Vacature ledenraad

Rabobank Stad en Midden Groningen telt ruim 27.000 leden. De invloed en zeggenschap van leden ligt verankerd bij de ledenraad. Deze bestaat uit 30 leden, verdeeld over twee kieskringen.

De ledenraad behartigt het belang van de leden en klanten. Met het vertrek van een aantal ledenraadsleden ontstaat dit jaar een aantal vacatures.

Rollen van de ledenraad

Ledenraadsleden met een diverse achtergrond en oriëntatie brengen de buitenwereld binnen en zorgen voor verbinding met de omgeving. Zij vormen de primaire toetssteen voor de financiële dienstverlening en de bijdrage aan de ontwikkeling van het werkgebied. Daarbij vervult de ledenraad drie rollen.

Signaleringsrol, sparringrol en zeggenschapsrol

Een brede en divers samengestelde ledenraad, bestaande uit leden die een serieuze klantrelatie onderhouden met de bank, weet als geen ander wat er speelt in het lokale werkgebied. Het is van grote waarde als zij de directie en lokale raad van commissarissen (rvc) gevraagd en ongevraagd hierover informeren zodat de aansluiting op klant en samenleving verder verbetert.

De ledenraad is sparringpartner voor de directie en de lokale rvc rondom het strategische beleidsplan, jaarplan en de uitwerking daarvan. De directie deelt zijn ideeën met de ledenraad op basis waarvan met elkaar van gedachten gewisseld wordt over de te verwachten resultaten, de geëigende aanpak en de eventuele aanscherping van de plannen. Gedurende het jaar informeert de directie de ledenraad over de voortgang. En beoordeelt de ledenraad de directie op het gevoerde beleid inclusief de rol in de lokale gemeenschap.

Tot slot vervult de ledenraad een aantal formele taken. Zoals o.a. het benoemen van de lokale rvc inclusief de voorzitter, het evalueren van het functioneren van de directievoorzitter en lokale rvc, tot en met het vaststellen van het lokale huishoudelijk reglement.

Een ledenraadslid is

  • is klant van Rabobank Stad en Midden Groningen en lid van de afdeling Groningen;
  • kent de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze helder verwoorden richting directie en lokale rvc;
  • is actief in een of meerdere relevante lokale netwerken;
  • is gemakkelijk aanspreekbaar voor leden, klanten en inwoners van het werkgebied;
  • investeert tijd in vergaderingen en eventuele deeloverleggen;
  • draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis met anderen;
  • kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden;
  • onderschrijft de coöperatie als dé organisatievorm voor de Rabobank, bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter en draagt dit positief uit in zijn contacten;
  • beseft dat de lokale bank een onderdeel is van de Rabobank als geheel en houdt hiermee in de oordeelsvorming rekening.

Hoe ziet onze ledenraad eruit?

Belangrijk is dat de leden zich herkennen in de ledenraad. We streven daarom naar een ledenraad die, naast een vertegenwoordiging per kieskring, ook een goede mix laat zien van leeftijd, geslacht, zakelijke en particuliere klanten en leden jonger dan 35 jaar. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij worden verkozen door de leden via de kieskringen Groningen en Midden Groningen. Een ledenraadslid wordt gekozen voor een periode van 4 jaar met een maximale zittingstermijn van 8 jaar. De ledenraad vergadert in ieder geval 4 keer per jaar in het kantoor aan de Griffeweg in Groningen.

Interesse

Ben je geïnteresseerd en voelt je er voor om ook richting te geven aan de koers van de Rabobank, dan kun je contact opnemen met onze bank: (088) 726 73 16 of Directie.smg@rabobank.nl Als je nadere informatie over de ledenraad wilt, dan kun je ook via bovenstaande telefoonnummer of e-mailadres contact opnemen met de bank.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven