Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid. Bij sponsoring verwachten wij een tegenprestatie.

Watersport

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland vindt de watersport belangrijk. We zijn trotse sponsor van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Daarnaast ondersteunen we meerdere activiteiten op het gebied van watersport in de regio. Samen met de andere Friese Rabobanken zijn we sinds 2008 hoofdsponsor van het SKS skûtsjesilen.

Sport

We sponsoren veel sporten op topsport- en recreatieniveau. Zo zijn we (hoofd)sponsor van Volleybal Club Sneek, Golfclub Gaasterland, Sneeker Mixed Hockeyclub, MHC Lemmer en de Jouster Hockeyclub Stix.

Ook verschillende evenementen ontvangen onze steun, zoals: Mar.athon Sneek, Elfmerenfietstocht, Sneekweek Wielerronde, Raboronde Bolsward, Heamieldagen Bolsward, Concours Hippique Rijs, Freule Wommels, Bolle Tongersdei, Jeugd Volleybalspektakel, Veekeuring Workum, Friese Ballonfeesten Joure en Agrarische Schouw Joure.

Cultuur

Theater Sneek, het bruisend hart van cultuur in de Friese Zuidwesthoek, krijgt steun van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Ook zijn we partner van meerdere museums: Fries Scheepvaart Museum Sneek, Jopie Huisman Museum Workum, Museum Joure, Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer. En ook ontvangt de Sneker Filmwinter onze steun.

Voorwaarden sponsoring

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring. Dien uw aanvraag minimaal vier weken vóór de activiteit start bij ons in.

 • De activiteit vindt plaats in Zuidwest-Friesland.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • Het project biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.
 • De organisatie is klant van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland of wil dat worden.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten ten gunste van een commercieel bedrijf.
 • Bedrukte of geprinte shirts, tenzij onderdeel van een contract voor meerdere jaren.
 • Particuliere doelen of feesten.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland doneert vanuit het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen we verenigingen, stichtingen en instellingen die het maatschappelijke of culturele leven in de Friese Zuidwesthoek verbeteren. Aanvragen van commerciële bedrijven nemen wij niet behandeling. Ondersteuning uit het fonds is eenmalig en gaat om de samenwerking tussen twee partijen. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig

Vijf keer per jaar kiest de Coöperatiefondscommissie welke initiatieven steun ontvangen. Dit kunnen eenmalige of terugkerende projecten zijn. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Graag ontvangen wij minimaal één week voor de vergaderdatum uw aanvraag.

Vergaderingen Coöperatiefonds

Vergaderdata 2020Uiterlijke datum inleveren stukken
20 januari 202013 januari 2020
30 maart 202023 maart 2020
17 juni 202010 juni 2020
7 september 202031 augustus 2020
2 november 202026 oktober 2020

Voorwaarden donaties

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • Het project is voor een (breed) publiek in regio Zuidwest-Friesland.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De organisatie vertelt ons wie eventuele andere donateurs zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • De organisatie heeft geen andere aanvragen voor financiële bijdragen ingediend bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Een donatie aan een project is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Niet-projectgebonden salariskosten en kosten van levensonderhoud.
 • Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Boeken
 • Feesten
 • Commerciële activiteiten

Voor aanvragen van jubilea geldt dat er alleen een aanvraag ingediend kan worden als de aanvraag specifiek om een jubileumactiviteit gaat.

Bij aanvragen van bemiddelingsbureaus of tussenpersonen geldt dat de financiële vergoeding die dit bureau ontvangt een verplichte rubriek is in de begroting.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven