Sponsoring en donaties

De clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert Rabobank haar kennis, netwerk en een deel van de winst in clubs en verenigingen, zodat we met elkaar ons land - buurt voor buurt - sterker maken.

Rabo ClubSupport

Met Rabo ClubSupport beslissen leden mee via welke clubs en verenigingen, een deel van het coöperatief dividend wordt geïnvesteerd in de lokale samenleving.

Coöperatie

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Alleen initiatieven die aansluiten bij de vier thema;s van onze maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Coöperatief Dividend.

 • Iedereen financieel gezonder    
  Werken aan je financiële gezondheid
 • Duurzamer groeien 
  Ondernemers duurzaam helpen groeien
 • Duurzamer wonen
  Bereikbaar voor iedereen
 • Duurzamere voeding
  Op weg naar een duurzamere voedselproductie

Hieronder lees je de voorwaarden en de vergaderdata.

Vergaderingen Coöperatiefonds

In 2021 zijn er 4 vergaderingen van de Commissie Coöperatiefonds. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor het Coöperatiefonds ligt ongeveer twee weken voor de vergadering. Hieronder het overzicht van vergaderdata en deadlinedata in 2021.

Vergaderdatum commissieAanvraag indienen vóór
10 maart 20211 maart 2021
23 juni 2021      15 juni 2021
15 september 2021  1 september 2021
8 december 2021     1 december 2021

Voorwaarden donaties

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • Het project is voor een (breed) publiek in regio Zuidwest-Friesland.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De organisatie vertelt ons wie eventuele andere donateurs zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • De organisatie heeft geen andere aanvragen voor financiële bijdragen ingediend bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Een donatie aan een project is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Niet-projectgebonden salariskosten en kosten van levensonderhoud.
 • Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Boeken
 • Feesten
 • Commerciële activiteiten

Voor aanvragen van jubilea geldt dat er alleen een aanvraag ingediend kan worden als de aanvraag specifiek om een jubileumactiviteit gaat.

Bij aanvragen van bemiddelingsbureaus of tussenpersonen geldt dat de financiële vergoeding die dit bureau ontvangt een verplichte rubriek is in de begroting.

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur