Peter Jonker nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Rabobank Sneek

Vanaf 1 juli 2020 is Peter Jonker benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Hij volgt hiermee Arné van den Boom op, die sinds juli 2017 de voorzittersrol vervulde.

De ledenraad heeft op 17 juni op voorstel van de RvC besloten Peter Jonker in de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen te benoemen. Jonker is al sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen en zal vanaf 1 juli 2020 de rol van voorzitter bekleden.

Arné van den Boom treedt vanaf die datum af als voorzitter van de RvC. Hij is sinds 2009 lid van de RvC en was voorzitter sinds juli 2017.

Daarnaast heeft de Ledenraad ingestemd met het voorstel om de omvang van de Raad van Commissarissen terug te brengen naar 3 leden. Vanaf 1 juli 2020 bestaat de RvC uit de volgende personen:

  • Peter Jonker (voorzitter)
  • Robert Grakist (vice-voorzitter)
  • Nelly de Jong

Sneek, 1-7-2020

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn