Samenvoeging Rabobank Enschede-Haaksbergen en Rabobank Twente Oost

Samenvoeging leefgebieden

Op donderdag 24 juni hebben de ledenraden van beide banken ingestemd met het besluit tot samenvoeging. Voorafgaand aan deze besluitvorming zijn op 10 juni de leden van beide banken gehoord. Vanaf 1 juli gaan de banken samen verder onder de naam Rabobank Zuid en Oost Twente.

Klaar voor de toekomst

Door de krachten te bundelen staat er een sterke bank die financieel krachtig is en klaar voor de toekomst. Er zijn veel aanknopingspunten op het terrein van innovatie, vitaliteit, verenigingsleven en maatschappelijke betrokkenheid. Om, met de huidige marktontwikkelingen, invulling te kunnen blijven geven aan de lokale coöperatieve ambitie is het nodig om schaalgrootte en slagkracht te behouden. Rabobank Zuid en Oost Twente kan hierdoor bijdragen aan het vervullen van haar rol als maatschappelijke bank in de mooie Twentse grensregio.

Joep Kockmann zal de directiefunctie vervullen van Rabobank Zuid en Oost Twente als directeur coöperatieve Rabobank. De nieuwe Raad van Commissarissen wordt gevormd door drie commissarissen vanuit Enschede-Haaksbergen en drie commissarissen vanuit Twente Oost. Ook de ledenraden worden samengevoegd in een evenredige verdeling van in totaal 50 ledenraadsleden. Per 1 juli is de samenvoeging rond en het nieuwe bestuur van Rabobank Zuid en Oost Twente benoemd.

De directie is overtuigd van de meerwaarde en ziet met veel energie en vertrouwen de toekomst tegemoet.

28-6-2021

Deel via Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn