Rabobank en Dairy Academy Oenkerk sluiten partnership

partnership

Dairy Academy Oenkerk heeft woensdag 20 december een overeenkomst getekend met de Noordelijke Rabobanken. Het gaat om een partnership voor vijf jaar, waarbij we  elkaar gaan versterken in kennis, netwerken en innovatieve oplossingen voor de melkvee- en zuivelsector.

Toekomstbestendige melkveehouderij

Vanwege de wereldwijd toenemende vraag naar voedsel willen we als Rabobank bijdragen aan oplossingen voor duurzame voedselproductie en een stabiele economische situatie op de lange termijn. Een goede match met Dairy Academy Oenkerk. Samen gaan we melkveehouders helpen hun bedrijfsvoering toekomstbestendig en duurzaam in te richten. Rabobank is een van de negen partners. De Dairy Academy is een initiatief van Royal A-ware samen met Fonterra. Via workshops en trainingen delen we kennis met de aangesloten melkveehouders van Royal A-ware. Onze agrarisch specialisten geven met ingang van het komende jaar de melkveehouders workshops liquiditeitsplanning. Hierdoor krijgen melkveehouders inzicht in hun huidige en verwachte financiële positie en kunnen zij doelbewuste keuzes voor de toekomst maken.

Grip op kostprijs en meer rendement

Het doel van de Dairy Academy is melkveehouders van Royal A-ware te helpen op basis van kengetallen hun bedrijf te sturen waardoor zij grip krijgen op hun kostprijs en meer rendement uit hun bedrijf kunnen halen. Op het eigen melkveebedrijf van Dairy Academy Oenkerk worden innovaties direct in de praktijk getest. Op de zuivelafdeling komen cursisten uit de hele wereld de fijne kneepjes van de bereiding van kaas en yoghurt leren. Daarmee is de Dairy Academy een plek waar de hele zuivelketen –van consument tot koe- samenkomt.

Meer over de de Dairy Academy Oenkerk

22-12-2017

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn