Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid. Bij sponsoring verwachten wij een tegenprestatie.

Rabo Medicidesk

De Rabo Medicidesk van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland adviseert medici in loondienst en ondernemers uit de medische wereld. Onze adviseurs weten wat er speelt in de (lokale) gezondheidszorg. Ook zijn zij vertrouwd met financiële onderwerpen die in het bijzonder voorkomen bij (para)medici.

De zorg verandert in razendsnel tempo. Stijgende zorgvraag, invloed van technologie en nieuwe manieren van samenwerken zijn aan de orde van de dag. Je werkt hard voor jouw doel: patiënten de best mogelijke zorg bieden. Maar ook naast je werk wil je succes hebben. Wat leveren jouw inspanningen eigenlijk op? Hoe staat het met jouw financiële gezondheid? En die van je onderneming of praktijk?

Jouw financiën, onze zorg

Onze adviseurs van de Rabo Medicidesk begrijpen hoe belangrijk het is om op het gebied van de gezondheidszorg met jou mee te denken. De Medicidesk biedt je een vast aanspreekpunt met kennis van de medische wereld.

Je kunt bij ons terecht voor advies over:

 • Inzicht in en overzicht op jouw financiële situatie zowel zakelijk als privé 
 • Financiële producten in verband met je praktijk en betalingsverkeer 
 • Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) 
 • Het oprichten van of overdragen van jouw praktijk 
 • Zakelijke en privéverzekeringen, zoals een aansprakelijkheids-, arbeidsongeschiktheid- en rechtsbijstandverzekering. 
 • Het kopen van een huis, ook als je werkt met tijdelijke dienstverbanden 
 • Het bouwen aan je oudedagsvoorziening 
 • Beleggen en vermogensmanagement 
 • Het waarmaken van vernieuwende (zorg)ideeën

Wil je concrete adviezen en individuele oplossingen? Bij de Rabo Medicidesk zijn jouw financiën onze zorg.

Maak kennis met onze adviseurs!

Maak kennis met onze adviseurs!

Neem contact op

Evert Jongstra
Evert.Jongstra@rabobank.nl
06 23 12 80 69

Fetze Gaastra
Fetze.Gaastra@rabobank.nl
06 54 65 09 83

Richard Popma
Richard.H.Popma@rabobank.nl
06 22 39 62 75

Watersport

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland vindt de watersport belangrijk. We zijn trotse sponsor van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Daarnaast ondersteunen we meerdere activiteiten op het gebied van watersport in de regio. Samen met de andere Friese Rabobanken zijn we sinds 2008 hoofdsponsor van het SKS skûtsjesilen.

Sport

We sponsoren veel sporten op topsport- en recreatieniveau. Zo zijn we (hoofd)sponsor van Volleybal Club Sneek, Golfclub Gaasterland, Sneeker Mixed Hockeyclub, MHC Lemmer en de Jouster Hockeyclub Stix.

Ook verschillende evenementen ontvangen onze steun, zoals: Mar.athon Sneek, Elfmerenfietstocht, Sneekweek Wielerronde, Raboronde Bolsward, Heamieldagen Bolsward, Concours Hippique Rijs, Freule Wommels, Bolle Tongersdei, Jeugd Volleybalspektakel, Veekeuring Workum, Friese Ballonfeesten Joure en Agrarische Schouw Joure.

Cultuur

Theater Sneek, het bruisend hart van cultuur in de Friese Zuidwesthoek, krijgt steun van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. Ook zijn we partner van meerdere museums: Fries Scheepvaart Museum Sneek, Jopie Huisman Museum Workum, Museum Joure, Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer. En ook ontvangt de Sneker Filmwinter onze steun.

Voorwaarden sponsoring

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring. Dien uw aanvraag minimaal vier weken vóór de activiteit start bij ons in.

 • De activiteit vindt plaats in Zuidwest-Friesland.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • Het project biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.
 • De organisatie is klant van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland of wil dat worden.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.

Wij sponsoren geen:

 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten ten gunste van een commercieel bedrijf.
 • Bedrukte of geprinte shirts, tenzij onderdeel van een contract voor meerdere jaren.
 • Particuliere doelen of feesten.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland doneert vanuit het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

Vanuit het Coöperatiefonds ondersteunen we verenigingen, stichtingen en instellingen die het maatschappelijke of culturele leven in de Friese Zuidwesthoek verbeteren. Aanvragen van commerciële bedrijven nemen wij niet behandeling. Ondersteuning uit het fonds is eenmalig en gaat om de samenwerking tussen twee partijen. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig

Vijf keer per jaar kiest de Coöperatiefondscommissie welke initiatieven steun ontvangen. Dit kunnen eenmalige of terugkerende projecten zijn. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Graag ontvangen wij minimaal één week voor de vergaderdatum uw aanvraag.

Vergaderingen Coöperatiefonds

Vergaderdata 2019 Uiterlijke datum inleveren stukken
21 januari 14 januari
8 april 1 april
17 juni 10 juni
9 september 2 september
4 november 28 oktober

Voorwaarden donaties

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een plan van aanpak en sluitende begroting.

 • Het project is voor een (breed) publiek in regio Zuidwest-Friesland.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De organisatie vertelt ons wie eventuele andere donateurs zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • De organisatie heeft geen andere aanvragen voor financiële bijdragen ingediend bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Een donatie aan een project is eenmalig.
 • Een donatie wordt pas betaald als zeker is dat het project doorgaat.

Wij doneren niet aan:

 • Projecten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Niet-projectgebonden salariskosten en kosten van levensonderhoud.
 • Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Boeken
 • Feesten
 • Commerciële activiteiten

Voor aanvragen van jubilea geldt dat er alleen een aanvraag ingediend kan worden als de aanvraag specifiek om een jubileumactiviteit gaat.

Bij aanvragen van bemiddelingsbureaus of tussenpersonen geldt dat de financiële vergoeding die dit bureau ontvangt een verplichte rubriek is in de begroting.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven