lid worden van de ledenraad