Onze organisatie

Directie

De directie geeft leiding aan Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Zij ontwikkelt de strategie en het beleid van de bank. De directie bestaat uit:

 • Renate Venema-Zomer, Directeur Coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Onze RvC bestaat uit:

 • Peter Jonker (voorzitter)
 • Robert Grakist
 • Nelly de Jong

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad overlegt regelmatig met onze directie over ontwikkelingen in de Friese Zuidwesthoek.

De ledenraad vergadert met regelmaat. Verslagen van de ledenraadsvergaderingen liggen na vaststelling ter inzage voor leden bij de receptie van kantoor Sneek. Wil je het verslag liever inzien op een andere vestiging, neem dan even contact met ons op via cooperatie.sneek-zwf@rabobank.nl Heb jij aantoonbare betrokkenheid bij ons werkgebied en wil je hiermee onze regio versterken? Neem dan contact met ons op via cooperatie.sneek-zwf@rabobank.nl voor meer informatie.

Leden van de Ledenraad

 • Jelle Attema, Ferwoude
 • Jan-Peter Bekema, Echten
 • Mark Bolt, Sneek
 • Aart de Boon, Joure
 • Jan Bosma, Lemmer
 • Wytze Brandsma, Bolsward
 • Grietje Captein, Exmorra
 • Maud Cozijnsen, Woudsend
 • Welmoed Deinum, Sondel
 • Merel Detmers, Offingawier
 • Belle Dijkstra, Sneek
 • Frouwkje Dijkstra, Hemelum
 • Toine Dinkelberg, Sneek
 • Anno Galema, Kimswerd
 • Sytze Holtrop, Joure
 • Harmen Tom Jaarsma, Sneek
 • Edwin Jellesma, Heerenveen/Sint Nicolaasga
 • Kees Kat, Sneek
 • Natasja Kesteloo, Sneek
 • Christian Koning, Gaast
 • Jilke Kooijker, Joure
 • Quintus Lampe, Sneek
 • Christien Lycklama à Nijeholt, Oudega Swf
 • Judith van der Pol, Sneek
 • Henk Siegers, Sneek
 • Mark Stam, Lemmer
 • Durk Tinga, Sneek
 • Arnold Veenema, Sneek
 • Jan Veenstra, Vegelinsoord
 • Karin Veldhuizen, Heeg
 • Afke Visser, Workum
 • Sanne van der Zijl-van Rijs, Vegelinsoord
 • Herre Zonderland, Lemmer

Wij staan klaar voor elke klant

Je kunt bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland ook terecht voor:

Interpolis ZorgConsulent

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland heeft een Interpolis ZorgConsulent. Je kunt bij dit team medewerkers kosteloos terecht met vragen over de zorg. De ZorgConsulent is er voor onze klanten.

Onze zorgadviseurs:

 • helpen je bij het vinden van goede zorg na doorverwijzing van de huisarts
 • hebben contact met alle zorginstellingen in Nederland
 • weten precies welk ziekenhuis de zorg biedt die jij nodig hebt
 • weten waar je het snelst terecht kunt
 • bemiddelen voor ziekenhuiszorg, huisarts en tandarts

Je kunt de Interpolis ZorgConsulent bereiken op telefoonnummer (0515) 43 72 92.

Meer informatie over Interpolis ZorgConsulent

Medicidesk

De medicidesk van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland adviseert specialisten in loondienst en zelfstandigen uit de medische wereld in regio Sneek. Onze adviseurs weten wat er speelt in de lokale gezondheidszorg.

De medicidesk biedt een vast aanspreekpunt met:

 • kennis van de medische wereld
 • advies over financiële producten in samenhang met jouw praktijk en betalingsverkeer
 • advies over bijvoorbeeld zelfstandige behandelcentra, maatschappen, het oprichten van een bedrijf en zakelijke verzekeringen

Je kunt de medicidesk bereiken op telefoonnummer (0515) 43 72 92.

Vermogensmanagement

Echt vermogen vraagt aandacht. Doorvragen. Luisteren. Ook naar wat je niet zegt. We willen weten wat jou beweegt. Daarom staat er bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland een eigen team van specialisten voor je klaar.

Vermogensmanagers Kees Veninga en Koen Vreeling weten wat speelt in jouw regio en hebben een uitgebreid lokaal netwerk. Zij kennen het verhaal achter jouw vermogen. Kees Veninga: "Een lokale bediening van onze relaties is effectief. Veel vermogenden zijn ook ondernemer en hebben vaak al te maken met mensen van de lokale Rabobank. Onze relaties vinden het prettig om te merken dat we samen een team vormen dat goed samenwerkt."

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur